Pöttinger je stále na cestě vzhůru:

Pöttinger je stále na cestě vzhůru:

Tržby vzrostly na 641 milionů EUR

V hospodářském roce 2022/2023 (do 31. července) mohla rakouská rodinná společnost Pöttinger pokračovat ve své stabilní cestě růstu: S dalším nárůstem o 26,8 procent ve srovnání s předchozím rokem dosáhl výrobce zemědělských strojů tržby ve výši solidních 641 milionů EUR. Tento úspěch je dán především nasazením všech 2 166 zaměstnanců. Stroje a služby z Grieskirchenu (AT) se úspěšně používají po celém světě. To potvrzuje nezměněná vysoká míra exportu 90 procent.

 

Nejlepší výsledek práce

Při vývoji strojů pro rostlinnou výrobu a sklizeň travních porostů i digitálních řešení je vždy zcela jasně kladen důraz na potřeby zákazníka. „Nejlepší půda“ a „nejlepší krmivo“ jsou záruky, které výrobce zemědělských strojů poskytuje menším farmářům v alpských oblastech i velkým podnikům. Proto je společnost Pöttinger celosvětově nespornou jedničkou v segmentu samosběracích vozů po celá desetiletí a je jedním z mezinárodních průkopníků univerzálních secích strojů i žacích strojů.

 

Inovativní zemědělské stroje jsou motory pokračujícího růstu. Velmi dobře se nadále vyvíjel podíl strojů pro zpracování půdy a setí i pro mechanickou kultivaci. S více než třetinovým podílem na celkovém prodeji strojů roste tato oblast podle plánu.

Největší podíl na tržbách strojů nadále tvořila technika pro sklizeň pícnin. Mimořádně k tomu přispěly novinky - velkoobjemové sběrací vozy JUMBO 7000 a 8000 nebo menší BOSS s hrabicovým vkládacím ústrojím, jakož i žací stroje nebo nové pásové řádkovače MERGENTO.

 

Rychlá dodávka a dlouhodobá dostupnost náhradních a opotřebitelných dílů má velký význam pro spolehlivé nasazení strojů v zemědělství. Divize „Original Spare Parts“ dosáhla dvouciferný nárůst prodeje.

 

Silný výkon ve spolupráci

Potěšující vývoj tržeb z 506 milionů EUR v předchozím roce na 641 milionů EUR je možný pouze s velmi motivovanými spolupracovníky. Zaměstnanci společnosti Pöttinger jednají samostatně, podnikavě a cílevědomě ve spolupráci s globálním obchodem se zemědělskými stroji a partnery dodavatelských společností.

V uplynulém finančním roce bylo v 17 prodejních místech po celém světě a v šesti výrobních závodech v Evropě (3 x Rakousko, Německo, Česká republika, Itálie) zaměstnáno přibližně 2 170 lidí z 39 různých zemí. V předchozím roce to bylo kolem 2 000 zaměstnanců a 36 zemí.

 

V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě

AZ malé dílny založené před více než 150 lety v Grieskirchenu (AT) se vyvinul mezinárodní hráč v oblasti zemědělské techniky. Společnost vždy zůstala věrná svým kořenům a rakouskému zemědělství. Propojení s domácím trhem v Rakousku také vyjadřuje pozitivní vývoj: Podíl na celkových tržbách v uplynulém fiskálním roce činil 10 procent. Rakousko je tak stále na třetím místě v žebříčku zemí s nejvyšším obratem.

Německo je na prvním místě žebříčku jednotlivých zemí, následuje Francie.

Nešťastná válka na Ukrajině měla v některých zemích i nadále dopady.

Téměř na všech trzích v Evropě, Americe a Asii bylo dosaženo značného nárůstu prodeje.

 

Efektivita a udržitelnost se vyplatí

Naše tradiční společnost v posledních letech značně investovala do rozšiřování výrobních kapacit a optimalizací procesů. Aby společnost Pöttinger dále rozšířila svou specializaci, vyvinula v poslední době řadu inovativních a inteligentních strojů. Za tímto účelem byla v závodě secí techniky v Bernburgu (DE) a v kompetenčním centru strojů pro zpracování půdy ve Vodňanech (CZ). Jako logický důsledek vyvíjejících se potřeb zákazníků byl náš vstup do kultivační technologie krokem tím správným směrem: Od roku 2021 je závod ve Stoitzendorfu v Dolním Rakousku jedním z míst Pöttingeru, kde se vyrábí inovativní a perspektivní zemědělská technika. S expanzí na podzim 2022 se závazek k této udržitelné formě zemědělství dále zintenzivnil.

Další výchozí bod pro budoucnost v moderním zemědělství: S akvizicí MaterMacc Spa. ze San Vito al Tagliamento v severní Itálii bylo v listopadu 2022 portfolio doplněno o přesné secí stroje.

Rozšiřování nového montážního závodu lisů, shrnovačů a řádkovačů v St. Georgenu nedaleko Grieskirchenu samozřejmě také rychle postupuje. V dubnu 2023 byl oficiálně zahájen druhý expanzní krok s novou lakovnou.

 

Pro co nejlepší výsledek práce jsou stroje podrobovány průběžné kontrole a rozsáhlým testům. Pöttinger na to klade velký důraz a nedávno investoval do rozšíření svého testovacího centra. Nové TIZ 3 (technologické a inovační centrum) je domovem konstrukce prototypů, praktického testování v terénu i stacionárního měření.

K udržitelnosti přispívá také dlouhá životnost a funkční spolehlivost. Toto je hlavním úkolem pracovníků v Pöttingeru. Při výstavbě, rozšiřování a přebírání výrobních a prodejních míst je věnována pečlivá pozornost ochraně zdrojů, ekologické kompatibilitě a udržitelnosti obecně. Dodržování směrnic ESG (životní prostředí - sociální záležitosti - správa) je pro výrobce zemědělské techniky velmi důležité.

 

Zemědělství potřebuje každý!

Úspěch firmy je vždy úzce spojen s pozitivním prostředím v zemědělství a z toho vyplývající ochoty uživatelů investovat. Heslo „Zemědělství potřebuje každý!“ je nedílnou součástí komunikace ve společnosti Pöttinger již po desetiletí. Uznáváme naše partnery, kteří pracují v zemědělství. Protože právě oni zajišťují výrobu vysoce kvalitních potravin. Výrobce zemědělských strojů zde přispívá vývojem a nabídkou strojů i služeb, které umožňují udržitelné hospodaření a usnadňují práci.

 

Pevný základ úspěšného modelu

„V uplynulém finančním roce jsme byli schopni dobře uspokojit potřeby mezinárodních trhů, což se odráží v potěšujících prodejních výsledcích. S dovednostmi a dodatečným výkonem jsme se dokázali vypořádat s nepředvídatelnými výkyvy poptávky a výzvami v dodavatelském řetězci. Díky mimořádnému nasazení celého našeho týmu, inovativním zemědělským strojům, vysoce inteligentnímu digitálnímu vývoji a důslednému sledování a implementaci podnikové strategie jsme uspěli v tomto růstovém trendu.“ Gregor Dietachmayr, mluvčí za správní radu, je potěšený současnými obchodními výsledky.

Společnost rozhodně nemůže a neusne na vavřínech, jak pokračuje Dietachmayr: „V nadcházejícím roce očekáváme ve většině trhů nižší poptávku. Známky toho jsou patrné již několik měsíců. Bez ohledu na to existuje dostatečný potenciál pro další rozvoj a pokračování růstového kurzu. S dostatečnými výrobními kapacitami, silným týmem, vylepšenými procesy, dále rozvinutou distribucí a produktovým portfoliem, které se neustále přizpůsobuje potřebám trhu, dokážeme dobře reagovat na nadcházející výkyvy trhu a jsme připraveni na všechny další výzvy.“

Podobné články

Newsletter

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies

Doba trvání

Cookie souhlas

Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“.

6 Měsíce

Země (vrstva) a jazyk (dlouhý)

Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk.

6 Měsíce

Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies

Doba trvání

Google Analytics

Analýza používání webové stránky, viz níže.

6 Měsíce

Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies

Doba trvání

YouTube

Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče.

6 Měsíce

Více informací
Více informací
Loading...