Pod Kriváňom Pribylina

Pod Kriváňom Pribylina

Roľnícke družstvo v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš hospodári v súčasnej dobe na približne 700 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 340 ha ornej pôdy a zvyšok sú trvalé trávne porasty. Hospodária v nadmorskej výške 740 až 900 metrov, je to podhorská oblasť s kopcovitým terénom a kamenistými pôdami.

Na ornej pôde pestuje družstvo kukuricu na siláž, ozimnú pšenicu, triticale, krmoviny a pokiaľ sú podmienky vhodné, zaradia do osevného postupu taktiež jarnú repku. Všetka produkcia rastlinnej výroby slúži pre živočíšnu výrobu, ktorú tvorí základné stádo 235 dojníc plemena červený holstein. To znamená prípravu trávnej a lucernovej senáže z ornej pôdy a trávnych porastov, ročne približne 6 000 ton, ďalej zber sena a kukuričnej siláže.

Ing. Miroslav Beharka, predseda Roľníckého družstva v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš.

Linka Pöttinger na zber krmovín v družstve spoľahlivo slúži od roku 2008. „Máme žaciu kombináciu NOVADISC 730 s čelným žacím strojom NOVACAT 306 ALPHA MOTION, ktorá pracuje s traktorom 150 k, šesťrotorový obracač EUROHIT 610 N, dvojrotorový stranový zhrňovač EUROTOP 651 a senážny voz JUMBO 7200 L. Pred štyrmi rokmi sme zákupili nesený diskový žací stroj NOVACAT 302, ktorý používame samostatne a vypomáha žacej kombinácii, keď je viac hmoty na kosenie. Všetky stroje sú funkčné a stále v prevádzke. Krmoviny na ornej pôde kosíme niekedy aj trikrát, trávne porasty väčšinou raz, podľa roku,“ uviedol Ing. Miroslav Beharka, predseda RD v Pribyline. Linka na krmoviny je podľa predsedu s vysokou výkonnosťou, môžu zberať v optimálnom termíne, čo je základným predpokladom pre výrobu kvalitného krmiva pre dojnice.

Žacia kombinácia NOVADISC 730 s čelným žacím strojom NOVACAT 306 ALPHA MOTION a pracovným záberom 7,30 metra.

Na značku Pöttinger vsadili v Pribyline aj pre stroje na spracovanie pôdy a sejbu. Na malej výmere stále ešte slúžia rotačné brány LION 4001. Prakticky ich už ale nahradil polonesený diskový podmietač TERRADISC 4001 T vybavený valcom PACKER vhodným práve do tunajších kamenistých pôd.

„Štvormetrový diskový podmietač je do našich podhorských podmienok ideálny. Je to momentálne hlavný stroj na spracovanie pôdy, robí všetky podmietky po zbere do hĺbky 8 až 10 cm. Pracuje v agregácii s traktorom 240 k a za deň zvládne urobiť podmietku na 40 ha. Je to jednoduchý, prevádzkovo spoľahlivý stroj s výbornou manévrovateľnosťou,“ hovorí spokojne Ing. Beharka.

Podmietač TERRADISC robí podľa potreby taktiež prípravu pred sejbou na jar. Pripravuje pozemky pre trojmetrový univerzálny sejací stroj TERRASEM R3, ktorým zakladajú v družstve porasty sedem sezón a veľmi sa im osvedčil. Pôdu spracuje, utuží, uloží osivo do nastavenej hĺbky a povrch pôdy spätne utuží pre rovnomerné vzchádzanie. Je možné ho použiť do akejkoľvek technológie spracovania pôdy a sejby. 

„Sejeme s ním i priamo po orbe, robí nám taktiež prísevy a obnovy trávnych porastov. Tento rok zaseje približne 150 ha a podľa požiadaviek ešte ďalšiu výmeru v službách. V agregácii s traktorom 240 k pracuje rýchlosťou 10 až 12 km/h,“ uviedol predseda.

Univerzálny sejací stroj TERRASEM R3 dokonale pracuje už sedem sezón i v kamenistých podmienkach priamo pod Tatrami.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...