Rodina Velitšovcov vyrába zdravé potraviny aj s pomocou techniky PÖTTINGER

Rodina Velitšovcov vyrába zdravé potraviny aj s pomocou techniky PÖTTINGER

Ekologické PD Lehotka Rakovo v okrese Martin je rodinný podnik, na ktorého čele stojí dnes už siesta generácia Velitšovcov. Najstarším je pán Alexander Velitš s manželkou Zitou. Rodinné hospodárstvo po nich postupne preberajú synovia Július a Alexander s rodinami.