Hřebčinec Písek má tradici

Hřebčinec Písek má tradici

Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy byli do tehdy nově vystavěného hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci. Nicméně první zmínka o chovu hřebců v Písku je z roku 1811.

Šlechtění teplokrevných i chladnokrevných koní bylo tedy dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes. Zdraví a pohoda koní je na prvním místě a s tím úzce souvisí jejich ustájení a kvalitní výživa.

 

„Zajištujeme plemenné hřebce pro potřeby chovatelů plemen zařazených do genových zdrojů ČR a plemenné hřebce ostatních plemen ve spolupráci s jednotlivými chovatelskými svazy. Provozujeme testační odchovnu hřebečků plemene český teplokrevník na hříbárně Nový Dvůr a testační odchovnu chladnokrevných hřebečků na hříbárně Humňany. Zajištujeme také následnou testaci odchovaných hřebců,“ uvedl Eduard Černý, agronom Zemského hřebčince Písek s. p. o. V současné době je v Zemském hřebčinci a jeho odchovnách ustájeno asi 130 koní. Na zajištění dostatečného množství krmiv mají zdejší chovatelé k dispozici 330 hektarů zemědělské půdy, z toho 175 hektarů jsou trvalé travní porosty, které jsou využívány jako pastviny a louky k zajištění sena a senáže. Na orné půdě pěstují hlavně oves, ječmen a pšenici.

 

Areál Zemského hřebčince Písek s architektonicky významnými budovami byl vyhlášen v roce 2010 Národní kulturní památkou. Od roku 2012 stojí v čele Zemského hřebčince Písek s. p. o. Ing. Karel Kratochvíle.

 

Techniku Pöttinger využívají na pozemcích hřebčince od roku 2004. Celkem vlastní osm strojů a všechny jsou stále v provozu. Prvním byl dvourotorový shrnovač EUROTOP 601 pro tvorbu stranového řádku, který dosud zpracoval přes šest tisíc hektarů. „Mimořádně spokojeni jsme také s lisem VARIOPROFI 6165 LSC. Za šestnáct sezon slisoval kolem 123 tisíc balíků sena, slámy a senáže prakticky bez poruch,“ oceňuje výkonnost lisu agronom. V roce 2006 zakoupili třímetrový nesený diskový žací stroj NOVACAT 305 H ED se středovým zavěšením vybavený prstovým lamačem EXTRA DRY pro lepší prosychání posečené hmoty. Každoročně zvládne sklidit kolem 500 hektarů. Od roku 2012 pracuje v kombinaci s třímetrovým čelním žacím strojem NOVACAT 301 F ED ALPHA MOTION. Nejnovějšími přírůstky v lince na pícniny jsou dvourotorový shrnovač TOP 762 C z roku 2018 a loni začal na pozemcích hřebčince pracovat tažený osmirotorový obraceč HIT 8.9 T. Shrnovač zatím udělal přibližně 1 600 hektarů a obraceč asi 1 200 hektarů.

 

Osmirotorový tažený obraceč HIT 8.9 T.

 

Na setí pořídili v hřebčinci univerzální secí stroj TERRASEM R3 ARTIS. Využívají ho třetí sezonu na setí všech plodin včetně přísevů a obnovy travních porostů. Podle agronoma pěkně kopíruje a rovnoměrně ukládá osivo.

 

„Stroje Pöttinger využíváme dlouhodobě, pracují spolehlivě a vyžadují jen běžnou údržbu. Poradenství na tuto techniku a servis jsou na vysoké úrovni. Měli jsme také možnost využít stroje s obsluhou z vývojového střediska ve Vodňanech za účelem jejich testování v zemědělské praxi. Tato spolupráce měla oboustranný přínos. Jako státní organizace vypisujeme na nákup každého nového stroje výběrové řízení a jsme spokojeni, když parametry splní stroj značky Pöttinger,“ uzavřel Eduard Černý.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...