Prospekt - diskové podmítače TERRADISC

Prospekt - diskové podmítače TERRADISC

V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních je nutno posklizňové zbytky na celé ploše zpracovat tak, aby mohl proces rozkladu brzy započít. Tato směs rostlinných zbytků se zeminou vytváří optimální podmínky života pro živé organismy v půdě. TERRADISC je univerzálně použitelný a lze ho využívat i k úpravě osevních ploch přímo před setím.