Rychlost a spolehlivost

Rychlost a spolehlivost

Město Loštice v jižní části okresu Šumperk je známé zejména díky dlouhé tradici výroby olomouckých tvarůžků, ale sídlí tam i společnost PALOMO, a.s., která na okolních farmách provozuje rostlinnou a živočišnou výrobu. Obhospodařuje 2 100 ha, z toho je 1 800 ha orné půdy a na zbývající výměře jsou trvalé travní porosty.

Na orné půdě pěstuje obiloviny, řepku a významnou plodinou na 300 ha je cukrovka. Z objemných krmiv je asi 50 ha ozimého žita, 100 ha vojtěšky a 120 ha kukuřice na siláž. Část produkce je na prodej, většina je však určena k zajištění krmiv pro celoroční výživu holštýnského skotu, základní stádo tvoří 420 dojnic plus další kategorie, a 2 000 prasat ve výkrmu.
„Výkonnou techniku na sklizeň pícnin Pöttinger využíváme od roku 2006. Žací stroj NOVACAT 8600 ED a čelní žací stroj NOVACAT 306 F ED ALPHA MOTION vybavené prstovým kondicionérem. Současně jsme pořídili dva velkoobjemové vozy JUMBO 8000 L, takže od tohoto roku pracovala v našem podniku kompletní výkonná linka, která sklízela trvalé travní porosty. Vozy mají stále prioritní nasazení na sklizeň sena a slámy, případně dočišťují travní porosty a menší plochy,“ uvedl Martin Rosta, místopředseda představenstva a agronom ve společnosti PALOMO.

Disková žací kombinace NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED s NOVACAT X8 ED s prstovými kondicionéry.

Po zkušenostech s první výkonnou a provozně spolehlivou linkou pořídili v roce 2013 další žací stroj NOVACAT X8 RC a čelní žací stroj NOVACAT 301 F RC ALPHA MOTION, tentokrát s mačkacími válci. „Válcový kondicionér přinesl menší ztráty na vojtěšce, neulamuje lístky, ale podélně narušuje stonky a píci rovnoměrně odkládá. Díky menšímu poškození rostlin se nám zvýšila kvalita objemného krmiva. Dvě žací kombinace urychlily sklizeň a získali jsme kvalitnější krmivo,“ říká spokojeně místopředseda.
Linku doplnil obraceč HIT 12.14 T s pracovním záběrem 12,70 metru a čtyřrotorový středový shrnovač TOP 1252 C s max. záběrem 12,50 metru. Letos první kombinaci z roku 2006 nahradila nová disková žací kombinace NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED s NOVACAT X8 ED s prstovými kondicionéry. V provozu jsou tedy opět dvě výkonné kombinace v agregaci s traktory 380 k s otočným řízením.

V případě překážek nebo klínů využívají samostatné ovládání jednotlivých rotorů shrnovače TOP 1252 C.

Za směnu jsou kombinace schopny sklidit 100 až 150 ha. Následuje shrnovač TOP 1252 a za ním jede řezačka. „Hlídáme si kvalitu a optimální sušinu sklízené hmoty. Čtyři seče vojtěšky dělá jen kombinace s válcovým kondicionérem a dvě seče trav a žito sklízíme oběma. Celkem za sezonu je to asi 1 100 ha. Sklizeň je velmi rychlá, hodně hektarů a hmoty za krátký čas. Přitom díky vysoké výkonnosti linky si můžeme dovolit počkat na nejvhodnější okamžik sklizně a prakticky za dva dny, nebo i za den a půl, jsme s vojtěškou hotovi. Trvalé travní porosty sklízíme asi týden, jsou to menší parcely a celkem 300 ha,“ říká Martin Rosta.

V PALOMO využívají dva sběrací vozy JUMBO 8000 L.

Zhruba osmdesát procent senáže uskladňují do žlabů, ale mají i vlastní vakovač, který využívají když je slabší seč a do žlabů by nebyl dostatek hmoty. Senáže vyrobí asi 3 000 tun ročně, silážní kukuřice 5 000 tun a k tomu sláma a seno, které svážejí vozy JUMBO 8000 L.

Univerzální secí stroj TERRASEM C6 ARTIS s úspěchem používají od roku 2015.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...