Úspěchy díky čerstvému krmení

Úspěchy díky čerstvému krmení

Příkladem pokrokového zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Nečín. Hospodaří na celkové výměře 2390 hektarů zemědělské půdy, z nichž tvoří celkem 600 hektarů trvalé travní porosty a 1763 hektarů orná půda. Samozřejmostí je pestrý osevní postup, v němž mají své místo obilniny, ozimá řepka, lupina a brambory. Pro potřeby živočišné výroby se pěstují také luskovinoobilné směsky, kukuřice a víceleté pícniny.