Vlajkovou lodí je IMPRESS

Vlajkovou lodí je IMPRESS

„Chovám kolem 130 kusů skotu masný simental, z toho základní stádo je 50 krav, které jsou zapojeny v kontrole užitkovosti plemene. Mám také dvě klisny plemene českomoravský belgik, zařazené v genovém zdroji zvířat, a několik shetlandských poníků,“ řekl na úvod Marián Kaleta, soukromý zemědělec z Horní Líštné, která je částí města Třinec.

Marián Kaleta obhospodařuje v ekologickém režimu 200 ha v podhorských podmínkách s nadmořskou výškou 350 až 500 metrů, kde převažují malé parcely. Hospodaří sám, případně mu vypomáhá rodina. Na 60 ha orné půdy pěstuje obiloviny, které střídá v osevním postupu s jetelotrávami a vojtěškou. Z trvalých travních porostů sklízí seno a píci na senáž. Veškerá úroda slouží pro potřeby živočišné výroby.

Techniku Pöttinger využívá Marián Kaleta od roku 2005 a je s ní maximálně spokojený.

Pícniny seče diskovou žací kombinací s prstovým kondicionérem NOVACAT A9 ED vybavenou čelní žací lištou NOVACAT 301 F ED ALPHA. „Pracuje perfektně, za sebou má pět sezon. Výhodou je velký záběr devět metrů, kvalitní čistý řez a vždy využívám kondicionér, aby hmota rychleji zavadla,“ říká spokojeně farmář. „Podle roku sklízím 40 ha vojtěšky a jetele až pětkrát a na travních porostech bývají tři seče. Případně další hektary sklízím ve službách. Udělat na větších plochách 8 ha za hodinu není problém. Spotřeba nafty u žací kombinace vychází asi na 4 litry.“

Všechny stroje na farmě pracují v agregaci s traktory 150 až 250 k. Po žací kombinaci nastupuje čtyřrotorový shrnovač EUROTOP 1251 z roku 2005, který připravuje rovnoměrné řádky pro lis. Je to rovněž rychlý a spolehlivý stroj, kromě vlastní výměry zpracuje ještě asi 100 ha ve službách.

Čtyřrotorový shrnovač EUROTOP 1251.

Loni zahájil Marián Kaleta sezonu s novým lisem s variabilní komorou IMPRESS 3160 VC PRO, který pořídil jako první v republice. Nahradil jím lis IMPRESS 155 VC PRO, který využíval tři roky. „První lis se velmi osvědčil, takže jsem šel bez obav do modernějšího typu. Porovnání dvou generací lisů je nesrovnatelné. Řezanka u nového lisu je prostě bomba – 3,6 cm! Klesají náklady na sklizeň a kratší řezanka umožňuje rychlejší přípravu krmiv. Když řežu 32 noži a je hodně hmoty, pracovní rychlost je 10 až 14 km/h. Spotřeba je podle hmoty, na balík od 0,5 až 1 litru nafty. Méně hmoty znamená vyšší rychlost, ale musíte mít rovné pozemky. Neostré nože snižují výkonnost a nafta jde nahoru. Při sklizni na senáž využívám kompletně 32 nožů, na seno a slámu 16 nožů. Sada nožů má ostří z obou stran, což je další výhoda, během sklizně podle potřeby otočím nože a jedu dál. Broušení nožů bruskou MSE a rychlost jejich výměny je bezkonkurenční,“ uvedl poznatky z praxe farmář.

Vlajkovou lodí ve strojním parku Mariána Kalety je lis s variabilní komorou IMPRESS 3160 VC PRO. Tato kombinace lisu a ovíječky se dokáže přizpůsobit každé situaci při sklizni. Optimálně zhutní jakýkoliv materiál.

Rychlé a cenově výhodné je podle něho vázání do sítě i do fólie. Balíky dělá hlavně o průměru 130 cm, hmotnost senáže od 800 kg do tuny, sena 330 až 400 kg. Za den je schopen udělat 40 až 50 ha. Loni lisem sklidil 5 000 balíků, z toho polovina byla senáž a ostatní seno a sláma. Rovnoměrný tok hmoty, nastavitelný lisovací tlak a optimální zhutnění lisovaného materiálu zabraňuje roztahování balíku při další manipulaci. Nízké těžiště lisu zaručuje provozní spolehlivost i na svažitých pozemcích. Obsluha má průběh lisování pod kontrolou, jedna kamera je v komoře a druhá na ovíjecím stole.

Protože vázací jednotka (výbava na přání) může být použita pro ovinutí jak konvenční sítí, tak krycí fólií, je poskytována maximální flexibilita za všech provozních podmínek. Změnu vázání lze provést za krátkou dobu.

Na zpracování půdy a setí využívá Marián Kaleta radličkový podmítač SYNKRO 3020 NOVA a univerzální secí stroj TERRASEM R 3.

Univerzální secí stroj TERRASEM R3 je z roku 2012. Přípravu půdy u něj přebírá dvouřadý diskový podmítač. Dvoudiskové secí botky vedené širokými utužovacími válečky zaručují rovnoměrnou hloubku výsevu.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...