Täyttä tehoa: TOP 1252 C neliroottorinen karhotin hydraulisella työleveyden säädöllä

Täyttä tehoa: TOP 1252 C neliroottorinen karhotin hydraulisella työleveyden säädöllä

Tarkkaa ja täsmällistä karhotusta

Neliroottorisella karhottimella pääset oikeasti ammattimaisiin työtuloksiin. Koneen maksimityöleveys on 12,5 m, joten karhotat suuretkin pinta-alat hetkessä. Vaikka karhotin on kookas, se on silti joustava: työleveyttä voidaan säätää hydraulisesti välillä 8 – 12,5 m. Työleveyttä muutettaessa joko molempia tai vain toista eturoottoria säädetään tarpeen mukaan.

Näin suuri säätövara neliroottorisen karhottimen työleveydessä on poikkeuksellista karhotinmarkkinoilla. Säätövara mahdollistaa myös pienten ja kiilanmallisten lohkojen tai sarkojen tarkan ja täsmällisen karhottamisen. Eteesi tulevat esteet, esimerkiksi puut tai pylväät, eivät ole enää ongelma. Tukipyörien kiinnitystapa sallii työleveyden säätämisen sekä ajettaessa että paikallaan oltaessa.