Rotační brány LION

Rotační brány LION

08.12.2022

Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti PÖTTINGER významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a dobré promísení. Žádný jiný stroj se nedá tak flexibilně použít – do orby nebo do minimálně zpracované půdy. Kombinace se secími stroji umožňuje ekonomicky uvažujícímu zemědělci racionální objednávku. Společnost PÖTTINGER nabízí vhodné řešení pro každý typ půdy a každou velikost zemědělského provozu.

Nový shrnovač a žací stroje pro příkré svahy

Nový shrnovač a žací stroje pro příkré svahy

24.10.2022

Firma Pöttinger představuje nový model shrnovače TOP 632 A se systémem Curvetech. Jedná se o provedení bez průběžného nosného rámu, kterému poskytuje mnohostrannost využití flexibilní připojení zadního rotoru. Šířku záběru je tak možné nastavovat v mnohem větším rozsahu, lze snadněji objíždět i velké překážky či zpracovávat klínovité úseky polí. Při odkládání dvou řádků má nový shrnovač záběr až 6,3 m.

Chutné mäsové výrobky priamo od poľnohospodárov z Liptova

Chutné mäsové výrobky priamo od poľnohospodárov z Liptova

19.10.2022

Čoraz viac ľudí vyhľadáva potraviny priamo od lokálnych poľnohospodárov. Takto najlepšie podporíme toho, kto svojou tvrdou prácou vyrába potraviny, a zároveň máme viac pod drobnohľadom aj kvalitu. Pekný príklad sme našli na Liptove, v malebnom regióne medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. V obci Partizánska Ľupča úspešne rozvíjajú spracovanie mäsa z vlastného horského chovu zvierat. O tom, že ich mäsové výrobky značky Mäs-ko chutia znamenito, svedčí narastúci záujem ľudí z blízkeho, ale už aj ďalekého okolia.

Nová generace polonesených pluhů

Nová generace polonesených pluhů

17.10.2022

Radličné pluhy mají v moderním zemědělství stále velký význam. Celosvětově si toto nářadí ale musí poradit s rozsáhlou škálou půdních podmínek a z toho také vyplývá množství individuálních požadavků ze strany uživatelů. Firma Pöttinger se připravila na budoucnost tak, že vyvinula novou modelovou řadu pluhů. Má označení Servo T 6000. Nové pluhy v sobě integrují dlouholeté zkušenosti s těmito stroji a intenzivní práci konstruktérů.

Profesionální služby nejen na Vysočině

Profesionální služby nejen na Vysočině

07.10.2022

Zabývat se službami v oblasti sklizně pícnin vyžaduje zkušenosti a šikovné zaměstnance. Přesně takoví jsou pracovníci firmy Soukromá farma Miksa se sídlem v obci Dobrohostov na Vysočině. Farmu založil v roce 1990 Jan Miksa a v roce 1998 ji převzal syn Petr Miksa. Spolu s dvanácti zaměstnanci se zabývá hospodařením na 130 hektarech trvalých travních porostů a chovem masného skotu v počtu 100 kusů. Jetelotravní porosty jsou sklízeny na senáž, travní porosty pak na seno.

Větší stroje – rychlejší sklizeň a setí

Větší stroje – rychlejší sklizeň a setí

10.06.2022

ZD Bulhary hospodaří na 1 100 hektarech zemědělské půdy a jeho pozemky se rozprostírají od Pálavy až po Lednický park. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. „Na orné půdě pěstujeme kolem 500 hektarů obilovin, 200 hektarů kukuřice, z toho 80 procent na siláž, zbytek na zrno, dále cukrovku a řepku. Na 100 hektarech je vojtěška, přibližně z 80 hektarů sklízíme trvalé travní porosty okolo řeky Dyje a máme také 80 hektarů vinic,“ uvedl předseda ZD Bulhary Antonín Osička (vlevo).

Ekológia na veľkej výmere

Ekológia na veľkej výmere

03.06.2022

„Hospodárime v katastroch štyroch obcí s nadmorskou výškou od 270 po 680 metrov. Celkom obhospodarujeme 2 313 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho je 953 hektárov ornej a na 1 360 hektároch sú trvalé trávne porasty, lúky a pasienky. Orná pôda sa nachádza skôr v nižších oblastiach, vyššie sú kamenisté pôdy, ktoré sú dosť ťažké na spracovanie, takže máme pomerne náročný a svahovitý terén,“ predstavil spoločnosť RD Sitno, a.s., Prenčov v okrese Banská Štiavnica jej riaditeľ Ing. Ján Macko.

Měření pluhů s páskovou a s plnou odhrnovačkou

Měření pluhů s páskovou a s plnou odhrnovačkou

25.05.2022

Orba patří mezi energeticky nejnáročnější práce rostlinné výroby a přes spotřebu nafty se její využití projevuje i ve výši přímých nákladů vynaložených na tuto agrotechnickou operaci. Klasická orba má na některých půdách stále svou nezastupitelnou úlohu a zejména při zapravení statkových hnojiv, posklizňových zbytků a vápenatých hmot ji lze jen obtížně nahradit. Obracení půdy má značný význam také v boji proti plevelům, chorobám a škůdcům. Na kvalitě orby do značné míry závisí i dobrý stav půdní struktury, příznivý vodní a vzdušný režim a intenzita biologické činnosti v půdě. To všechno jsou důvody, proč je třeba způsobu provedení orby věnovat zvýšenou pozornost.

Legendární vozy v nové podobě

Legendární vozy v nové podobě

16.05.2022

Do letošního roku firma Pöttinger vstoupila s výraznou novinkou, třetí generací svých senážních návěsů Jumbo. Návěsy jsou koncipovány jako víceúčelové a mají nové značení – bez přídavku Combiline, jedná se o Jumbo série 7000. Úplně nový, moderní vzhled prozrazuje to, že vývojový tým v Grieskirchenu se na přepracování vozů vrhnul důkladně. Některé inovace byly přitom převzaty od vozů „dvacítkové“ série.

K vysoké výkonnosti s novou technikou

K vysoké výkonnosti s novou technikou

13.05.2022

Vztah k hospodaření a šikovné ruce – obě tyto vlastnosti nechybějí Miroslavu Trčkovi, který vede své hospodářství v obci Katov v okrese Brno-venkov. Spolu se svou rodinou a jedním pomocníkem zvládne práci na 105 hektarech zemědělské půdy. V osevních postupech na orné půdě se střídají tržní plodiny, jako je ozimá řepka, ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé tritikale a jarní ječmen s vojtěškou a travami. Sklizená píce slouží jako objemné krmivo pro stádo 80 až 100 kusů býků ve volném ustájení.

Rozsáhlý facelift první generace lisů

Rozsáhlý facelift první generace lisů

14.04.2022

Rakouská firma Pöttinger tradičně nabízela svým zákazníkům svinovací lisy. Vyvinula vlastní stroje, poté spolupracovala s italským výrobcem Galignani, aby se nakonec vydala znovu cestou vývoje vlastních lisů. Od základu úplně nově vyvinuté lisy dostaly název Impress. A vydaly se vskutku novými cestami. Exponenciální růst křivky prodejnosti lisů Pöttinger Impress první generace v ČR potvrzuje vydařenost jejich konstrukce.

Ohromný skok v produktivitě práce

Ohromný skok v produktivitě práce

06.04.2022

V obci Katov v okrese Brno-venkov vede své hospodářství Miroslav Trčka. Spolu se svou rodinou a jedním pomocníkem zvládne práci na 105 hektarech zemědělské půdy. V osevních postupech na orné půdě se střídají tržní plodiny, jako je ozimá řepka, ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé tritikale a jarní ječmen s vojtěškou a travami. Sklizená píce slouží jako objemné krmivo pro stádo 80 až 100 kusů býků ve volném ustájení.

BONAGRO na vlně inovace

BONAGRO na vlně inovace

28.03.2022

„Jsme podnik s klasickou zemědělskou prvovýrobou. Hospodaříme zhruba na 4 000 hektarech, z toho většina je orná půda. Největší výměru zaujímá ozimá pšenice s průměrným výnosem kolem 8 tun, potom jarní ječmen a u obou komodit se specializujeme také na produkci osiv. V živočišné výrobě chováme 1 150 dojnic plemene holštýn s průměrnou užitkovostí přes 10 000 kg mléka,“ představil hlavní zaměření akciové společnosti BONAGRO se sídlem v Blažovicích v okrese Brno­-venkov předseda představenstva Ing. Roman Zvěřina.

Lisy s integrovanou ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO Lisy s integrovanou ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO

Lisy s integrovanou ovíječkou IMPRESS 3160 VC PRO

25.03.2022

Podmínky použití se neustále mění. Sklízenou hmotu ovlivnit můžeme, počasí ne. Kombinace lisu a ovíječky IMPRESS se však umí přizpůsobit každé situaci. IMPRESS PRO má řazení skupin nožů, pomocí kterého lze rychle nastavit počet nožů (na přání hydraulicky). Nastavení pro měkké jádro variabilních modelů vám umožní optimálně zhutnit jakýkoli lisovaný materiál - ať už senáž a balíky slámy tvrdé jako kámen nebo vzdušné jádro pro vydýchání sena. Balíky suché hmoty lze jednoduše přehodit přes balicí stůl nebo odkládat v párech. Ovíjené balíky můžete odkládat podle Vaší potřeby.

Pneumatická tažená secí kombinace AEROSEM VT Pneumatická tažená secí kombinace AEROSEM VT

Pneumatická tažená secí kombinace AEROSEM VT

18.03.2022

Nová koncepce secího stroje AEROSEM ve spojení s aktivním zpracováním půdy od společnosti PÖTTINGER spojuje efektivitu s flexibilitou použití. Požadavek na dokonalé uložení osiva je prvořadý. Kvalitní práce, univerzální dávkování a perfektní botky garantují provozní spolehlivost za všech podmínek. Nově vyvinutý koncept taženého secího stroje také nabízí možnost setí několika druhů osiva současně.

PÖTTINGER NEWS JARO 2022

PÖTTINGER NEWS JARO 2022

04.03.2022

Pro rok 2022 přicházíme s mnoha novinkami pro zpracování půdy a setí. V létě uvedeme na náš trh novou generaci polonesených pluhů SERVO T 6000. Tažené provedení rotačních bran a pneumatického secího stroje AEROSEM VT rozšiřujeme o záběr šest metrů. Rovněž nesené sklopné secí kombinace rotačních bran LION a secího stroje AEROSEM FDD s čelním zásobníkem doplňujeme o šestimetrové provedení. Nová řada univerzálních secích strojů TERRASEM se pyšní mj. uspořádáním pracovních částí do X s možností kombinovaného ukládání osiva a hnojiva nebo pohodlným ovládáním jednotlivých funkcí z kabiny traktoru. Pozitivní ohlasy vzbuzují stroje pro mechanickou kultivaci, především rotační plečky ROTOCARE.

Nová generace sela první hektary v Horním Rakousku

Nová generace sela první hektary v Horním Rakousku

28.02.2022

Výkonnost, přizpůsobivost různým technologiím zpracování půdy a setí, robustní konstrukce s dostatečným přítlakem pro efektivní práci i v obtížných podmínkách, to jsou základní vlastnosti, s nimiž se osvědčily v naší praxi univerzální secí stroje Terrasem firmy Pöttinger. Vstoupit do oblasti pneumatických secích strojů bylo u rodinného výrobce z Rakouska dobré rozhodnutí. Potvrdil to raketový nárůst zájmu o secí stroje Terrasem zanedlouho po zahájení výroby jejich druhé generace. Psal se rok 2001 a Terrasem stál teprve na začátku své slibné kariéry.

Určené pro traktory s vyšším výkonem

Určené pro traktory s vyšším výkonem

07.02.2022

Výkonnost soupravy traktoru a pluhu záleží na řadě faktorů. Když vezmeme v úvahu ty hlavní, jsou jimi půdní podmínky, hloubka orby, pracovní záběr, tahový odpor pluhu a pracovní rychlost. Většinu z výše uvedených veličin můžeme ovlivnit a jejich vhodnou kombinací získáme správný kompromis nejen mezi výkonností, ale i hektarovou spotřebou paliva, která většinu zemědělců provozujících orbu rovněž zajímá. Spotřeba paliva je přitom hodně závislá na použitém traktoru, jeho prokluzu, výkonu motoru a otáčkovém režimu.

Důvěra v jednu značku se vyplácí

Důvěra v jednu značku se vyplácí

04.02.2022

V Zárybničné Lhotě u Tábora má své sídlo Farma Basík. Na farmě se pracovití hospodáři pod vedením Ing. Milana Basíka starají o stádo 130 kusů skotu s produkcí mléka. Na 255 hektarech orné půdy jako tržní plodinu pěstují ozimou pšenici, mnohem větší podíl ale mají objemná krmiva pro dojnice – jetel, trávy a trsnaté žito na senáž, vhodně doplňované kukuřicí na siláž. Toto zaměření také odpovídá nadmořské výšce, která se pohybuje od 440 do 560 metrů nad mořem.

Volné ruce ve výběru vhodné technologie

Volné ruce ve výběru vhodné technologie

28.01.2022

Jižní Čechy jsou vyhlášené svou krásnou přírodou. Vhodnou výchozí základnu v podobě příjemného ubytování pro cesty do přírody může poskytnout Farma Hejlov, která se nachází asi pět kilometrů od Tábora. Část hospodářství jeho majitelé v roce 2010 zrekonstruovali a proměnili v ubytovací kapacity. Nicméně hlavní náplní práce zůstává obhospodařování zemědělské půdy a chov prasat a skotu bez tržní produkce mléka.

Podzimní premiéra v Záborné

Podzimní premiéra v Záborné

17.01.2022

Soukromý zemědělec Jiří Vacek začal s otcem hospodařit v Záborné na Jihlavsku v roce 1992. Nyní už pokračuje třetí generace, protože do provozu farmy se zapojili i dva synové. Starají se o 90 hektarů zemědělské půdy, z toho asi 60 hektarů je orné, ostatní jsou louky a trvalé travní porosty. Zaměřují se na chov českého strakatého skotu, celkem kolem 100 kusů, takže veškerá produkce slouží na zajištění kvalitních krmiv pro dojnice a výkrm býků.

Loading...