Důvěra ve stroje rakouského výrobce

Důvěra ve stroje rakouského výrobce

Jedním z podniků se specializací na produkci mléka v jižních Čechách je ZD Mojné. Celkem 17 pracovníků hospodaří na 470 hektarech zemědělské půdy a zároveň se stará o 400 kusů skotu, z toho 200 dojných krav. Také díky pečlivě zvolenému sytému výroby objemné píce dosahuje průměrná dojivost 9100 litrů mléka. Výroba krmiv je běžnou součástí rostlinné výroby, která je kromě pěstování vojtěšky, jetelovin, luskovin a kukuřice zaměřena také na obilniny a řepku.