S JUMBEM na sjezdovkách

S JUMBEM na sjezdovkách

Na 370 ha, většina jsou trvalé travní porosty, hospodaří společnost KOVO­BOHDALOVICE, s.r.o. Její pozemky se nacházejí na Jablonecku v deseti katastrech s nadmořskou výškou od 410 do 800 metrů. Tedy horské podmínky, kde jsou převážně svahy, a také hodně kamení. Terén je to náročný a stroje tam dostávají pořádně zabrat. Na snímku je Oldřich Mládek se synem Oldřichem, kteří společně pracují na rodinné farmě.

„Zabýváme se chovem krav bez tržní produkce mléka plemene aberdeen angus, celkem máme 190 kusů, základní stádo čítá 60 krav. Skot je od jara do podzimu na pastvě. Býčci jdou potom na výkrm a z jalovic vybereme pro obnovu vlastního stáda, ostatní prodáme,“ zmínil zaměření farmy majitel Oldřich Mládek starší, který hospodaří společně se synem a o provoz živočišné výroby se stará zaměstnankyně Libuše Petříčková. Veškerá produkce rostlinné výroby je určena pro živočišnou výrobu. Výběr spolehlivé techniky na sklizeň pícnin patří proto mezi důležitá kritéria při hospodaření v tamních náročných horských podmínkách.

Výměru 350 ha trvalých travních porostů sklízejí ve dvou sečích devítimetrovou diskovou žací kombinací NOVADISC 900 vybavenou čelní žací lištou NOVACAT 301 F ALPHA MOTION.

„Žací kombinaci využíváme deset let. Má vysokou plošnou výkonnost a poradí si ve všech podmínkách včetně svahovitého terénu. Zejména bezkonkurenční je čelní lišta, která výborně kopíruje nerovnosti. Výsledem je čisté sečení a sklizeň kvalitního krmiva. Kombinace pracuje bez jakýchkoliv problémů, všechno jsou originální díly, nic jsme zatím nemuseli měnit,“ oceňuje přínos spolehlivé techniky Oldřich Mládek mladší.

Disková žací kombinace NOVADISC 900 s čelním žacím strojem NOVACAT 301 F ALPHA MOTION. Pracovní záběr má 9 metrů.

Pro výrobu kvalitního krmiva je nutná rychlá sklizeň ve vhodnou dobu a šetrná manipulace s pící. „Na větších parcelách zvládnu žací kombinací 10 ha za hodinu a 50 ha za odpoledne. S traktorem 220 k v kopcovitém terénu,“ přidal praktické zkušenosti mladý farmář.

Sklizenou hmotu sbírá senážní vůz JUMBO 6610 L, který v roce 2016 nahradil vůz EUROPROFI 5000 L. Na senáž řeže píci 45 nožů na optimální délku řezanky kolem 6 cm. Ke konzervaci ji ukládají do dvou žlabů. Seno skladují volně v hale. Za sezonu odvezou z luk a pastvin 100 vozů senáže a 100 vozů sena.

Výkonnost a provozní jistota, to jsou klíčové prvky pro rychlou a kvalitní sklizeň i v obtížných podmínkách. Velkoobjemový senážní vůz JUMBO 6610 L tyto předpoklady splňuje. Letos zahájí na farmě osmou sezonu.

„S vozem JUMBO 6610 L jsme naprosto spokojeni. Sklízí v našich kopcích bez problémů, jezdíme s ním prakticky po lyžařských sjezdovkách. Kapacita jeho ložného prostoru je v našich podmínkách dostačující, s větším vozem už by mohl být problém. Vůz má vysokou výkonnost a hospodárný bezporuchový provoz,“ zhodnotil Oldřich Mládek starší a podotkl, že do budoucna uvažují o pořízení velkoobjemového vozu řady FARO na sklizeň sena.

I po osmi letech vykazuje sběrací ústrojí jen malé známky opotřebení.

Na zpracování 20 ha orné půdy slouží nesený čtyřradličný otočný pluh SERVO 25. Pevná rámová konstrukce zvyšuje celkovou stabilitu pluhu a odolnost proti zatížení v kamenitých půdách. Pozemky s ním zpracovávají na podzim do hloubky 20 cm. Na orné půdě pěstují obiloviny, převážně pro vlastní potřebu na výrobu krmiv pro skot

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...