PÖTTINGER fortfarande på väg mot tillväxt:

PÖTTINGER fortfarande på väg mot tillväxt:

Omsättningen ökade till 641 miljoner euro

Under räkenskapsåret 2022/2023 (rapporteringsdatum 31 juli) kunde det österrikiska familjeföretaget PÖTTINGER fortsätta på sin stabila tillväxtbana: Med ytterligare en ökning på 26,8 procent jämfört med föregående år, genererade lantbruksmaskinstillverkaren försäljning av en tilltalande siffra på 641 miljoner euro. Framgången beror särskilt på engagemanget från de 2.166 anställda i hela koncernet. Maskinerna och tjänsterna från Grieskirchen (AT) används framgångsrikt över hela världen. Detta bekräftar den genomgående höga exporten på 90 procent.

 

Det bästa arbetsresultatet räknas
Vid utveckling av maskiner för åkerbruk och vallskötsel samt digitala lösningar ligger fokus alltid mycket tydligt på kundens behov. "Bästa jord" och "bästa foder" är de löften som lantbruksmaskintillverkaren ger för sina produkter, från små alpina maskiner till storskaliga maskiner. Det är därför PÖTTINGER har varit den obestridda nummer 1 för lastvagnar världen över i decennier och är en av de internationella föregångarna för universella såmaskiner och strängläggare.

De innovativa redskapen för åkerbruk är de främsta drivkrafterna för den hållbara tillväxten. Andelen av försäljningen av jordbearbetningsmaskiner, såteknik och den nya kulturvårdstekniken har fortsatt att utvecklas mycket väl: Med mer än en tredjedel av den totala maskinförsäljningen fortsätter detta område att växa enligt plan.

 

Vallmaskinsutrustning fortsatte att generera den största andelen av maskinförsäljningen. Nyutvecklingen inom lastvagnarna med storlastarvagnen JUMBO 7000 och 8000 eller den mindre svänglastarvagnen BOSS samt slåttermaskinerna eller den nya bandsträngläggaren MERGENTO har gjort en extraordinär insats här


Snabb leverans och långvarig tillgång på reserv- och slitdelar är av stor betydelse för användning inom lantbruket. Detta är vad PÖTTINGER står för och så växte även divisionen "Original Spare Parts" med en tvåsiffrig försäljningsökning.

 

Starka prestationer i samarbete
Denna glädjande försäljningsutveckling från 506 miljoner euro föregående år till 641 miljoner euro är endast möjlig med en mycket motiverad och dedikerad arbetsstyrka. PÖTTINGER-medarbetarna agerar självständigt, entreprenöriellt och målinriktat i partnerskap med den globala lantbruksmaskinhandeln och partners på leverantörsföretagen.


Omkring 2.170 personer från 39 olika nationer var anställda på de 17 försäljningsställena runt om i världen och i de sex produktionsanläggningarna i Europa (3 x Österrike, Tyskland, Tjeckien, Italien) under det senaste räkenskapsåret. Föregående år var det cirka 2.000 anställda och 36 nationer.

 

Rötter i Österrike – hemma i världen
En internationell aktör inom jordbruksteknik har utvecklats från en liten verkstad som grundades för mer än 150 år sedan i Grieskirchen (AT). Med fokus på alpin utrustning har PÖTTINGER alltid varit trogen det österrikiska jordbruket. Under det gångna räkenskapsåret 2022/2023 stod gårdarna i hemlandet för glädjande 10 procent av den totala omsättningen. Med höga marknadsandelar ligger Österrike fortfarande på pallen bland de mest sålda länderna.


Tyskland toppar listan som den största enskilda marknaden, följt av Frankrike.
Det olyckliga kriget i Ukraina fortsatte att få återverkningar i vissa länder.
På nästan alla marknader i Europa, Amerika och Asien uppnåddes betydande försäljningsökningar.

 

Effektivitet och hållbarhet lönar sig
Under de senaste åren har det traditionella företaget gjort betydande investeringar i att utöka produktionskapaciteten och optimera processer. För att ytterligare utöka sin position som specialist inom åkerbruk har PÖTTINGER nyligen utvecklat ett flertal innovativa och intelligenta maskiner inom detta område. För detta ändamål utökades såteknikanläggningen i Bernburg (DE) och kompetenscentret för jordbearbetningsutrustning i Vodnany (CZ). Som en logisk följd av den fortsatta utvecklingen av kundernas behov och bearbetningsmetoder var inträdet i odlingstekniken ett rätt steg: anläggningen i Stoitzendorf, Niederösterreich, har varit en av Pöttinger-platserna sedan 2021, där framtidsorienterade och innovativ jordbruksteknik produceras. Med expansionen hösten 2022 intensifierades engagemanget för denna hållbara, företags- och platsspecifika förvaltningsform ytterligare.


Ytterligare ett steg framåt för framtiden inom modernt åkerbruk: Med övertagandet av MaterMacc Spa. från San Vito al Tagliamento i norra Italien, i november 2022, kompletterades portföljen med produkter för precisionssåmaskiner.
Naturligtvis går även utbyggnaden av den nya balpressen och strängläggaren i St. Georgen, nära Grieskirchen, snabbt framåt. I april 2023 invigdes officiellt det andra expansionssteget med den nya pulver- och målningsanläggningen.


För bästa arbetsresultat är maskinerna föremål för löpande inspektion och omfattande tester. PÖTTINGER lägger stort fokus på detta och har nyligen investerat i utbyggnaden av sitt testcenter. Det nya TIZ 3 (teknik- och innovationscentrum) är hem för prototypkonstruktion, praktisk fälttester och mät- och testteknik.


En lång livslängd och funktionssäkerhet bidrar också till hållbarhetsredovisningen. Detta är en fråga av stor oro för människorna på PÖTTINGER. Vid konstruktion, utbyggnad och övertagande av produktions- och försäljningsställen ägnas stor uppmärksamhet åt resurshushållning, miljöförenlighet och hållbarhet i allmänhet. Att följa ESG-riktlinjerna (miljö - sociala frågor - bolagsstyrning) är mycket viktigt för tillverkaren av jordbruksmaskiner.

 

Lantbruk behöver alla
Företagets framgång är alltid nära kopplat till en positiv miljö inom jordbruket och den resulterande investeringsviljan från företagens sida. Mottot ”Alla behöver lantbruk!” har varit en fast del av kommunikationen på PÖTTINGER i decennier. Detta är tänkt att visa motsvarande uppskattning för jordbruket och människorna bakom det. För det är de som säkerställer tillgången på högkvalitativ mat. Jordbruksmaskintillverkaren gör sitt bidrag här genom att utveckla och erbjuda maskiner och tjänster som möjliggör ett hållbart och ekonomiskt arbete och underlättar arbetet.
 

Solid grund för en framgångsrik modell
”Under det senaste räkenskapsåret har vi kunnat tillgodose behoven på de internationella marknaderna väl, vilket återspeglas i det tilltalande försäljningsresultatet. Vi kunde hantera oförutsedda fluktuationer i efterfrågan och utmaningar i försörjningskedjan med skicklighet och ytterligare prestanda. Med det extraordinära engagemanget från hela vårt team, de innovativa jordbruksmaskinerna, den mycket intelligenta digitala utvecklingen och den konsekventa strävan och implementeringen av företagsstrategin har vi lyckats i denna förnyade tillväxtspurt." Gregor Dietachmayr, talesman för styrelsen, är nöjd med de tillgängliga affärssiffrorna.


Företaget kan och kommer definitivt inte vila på sina lagrar, som Dietachmayr fortsätter: ”Vi förväntar oss lägre efterfrågan på de flesta marknader under det kommande året. Tecken på detta har redan varit uppenbara i flera månader. Oavsett detta finns det tillräcklig potential för vidareutveckling och fortsättning av tillväxtkursen. Med tillräcklig produktionskapacitet, ett starkt team, förbättrade processer, vidareutvecklad distribution och en produktportfölj som ständigt anpassas efter marknadens behov, kan vi reagera väl på kommande marknadsfluktuationer och är förberedda för alla ytterligare utmaningar.”

Liknande artikel

Newsletter

NYHETSBREV

Få den viktigaste informationen regelbundet!

Logga in nu

Vi använder kakor och spårningsteknologier.


Användarvänlighet är viktig för oss. Därför vidareutvecklar vi hela tiden våra erbjudanden och online-tjänster på webbplatsen. Vi vill visa det innehåll och den reklam som passar för dig. Vid fortsatt användning av webbplatsen installeras tekniskt nödvändiga kakor. Vid personrelaterade Google Marketing-produkter installeras kakor, men endast om du godkänner det (”Godkänn alla”). Du kan även göra individuella inställningar med hjälp av de angivna kryssrutorna.

Vissa webbteknologier och kakor bidrar till att helt enkelt tillgängliggöra den här webbplatsen och göra den användarvänlig. Här avses såväl viktiga grundfunktioner, exempelvis navigering på webbplatsen, korrekt visning i din webbläsare och frågan om ditt medgivande. Den här webbplatsen fungerar inte utan de ovan nämnda webbteknologierna och kakorna.

Kakans syfte

Varaktighet

Godkännande av kakor

Sparar, om uttrycket ”Godkännande av kakor” har accepterats

6 Månader

Land (layer) och språk (lang)

Sparar det land och det språk som användaren har valt

6 Månader

Mer information

Vi vill hela tiden bli bättre på användarvänlighet och få en bättre prestanda på vår webbplats. Därför använder vi analysteknologier (även kakor). De mäter och analyserar anonymt vilket innehåll på vår webbplats som används och hur ofta det aktiveras.

Kakans syfte

Varaktighet

Google Analytics

För analys av användningen av webbplatsen, se nedan.

6 Månader

Mer information

Vi vill visa dig ett relevant innehåll på vår webbplats och på de sociala medierna. Därför använder vi webbteknologier (även kakor) från några partnerföretag. Därmed skräddarsys och visas innehållet utifrån ditt användningsbeteende.

Kakans syfte

Varaktighet

YouTube

Vi ansluter YouTube-filmer till vår webbplats och använder då YouTubes utökade dataskyddsläge. YouTube lagrar ingen information om besökarna på deras webbplats, utom om en videofilm ses.Det finns mer information här:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Vi har ingen kontroll över YouTube-kakor. Du kan blockera de kakorna i inställningarna till din webbläsare.

6 Månader

Mer information
Mer information
Loading...