Zahraniční značka, tuzemský výrobce

Zahraniční značka, tuzemský výrobce

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní či aplikační technikou, technikou pro sklizeň píce nebo stroji na zpracování půdy a setí, vyrobenými v tuzemských závodech. Některé z těchto závodů mají dlouhou historii, jiné vznikly nedávno.