Dôležitý je správny výber

Dôležitý je správny výber

„Prvá linka zložená zo žacích strojov, obracača a zhrňovača slúžila od roku 2008. V roku 2015 sme na skúsenosti naviazali a začali nakupovať novú modernejšiu techniku tejto značky,“ uviedol majiteľ Ing. Martin Leitman.

Spoločnosť AGRODAN, s.r.o., v obci Koš v okrese Prievidza vznikla v roku 2014, ale pôvodnú farmu založil SHR Ing. Daniel Leitman už v roku 1993. V súčasnej dobe firmu vlastní a vedie syn zakladateľa Ing. Martin Leitman. Zamestnáva 43 stálych pracovníkov a podľa potreby i niekoľko sezónnych. Spoločnosť AGRODAN hospodári na výmere 1 340 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 1 100 ha ornej, zvyšok sú trvalé trávne porasty. V rastlinnej výrobe sa zameriavajú na pestovanie tržných a kŕmnych plodím. V živočíšnej výrobe chovajú mliečne plemeno kráv červený holstein, celkom aj s mladým dobytkom okolo 650 kusov. Silnej živočíšnej výrobe odpovedá i strojové vybavenie podniku, kde má Pöttinger silné zastúpenie.
Postupne sa jednalo o dvojrotorový stranový zhrňovač TOP 662, diskový žací stroj NOVACAT 302, minulý rok pribudli dva diskové žacie stroje NOVACAT 301 ALPHA MASTER a NOVACAT 302, ktoré pracujú ako kombinácie. Najnovjšími strojmi na krmoviny sú dvojrotorový stranový zhrňovač TOP 652 a lis s variabilnou lisovacou komorou IMPRESS 3160 V.

Zľava je Marián Peťovský, mechanizátor a konateľ AGRODAN s.r.o , druhý zľava je Dušan Franc, obsluha strojov,  vedľa je Ing. Martin Leitman, majiteľ a konateľ AGRODAN s.r.o a Ing. Igor Bohuš ml. z firmy AGROBON ZVOLEN s.r.o, ktorá je dlhoročným dodávateľom techniky Pöttinger.

„Maximálne spokojní sme boli s výkonnosťou a spoľahlivosťou už prvej linky, tieto stroje sú stále funkčné a podľa potreby vypomáhajú pri zbere. Keď sme uvažovali o nákupe nových strojov, znovu sme sa preto orientovali len na značku Pöttinger,“ hovorí Ing. Leitman. Lucernu na ornej pôde zberajú v troch až štyroch kosbách na senáž, to je približne 400 ha. Ďalej kosia 150 až 180 ha trvalých trávnych porastov v náročnejších podhorských podmienkach. Prvú sezónu využívajú na zber sena a slamy nový lis IMPRESS 3160 V. Slamy zlisuje za sezónu približne 4 500 balíkov a sena 1 800 až 2 000 balíkov. 

„Prioritou je pre nás zber sena a slamy. Oproti starému lisu ide do balíku ďaleko viac hmoty, takže vďaka jeho vysokej výkonnosti ušetríme čas i viazaciu sieť. To je podstatné. Lis urobí asi 20 balíkov naviac na jednu rolu siete, než starší stroj. Nový lis slamu nedrolí a s balíkmi sa dobre pracuje pri skladovaní, ako i v ustajňovacích priestoroch,“ popísal prednosti a skúsenosti s novým strojom mechanizátor Marián Peťovský.

Spokojní sú tunajší pestovatelia i s univerzálnym sejacím strojom TERRASEM C 6, ktorý využívajú piatu sezónu. „Stroj splnil všetky naše očakávania,“ hovorí Marián Peťovský. „Výbornou vychytávkou je, že ventilátor fúkajúci obilie do semenovodov cez deliacu hlavu je umiestnený vpredu a nasávanie vzduchu je cez zásobník. Eliminuje sa tým vstup prachových častíc do stroja. Výbornou vecou je tu i rozdeľovacia hlava IDS, ktorá dokáže urobiť akékoľvek koľajové riadky a ovládať ktorúkoľvek výsevnú sekciu samostatne, zároveň je vybavená aj systémom kontroly priechodnosti osiva cez každú jednu výsevnú sekciu a obsluha má o stave siatia cez monitor neustály prehľad,“ zhrnul niektoré prednosti mechanizátor.

Univerzálny sejací stroj TERRASEM C 6.

Od tohto roku AGRODAN vlastní taktiež rotačnú plečku ROTOCARE V 6600 s pracovným záberom 6,6 metra. Zakúpili ju hlavne z dôvodu, že po prudkých dažďoch sa robia na pozemkoch prísušky, s ktorými si plečka výborne poradí. Stroj pomáha i pri prihnojovaní pozemkov, pretože veľká časť priemyselných hnojív zostávala za sucha na povrchu a ROTOCARE ich dokáže zapraviť a tým zabezpečiť aby živiny zostávali v pôde a neodparovali sa. „Mechanické spracovanie plečkou je rýchle a lacné, stačí traktor 110 až 120 k pre pracovnú rýchlosť 15 km za hodinu. Naviac je to i ekologický spôsob kyprenia a zbavovania burín počas vegetácie,“ podotkol spokojne Ing. Martin Leitman.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...