Krátká prezentace - dvourotorové středové shrnovače TOP

Krátká prezentace - dvourotorové středové shrnovače TOP

Šumavské podmínky vyžadují shrnovač rámové konstrukce s maximální manévrovatelností a aktivně řízenou nápravou. Rotory s 6-ti kopírovacími kolečky a 13-ti hrabicemi umožňují kvalitní kopírování nerovností a šetrnou manipulaci s pící. Výšku a tvar řádku lze u shrnovače TOP 842 C nastavit dle podmínek a požadavků sklizně.