Elektronika pomáhá v nastavení a ovládání techniky

Elektronika pomáhá v nastavení a ovládání techniky

Oblast stále rychleji se rozvíjejícího precizního zemědělství není fi rmě Pöttinger cizí. Pod označením Digitální zemědělská technika se skrývá celá řada elektronických systémů a hardwarového vybavení, mající za úkol usnadnit práci se stroji této značky. Zapojením do spolupráce s ostatními výrobci zemědělských strojů fi rma Pöttinger nabízí i systémy dovolující výměnu dat mezi stroji různých značek.