Pöttinger jatkaa vahvalla kasvu-uralla

Pöttinger jatkaa vahvalla kasvu-uralla

Liikevaihto kasvoi edelleen

Tilikaudella 2018 - 2019 itävaltalainen Pöttinger ylsi jälleen liikevaihdossaan uuteen ennätykseen, 382 miljoonaan euroon – kasvua oli 8 prosenttia. Menestyksen taustalta ovat muun muassa 1 892 työhönsä sitoutunutta työntekijää ympäri maailmaa, jatkuvasti uudistuva konevalikoima, vahvat kansainvälistymispyrkimykset sekä voimakas investointitahti uusiin tehtaisiin.

Kasvua kaikilla osa-alueilla

Nurmiketjun koneiden osuus Pöttingerin markkinasta on noin 69 prosenttia. Maanmuokkaus- ja kylvökoneiden osuus on lähellä 31 prosenttia. Aiempaan tilikauteen verrattuna nurmiketjun koneiden myynnissä saavutettiin 9 prosentin kasvu. Maanmuokkaus- ja kylvötekniikan osalta liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusi varaosalogistiikkakeskus avattiin vuonna 2018 ja se on jo nyt osoittanut tehokkuutensa käytännössä. Varaosamyynnin kasvu olikin samaa luokkaa kuin itse maatalouskoneiden myynnin kasvu.

Pöttinger: voimakasta kasvua kansainvälisillä markkinoilla

Pöttinger kasvatti myyntiään useilla kansainvälisesti merkittävillä markkina-alueilla, vaikka alan epävakaat olosuhteet heikensivät maatalouskoneiden maailmanlaajuista kokonaiskysyntää. Huikea lähes 90 prosentin vientiosuus heijastelee selvästi itävaltalaisten maatalouskoneiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Yli 60 prosenttia liikevaihdosta kertyi Saksasta, Ranskasta, Itävallasta, Puolasta, Tsekin tasavallasta ja Sveitsistä. Jälleen kerran suurimmat yksittäiset markkinat olivat Saksassa ja Ranskassa. Saksan osuus myynnistä oli noin 20 prosenttia ja Ranskan noin 16 prosenttia. Näillä molemmilla alueilla päästiin myös merkittävään liikevaihdon kasvuun. Ranskassa juhlittiin Pöttingerin 20-vuotista taivalta maassa ja se vauhditti myynnin noin 20 prosentin kasvuun edellisen vuoden liikevaihtoon verrattuna.
Kotimaan markkina Itävallassa on Pöttingerille edelleen vahva kivijalka Saksan ja Ranskan ohella hieman yli 10 prosentin liikevaihto-osuudella. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto kasvoi myös kotimaassa. 

Myynnin kasvu ylitti kaikki odotukset Ruotsissa, Tsekin tasavallassa ja Italiassa. Myös vuonna 2016 perustettu myynnin tytäryhtiö PÖTTINGER Scandinavia osoitti poikkeuksellisen merkittävää kasvua Pohjois-Euroopan maatalouskonemarkkinoilla (Ruotsissa ja Norjassa kasvua oli +37 prosenttia kummassakin maassa, Tanskassa +15 prosenttia ja Suomessa +85 prosenttia).

Visiomme

“Perheyrityksenä olemme asettaneet tavoitteeksemme sen, että teemme käytännön maataloustyöstä entistä kannattavampaa, helpompaa ja että koneillamme saadaan aina aikaiseksi paras mahdollinen lopputulos. Takaamme, että koneidemme käyttäjät yltävät koviin työtuloksiin ja tehokkuuteen. Menestyksemme kasvaa vahvasta maatalousteknologian osaamisesta. Omistautuneiden työntekijöiden, luotettavien yhteistyökumppanien ja innovatiivisen konevalikoimamme kanssa tulemme jatkamaan vahvalla kasvu-uralla myös tulevina vuosina”, sanoo Gregor Dietachmayr, johtoryhmän puheenjohtaja kuvaillessaan Pöttingerin tulevaisuudennäkymiä.

PR Dokumentit:

Lataa artikkeli