Vhodná technika pro rodinnou farmu

Vhodná technika pro rodinnou farmu

Farma Pešta, hospodařící v obci Bor u Sedlčan, je podnikem s dlouhou historií. Rozrůstá se od roku 1992 a v současnosti se stará o 75 hektarů orné půdy a 25 hektarů trvalých travních porostů, které spolu s pícninami z orné půdy slouží k produkci kvalitního krmiva pro stádo padesáti kusů dojnic holštýnského skotu.