Rozšířená variabilita secích strojů

Rozšířená variabilita secích strojů

Jednou z cest, jak zvýšit efektivitu práce a snížit počet přejezdů po polích, představuje možnost sloučení výsevu a hnojení do jedné pracovní operace. Také firma Pöttinger nabízí u svých pneumatických secích strojů Terrasem hnojení do meziřádků. Stroje dokážou společně se setím provádět aplikaci mikro- a makroživin. Tím jsou zároveň vytvořeny optimální podmínky v počátečních vývojových fázích. Omezení prací na jediný nezbytný přejezd znamená nejen úsporu času, ale i šetrné působení na půdu.