Login Yhteistyökumppanien portaali


Aloita etätuki
SYNKRO-kultivaattorilla vakuuttavaa jälkeä

SYNKRO-kultivaattorilla vakuuttavaa jälkeä

Tieteellinen peltokoe vahvistaa SYNKRO-kultivaattorien tehokkuuden

Nykypäivänä kultivaattorit ovat maanmuokkauksen yleiskoneita. Ne soveltuvat sekä matalaan että syvään muokkaukseen korvaten kyntöaurat monilla maatiloilla. Kultivaattorin työjälki riippuu olennaisesti käytettävistä teristä sekä pakkerista.

Maaperän profiili ja työjälki analysoitiin tarkasti Itävaltalaisessa tutkimuskeskuksessa Wieselburgissa. Työjälkeä mitattiin 3D skannerilla. Tutkimus osoittaa työleveydeltään 3,0 metrisen 11 piikkisen SYNKRO 1030 hyödyt verrattuna vastaavaan kilpailevaan 10 piikkiseen kultivaattoriin nähden.

Tulokset puhuvat puolestaan!

 Muokkauspohjan profiili paljastaa kultivaattoreiden erot!


Tutkimuksessa analysoitiin kahta kultivointitapaa:

  1. Matala 6 cm muokkaussyvyys hanhenjalkaterillä
  2. Syvä 22 cm kultivointi ilman hanhenjalkoja

Selitykset:

soil surface = maanpinta

working depth = työsyvyys

share point penetration = terän kärjen tunkeuma

Pöttingerillä terä ja hanhenjalka ovat loivassa kulmassa, minkä ansiosta terä ei nosta märkää maata pintaan. Tärkeä ominaisuus keväällä kultivoidessa, kun halutaan säästää maan kevätkosteutta.

 

1. Matala kultivointi

Matala muokkaus hanhenjalkaterillä 6 cm työsyvyydellä muokkaa maan tasaiselta syvyydeltä ja sekoittaa pinnan tehokkaasti. Matala ja tasainen työsyvyys on tärkeää puintijätteiden ja rikkakasvien nopean idättämisen kannalta.

PÖTTINGER SYNKRO

SYNKRO-kultivaattorin vakioversio on työleveydeltään 3,0 m ja varustettu 11 piikillä. Hanhenjalkaterien työsyvyyden ollessa 6 cm terän karki kulkee 7 cm:ssä. Skannatusta kuvasta nähdään pohjan profiilin olevan erittäin tasainen. 

11 terällä terävälin ollessa 27 cm, PÖTTINGER SYNKRO muokkaa koko muokkauskerroksen tasaisesti. Suurempi piikkimäärä parantaa sekoituskykyä, kokkareiden pienentymistä sekä pinnan tasoittumista. Puintijätteen saadaan siten paremmin sekoittumaan maahan.

Kilpaileva merkki

Kilpailevalla merkillä työleveys on 3,0 m ja piikkien lukumäärä 10 kpl. Kun hanhenjalkojen työsyvyys asetetaan 6 cm:iin, piikin kärjen tunkeuma on paljon syvemmällä, jopa 10 cm:ssä. Ero nähdään muokkauspohjan profiilikuvassa:

Piikin kärjen syvempi tunkeuma johtaa syviin uriin, joita pakkeri ei pysty tasoittamaan. Pinnalla oleviin uriin kerääntyy kosteutta, mikä parantaa etanoiden elinoloja pellolla. Myöskään rikkakasvien itäminen märissä urissa ei ole yhtä nopeaa kuin tasaisella pellolla. Syvällä kulkeva terän kärki nostaa märempää maata pintaan, mikä ei ole toivottavaa.


2. Syvämuokkaus

Silloin kun tarvitaan vaihtoehtoista muokkauskonetta perusmuokkuuseen, PÖTTINGER SYNKRO on erinomainen valinta. Syvään muokattaessa kultivaattoria voidaan käyttää 15-30 cm työsyvyyksillä. Oikea työsyvyys riippuu aiemmasta kasvista, kosteusoloista sekä seuraavasta kasvista. Kultivaattorin avulla maaperää voidaan suojella eroosiolta, kun puintijätteet sekoitetaan tasaisesti muokkauskerrokseen niiden päästessä maatumaan aerobisissa olosuhteissa.

Syvämuokkauksen vertailemiseksi työsyvyys asetettiin 22 cm:iin ja hanhenjalat poistettiin.

PÖTTINGER SYNKRO

3 metrin työleveydellä olevan 11 terän ansiosta muokkauskerros on kauttaaltaan muokattu. Myös sekoitustulos on tasainen koko muokkauskerroksessa. 10 % enemmän teriä parantaa sekoitusvaikutusta 10 %:lla. Sen ansiosta pakkeri muodostaa tasaisen työjäljen.

Kilpaileva merkki


3 metrin työleveydellä olevat 10 terää johtavat epätasaiseen muokkaustulokseen. Muokkauspohja on jäänyt epätasaiseksi, minkä johdosta lähtökohdat seuraavalle kasville eivät ole parhaat mahdolliset.

Riippumaton testi osoittaa selvästi suuremman terämäärän parantavan muokkaustulosta.

Our new virtual fair

Enter for free

Samankaltaiset ​​artikkelit

UUTISKIRJE

Tilaa itsellesi uutiskirje!

Rekisteröidy nyt

We use cookies and tracking technologies


User-friendliness is important to us, so we are constantly developing our offers and online services on the website. We would like to display suitable content and advertising for you. By continuing to use the website you agree to the use of cookies, except for Google marketing products. Personal Google marketing products are only used if you give your full consent, by clicking on "Agree".

Personal Google marketing products are only used if you click on "Agree".

Agreed Website use without personal Google marketing products.

You are welcome to call up further information and setting options in our data protection and cookie notes. Cookies | Data protection

Loading...