Pod hradom Likavka dominuje technika Pöttinger

Pod hradom Likavka dominuje technika Pöttinger

PD Likavka obhospodaruje v blízkosti mesta Ružomberok približne 840 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je len 240 ha, ostatné plochy sú trvalé trávne porasty. Ide o podhorskú oblasť s nadmorskou výškou 500 až 850 metrov a prevažne svahovitým terénom. Čo sa týka veľkosti pozemkov, najväčšia parcela ornej pôdy má 58 ha, pri lúkach je veľkosť od jedného hektára až po najväčšiu 128 ha.