PÖTTINGER årsredovisning 2019/2020

PÖTTINGER årsredovisning 2019/2020

Tillfredsställande affärsutveckling under krisåret

Det sedan länge etablerade företaget PÖTTINGER från Grieskirchen (AT) genererade 366 miljoner euro i försäljning under räkenskapsåret 2019/2020, det näst största i sin historia. Det motsvarar en minskning med 4 procent jämfört med rekordresultatet föregående år, men en ökning med över 3 procent i en tvåårsjämförelse. Den generarde andelen på internationella marknader är 90 procent. Denna höga grad av internationalisering har åstadkommits, tack vare de 1901 högutbildade och engagerade medarbetarna, den innovativa produktportföljen och de omfattande investeringarna.

år är cirka 70 procent av den totala maskinförsäljningen hänförlig till gräsmarkutrustning och jordbearbetningsutrustning, såteknik står för nästan 30 procent av hela försäljningskakan. PÖTTINGER har kunnat bevisa sin effektivitet inom service och reservdelar även under kritiska tider. Tillväxten i reservdelsförsäljningen är 7 procent.

Nästan 60 procent av den totala fösäljningen uppnåddes i Tyskland, Frankrike, Österrike, Polen, Tjeckien och Schweiz. Tyskland med 19 procent och Frankrike med 15 procent av försäljningen är återigen de största enskilda marknaderna. Lyckligtvis har försäljningen på båda marknaderna i stort sett varit densamma under den senaste perioden. Förutom Tyskland och Frankrike, är Österrike fortfarande an av de starkaste enskilda marknaderna. Jämfört med föregående år, har Österrikes andel av den totala försäljningen varit densamma och var 10 procent förra räkenskapsåret. 

Nedgångarna orsakade av Covid-19-pandemin i vissa europeiska länder kompenseras delvis av försäljningstillväxten utomlands: Australien med + 68 procent och USA med + 67 procent är absolut nummer ett. Europeiska länder som Belgien, Danmark och Sverige eller vissa OSS-länder som Kazakstan och Vitryssland samt Kina och Japan är också bland vinnarna i försäljningstillväxten.

Vi förblir optimistiska, alla behöver lantbruk

"Med ett team av sådana flexibla och lojala medarbetare och det partnerskapsbaserade samarbetet med globala handelspartner, kommer företaget också att klara utmaningarna under de närmaste åren framgångsrikt.", kommenterar Gregor Dietachmayr, ledningens talesman. Den nästan jämförbara försäljningsdimensionen är tack vare innovationerna inom produktområdena, i lantbruksprocesserna och därmed försäkran om löftet "bästa arbetsresultat". "Vår framtid ligger i skapandet av moderna arbetsplatser, i vidareutvecklingen av digitaliseringsstrategin, bevarande av resurser och lönsamheten för våra produkter. Ingen kan göra allvarliga uttalanden om den fortsatta händelsen just nu. Vi antar dock att marknadssituationen kommer att återhämta sig i slutet av kalenderåret.", är Gregor Dietachmayr övertygad om.

Immer aktuell informiert

Liknande artikel

NYHETSBREV

Få den viktigaste informationen regelbundet!

Logga in nu

Kakor underlättar tillhandahållandet av våra webbplatser. Genom att använda våra tjänster godkänner du, att vi använder kakor. Mer information