Osvědčená technologie se senážními vozy

Osvědčená technologie se senážními vozy

Akciová společnost AGRA Březnice a. s. u Bechyně obhospodařuje 2600 hektarů zemědělské půdy. Jedná se o podnik se smíšeným zaměřením, který se věnuje jak rostlinné, tak i živočišné výrobě. V chovu skotu dosahuje dlouhodobě velice dobrých výsledků, o čemž svědčí i velice pěkná užitkovost červenostrakatého skotu. Živočišná výroba zahrnuje též chov 185 kusů prasnic. Oba dva chovy jsou chovy s uzavřeným obratem stáda.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...