Login Yhteistyökumppanien portaali


Aloita etätuki

ISOBUS

Yhteinen kieli

Traktori ja työkone keskustelevat keskenään, vaikka ne olisivat eri konevalmistajien merkkejä

ISOBUS on kehitetty nimenomaan siksi, että tiedonsiirrossa käytettäisiin aina yhteistä kieltä. Tarve syntyi siitä, että aluksi jokainen maatalouskonevalmistaja kehitteli omia elektronisia ratkaisujaan. Tästä muodostui kompastuskivi niille viljelijöille, joiden konekanta koostui useiden eri valmistajien koneista.

ISOBUS-järjestelmällä tarkoitetaan standardisoitua traktorin ja työkoneen välistä viestintäjärjestelmää, jossa hallintapäätteiden ja -sovellusten yhteensopivuus ei ole rajoittunut vain tietyn konevalmistajan koneisiin: Tämä helpottaa päivittäistä työskentelyäsi huomattavasti.

ISOBUS
ISOBUS

Enemmän käyttömukavuutta ISOBUS:in avulla

Standardoituna ja yhdenmukaisia traktorien ja työkoneiden liittymäpintoja tarjoavana järjestelmänä ISOBUS ehkäisee eriytyneiden sovellusten syntymisen, ja sen tavoitteena on toimia "plug and play"-periaatteella: kytke ISOBUS-liitin ISOBUS-pistorasiaan ja kaikki on valmista. Yksi ISOBUS-pääte korvaa traktorin ohjaamossa lukuisan joukon konekohtaisia hallintapäätteitä.

ISOBUS-teknologia standardisoi traktorien ja työkoneiden välisen tietoliikenteen lisäksi tiedonsiirron koneilta maatalouden hyötyohjelmistoihin. ISOBUS on siis maatalouskoneisiin liittyvän tiedon verkottumisen perusta. Täsmäviljely ja älykäs tiedonhallinta ei voisi olla mahdollista ilman ISOBUS-järjestelmää.

* Lähde: www.aef-online.org

Oikea ratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Nykyaikainen ISOBUS-järjestelmä koostuu useista komponenteista traktorissa, hallintapäätteessä ja työkoneessa. Mahdolliset toiminnot riippuvat aina siitä, mitä hallintapäätteellä ja siihen liitetyillä laitteilla voidaan tehdä kussakin tilanteessa sekä siitä, mitä laite- tai toimintovaihtoehtoja koneisiin on asennettu. ISOBUS-toiminnot ovat tässä yhdistävänä tekijänä.

ISOBUS-toiminnot ovat ISOBUS-järjestelmän itsenäisiä moduuleita tai rakennuspalikoita. Ne toimivat, kunhan ne on sisällytetty kaikkiin alla mainittuihin komponentteihin.

We use cookies and tracking technologies


User-friendliness is important to us, so we are constantly developing our offers and online services on the website. We would like to display suitable content and advertising for you. By continuing to use the website you agree to the use of cookies, except for Google marketing products. Personal Google marketing products are only used if you give your full consent, by clicking on "Agree".

Personal Google marketing products are only used if you click on "Agree".

Agreed Website use without personal Google marketing products.

You are welcome to call up further information and setting options in our data protection and cookie notes. Cookies | Data protection

Loading...