Přesvědčivá výkonnost

Přesvědčivá výkonnost

Společnost LUPOFYT, s.r.o., z Chrášťan u Rakovníka se zabývá výhradně rostlinnou výrobou. Obhospodařuje 1 920 ha orné půdy, z toho je 88 ha chmelnic. Z pěstovaných plodin se zaměřuje především na olejniny, některý rok až 40 procent výměry, což je rarita. Hlavně řepku ozimou a potom mák jarní. Z dalších plodin obiloviny, částečně na produkci osiv, a hrách.

„Naše pozemky se nacházejí v nadmořské výšce kolem 350 metrů, ve srážkovém stínu Krušných hor. Půdy máme hodně proměnlivé, většinou velmi suché, někde jsou písky, dost je červenic a místy i těžké půdy. Jejich zpracování je náročné, ale oba stroje si výborně poradí ve všech půdních podmínkách i svahovitém terénu,“ uvedl Ing. Jaroslav Mikoláš, výkonný ředitel společnosti LUPOFYT.

Třetí sezonu budou na pozemcích společnosti LUPOFYT pracovat osmimetrový polonesený diskový podmítač TERRADISC 8001 T a sedmiradličný polonesený otočný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA.

Zprava Ing. Jaroslav Mikoláš, výkonný ředitel společnosti LUPOFYT, s.r.o., Chrášťany u Rakovníka, uprostřed Jakub Svatoň, který obsluhuje diskový podmítač TERRADISC 8001 T a vlevo Daniel Halíř, jednatel obchodní společnosti HK Agro, s.r.o., Rakovník.

Diskový podmítač TERRADISC je v provozu prakticky od sklizně do podzimu. Za sezonu udělá okolo 3 000 ha, především první mělčí podmítky na celé výměře a následuje příprava na setí ozimů do hloubky 13 až 15 cm. V agregaci s traktorem 370 k pracuje podle podmínek rychlostí kolem 12 až 14 km/h.

Dvojitý segmentový válec TANDEM CONOROLL kvalitně utužuje a tvoří půdní strukturu.

„Mezi přednosti podmítače patří rozhodně jeho vyšší hmotnost. Jsme schopni s ním připravit, co jsme dříve se starším nářadím nemohli,“ pokračoval Ing. Mikoláš. „Někde jsme museli udělat pro přípravu před setím dvě podmítky, nyní stačí jedna podmítka a jeden přejezd. Takže úspora nafty a času, a to je to, co jsme od nového podmítače očekávali.“

Jeho slova potvrdil a o praktické zkušenosti se podělil Jakub Svatoň, který se strojem pracuje od jeho pořízení. „Tím, že stroj má robustní rám a vyšší hmotnost, je i při vyšších rychlostech stabilní. Udrží nářadí rovnoměrně v zemi i v těžších suchých půdách a dokáže pozemek rychle a kvalitně připravit. Pracuji v hodně členitém terénu a zatím jsem nenarazil na žádný problém. Údržba je minimální, disky jsme měnili až po 2 500 ha. Také nastavení stroje je jednoduché s komfortním ovládáním, například během jízdy můžu plynule měnit hloubku zpracování. Na pozemku po sklizni hrachu jsem nastavil hloubku zpracování na 8 cm a disky o průměru 58 cm půdu výborně promíchaly s rostlinnými zbytky.“

Širokozáběrový polonesený diskový podmítač TERRADISC 8001 T má sklopné provedení pro bezpečnou přepravu po komunikacích. Velký záběr 8 metrů v kombinaci s pracovní rychlostí kolem 14 km/h zaručuje vysokou výkonnost a kvalitní zpracování ve všech půdních podmínkách.

Osvědčil se rovněž sedmiradličný pluh vybavený pneumatickým jištěním a předradličkami, aby lépe zapravoval výdrol a plevele. Před setím řepky zpracuje pozemek do hloubky 20 až 22 cm, podzimní orba k jařinám je 25 cm, podloží již větší hloubku nedovoluje. „Za sezonu pluh zpracuje asi 500 ha. Spotřeba nafty záleží na půdních podmínkách, ale musím uznat, že mě překvapila. V agregaci s traktorem 370 k při sedmi radlicích s předradličkou se pohybuje od 18 do 22 litrů na hektar, což je velmi příznivé. Jsme s ním spokojeni,“ zhodnotil přínos pluhu Ing. Mikoláš.

Ve společnosti LUPOFYT si na svých pozemcích vyzkoušeli i radličkový kypřič/podmítač TERRIA, který nabízí široké možnosti obdělávání půdy. To ale ještě neměli k dispozici silnější traktor, který by dokázal dodržet optimální rychlost při zpracování. Možná v budoucnu naznají, že tento stroj je do jejich podmínek zajímavý, hlavně na přípravu půdy pod řepku.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...