Silný dělník pro šikovné chlapy

Silný dělník pro šikovné chlapy

Obhospodařování pozemků ve vyšších nadmořských výškách vyžaduje zkušenosti a šikovné ruce. Své o tom vědí pracovníci Farmy Olešenka, spol. s r. o., jejíž pozemky se nacházejí v nadmořské výšce nad pět set metrů. Jedná se výhradně o louky a pastviny s celkovou výměrou přesně 339,7 hektaru. Píce z luk se sklízí klasicky na seno či na senáž, které slouží kromě pastvy jako krmivo pro základní stádo devadesáti kusů krav. Stádo s uzavřeným obratem čítá čtyřicet jalovic a tři plemenné býky.