Víceúčelový návěs řeší sklizeň pícnin a slámy

Víceúčelový návěs řeší sklizeň pícnin a slámy

V obci Záhoří u Miličína má své sídlo zemědělský podnik KLAS a.s. Jedná se o typický podnik se smíšeným zaměřením: hospodaří celkem na 884 hektarech zemědělské půdy, z níž tvoří celých 144 hektarů trvalých travních porostů. Píce z luk, stejně jako jetelová a jetelotravní senáž a siláž z kukuřice slouží jako krmivo pro stádo, čítající sto kusů skotu s produkcí mléka a 150 kusů skotu ve výkrmu.