Výroční zpráva

Výroční zpráva

Uspokojivý rozvoj v krizovém roce.

Hospodářský rok 2019/20 přináší malý pokles

V srpnu 2019 ohlásila tradiční společnost Pöttinger z Grieskirchenu slibný začátek fiskálního roku. Druhá polovina roku však přinesla snížení prodeje související s Coronou: Ve finančním roce 2019/20 dosáhl výrobce zemědělské techniky tržeb 366 milionů EUR, což je druhý nejlepší výsledek v historii společnosti. To odpovídá poklesu o 4 procenta ve srovnání s rekordním výsledkem z předchozího roku, ale nárůst o více než 3 procenta ve dvouletém srovnání. Pokud jde o průmyslový průměr, společnost se svým relativně malým poklesem řadí mezi lídry v Evropě. Podíl prodeje generovaný na mezinárodních trzích je 90 procent. Tento vysoký stupeň internacionalizace je dán díky 1 901 vysoce vyškolených a angažovaných zaměstnanců, inovativnímu portfoliu produktů a rozsáhlým investicím.

Důsledné zaměření na potřeby svých zákazníků rovněž přispělo k tomuto výsledku. V oblasti sklizně pícnin a technologie zpracování půdy a setí zahrnuje nabídka stroje pro malé alpské farmy až po velkoplošné technologie. Rakouský výrobce zemědělských strojů jako světová jednička v segmentu samosběracích vozů a přední výrobce žacích strojů a secích strojů pro minimalizační technologie udržuje svoji dobrou pozici i v evropském prostředí.

 

Rozdělení prodejního koláče

Letos tvoří sklizeň pícnin přibližně 70 procent z celkového prodeje strojů. Zpracování půdy a technologie setí tvoří téměř 30 procent. Díky mnoha inovacím produktů a důvěře zákazníků v prověřenou kvalitu bylo možné udržet prodej strojů pro základní zpracování půdy.

Prodej náhradních dílů rovněž významně přispěl k celkovému obratu. Logistické centrum náhradních dílů v Taufkirchenu, které bylo otevřeno v roce 2018, dále zlepšilo služby ve prospěch zákazníků. To společnosti Pöttinger umožnilo prokázat své schopnosti v oblasti servisu a náhradních dílů i v kritických dobách. S celosvětovým skladem přibližně 50 000 náhradních a opotřebitelných dílů je obsluhováno 68 zemí na 5 kontinentech. Růst prodeje náhradních dílů je 7 procent. Zde významně přispěly nové řady opotřebitelných dílů DURASTAR a DURASTAR PLUS.

 

S kořeny v Rakousku – doma všude na světě

Ve finančním roce 2019/20 dokázala společnost Pöttinger zvýšit prodej na některých trzích - navzdory velmi odlišným dopadům pandemie. Přispěla k tomu vynikající spolupráce s partnery v globálním obchodu se zemědělskými stroji a zavedenými dceřinými společnostmi v 15 různých zemích. Exportní kvóta 90 procent mluví velmi jasným hlasem.

Více než 60 procent tržeb realizovala firma prodejem v Německu, Francii, Rakousku, Polsku, České republice a Švýcarsku.  Německo s přibližně 19 procenty a Francie s 15 procenty představují i nadále největší jednotlivé trhy.  S potěšením byly prodeje na obou trzích v minulém období téměř stejné.

Jako rakouská rodinná společnost se Pöttinger cítí zvláště propojená s rakouským domácím trhem. Vývoj malých alpských sklizňových strojů je proto stále velmi důležitý. Podíl Rakouska na celkovém prodeji činil v uplynulém finančním roce 10 procent. Vedle Německa a Francie je Rakousko stále jedním z nejsilnějších trhů. Ve srovnání s předchozím rokem zůstal podíl na celkových tržbách stejný. Kvalita z Rakouska je u místních farem stále velmi oblíbená.

Poklesy způsobené pandemií Covid-19 v některých evropských zemích byly částečně kompenzovány růstem tržeb v zámoří: Vynikající absolutní nárůst tržeb dosáhly Austrálie s 68 procenty a USA s 67 procenty. Mezi zeměmi v růstu prodeje patří evropské země jako Belgie, Dánsko a Švédsko nebo některé země SNS jako Kazachstán a Bělorusko a také Čína a Japonsko. Dceřiné společnosti v tomto ohledu odvedly hodnotnou práci.

 

Pöttinger píše historii

Výrobce zemědělských strojů oslaví v roce 2021 své výročí 150 let. Tato pozoruhodná událost bude završena dokončením první fáze výstavby čtvrtého závodu: V St. Georgenu, nedaleko od sídla společnosti, se již staví nový montážní závod na výrobu lisů na kulaté balíky a čtyřrotorových shrnovačů. Zahajovací ceremoniál jsme uspořádali v dubnu 2020. Díky této velké investici jsou nové brány pro zelený program opět otevřené. Investice do první montážní haly představuje podstatných 25 milionů EUR. Tato investice se stala nezbytnou, protože výrobní plochy strojů pro sklizeň pícnin v hlavním závodě jsou vyčerpané.

Zakoupením bavorské továrny na výrobu pluhů v Landsbergu na Lechu v Bavorsku v roce 1975 se naší firmě otevřela brána pro zpracování půdy. Od té doby společnost Pöttinger soustavně a důsledně rozšiřuje své know-how i v oblasti zpracování půdy. I proto byl postavený v roce 2007 první závod ve Vodňanech. Převzetím závodu na secí stroje v německém Bernburgu v roce 2001 došlo k úplné přestavbě a rozšíření stávajícího sortimentu. Od té doby obohatila divize pro zakládání porostů rozsáhlou nabídku produktů.

 

33 národů, jeden úspěšný příběh

Globální společnost zaměstnává spolupracovníky z 33 různých národů. Základní důraz je kladen na člověka, jak dokázala rodinná společnost téměř 150 let. Důvěra se vyplatí: Díky osobnímu nasazení ve velmi náročné době umožnil odpovídající přístup výsledek prodeje.

 

Zůstáváme optimističtí, protože zemědělství potřebuje každý

„I když se vítr otočil, pokračovali jsme v našem zvoleném kurzu,“ komentuje udržitelnou obchodní strategii Gregor Dietachmayr, představitel vedení: „S týmem tak flexibilních a loajálních zaměstnanců a partnerskou spoluprací s globálními obchodními partnery společnost úspěšně zvládne výzvy příštích několika let.“ Plánovaná srovnatelná prodejní dimenze je dána inovacemi strojů pro zemědělskou výrobu a zajištěním příslibu „nejlepších pracovních výsledků.“

Dlouhodobý a prověřený optimismus je zachován. „Naše budoucnost spočívá ve vytváření moderních pracovních míst, v dalším rozvoji digitalizace, ochraně přírodních zdrojů a hospodárnosti našich produktů. V tuto chvíli nikdo nemůže dělat vážná prohlášení o dalším vývoji událostí. Věříme však, že se situace na trhu do konce kalendářního roku zotaví,“ je přesvědčený Gregor Dietachmayr.

Společnost PÖTTINGER od nepaměti pociťuje silné pouto se zemědělci a již několik let se pod heslem „Zemědělství potřebuje každý“ zasazuje o podporu a odpovídající uznání zemědělství.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...