Årsrapport

Årsrapport

Pöttinger fortsätter att växa i 2017/2018 och noterar den högsta omsättningen hittills

Räkenskapsåret 2017/2018 avslutades med den högsta omsättningen hittills för det familjeägda företaget Pöttinger. Omsättningen var EUR 354 miljoner och visade sig vare en procentuell ökning på 15 procent. Företaget för jordbruksteknik ägnar äran åt sina 1775 anställda för det sensationella resultatet. Utan deras konsekventa uppmärksamhet för kundernas behov samt deras höga nivå av innovativ styrka och internationalisering, hade detta aldrig varit möjligt.

Positiva förändringar i alla segment

Vallmaskinsektorn som utgör 59 procent är nyckeln till omsättningen, följt av jord och sådd med 27 procent. Pöttinger uppnådde en ökning på 16 procent i båda segment. Den främsta orsaken till detta var produktinnovationerna och kundernas förtroende för hög kvalitet.

Det här var det första räkenskapsåret som reservdelslagret fungerade helt. Detta hade en positiv inverkan i och med att reservdelsförsäljningen ökade med 7 procent.

Pöttinger åstadkommer strålande resultat världen över

En konsekvent utveckling på internationell nivå är nyckeln och det grundläggande steget mot en fortsatt framgångsrik framtid. Beviset på detta är exportkvoten på 90 procent.

Ungefär 60 procent av hela omsättningen åstadkommer man i Tyskland, Frankrike, Österrike, Polen, Schweiz och Tjeckien. Tyskland är den största marknaden med 20 procent följt av Frankrike med 14 procent. Båda utgör de viktigaste marknaderna och har bidragit till en betydande ökning.

Med runt 10 procent av den totala omsättningen är Österrike fortfarande en av de starkaste marknaderna och det betyder mycket eftersom det även är hemmamarknaden.

Ökningen av maskinförsäljningen i Polen och de baltiska länderna har överträffat alla förväntningar. Försäljningsorganisationen som nyligen sammanfördes för att bilda PÖTTINGER Scandinavia avslutade året med mycket tillfredsställande resultat. Sverige fördubblade omsättningen. De baltiska länderna bidrog också till hälften av hela omsättningen.

Välutrustade för vägen upp

”Pöttinger är ett familjeföretag som utvecklar sina produkter på så sätt att de når tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och bra arbetsresultat. Vi strävar för ett bra resultat i hela jordbruksteknologin. Våra investeringar i produktionsanläggningar men även i vår teknik, tillsammans med vårt starka, motiverade team av engagerade medarbetare och våra pålitliga kundrelationer är vi mer än välutrustade för vägen upp,” säger Gregor Dietachmayr, talesman för företagsledningen.

Pressdokument:

Ladda ned artikel