Nové JUMBO: Dva kroky napřed

Nové JUMBO: Dva kroky napřed

Nová dimenze výkonnostních senážních vozů.

Společnost Pöttinger, přední světový výrobce samosběracích vozů, dosáhla se svou vlajkovou lodí skvělých věcí: Nové JUMBO řady 7000 jsme navrhli pro maximální výkonnost a efektivnost. Všechny hlavní komponenty byly kompletně přepracované a koncipované pro agregaci s traktorem s výkonem až 500 koní. JUMBO přichází s řadou patentovaných technických inovací, díky nimž je sklizeň ještě efektivnější. Třetí generace této vysoce výkonné řady také výrazně zlepšila svůj vzhled. Pokud jde o výkonnost, ochranu půdy, šetrnou manipulaci s pící, kvalitu řezanky a hospodárnost při sklizni pícnin, je Pöttinger vždy o dva kroky napřed. Přehledné shrnutí zajímavých inovací:

 

Čisté krmivo s minimálním podílem popelovin

Čistou a bezztrátovou sklizeň zajišťuje sedmiřadý řízený sběrač široký 2300 mm s možností příčného výkyvu. Nový hydraulicky nastavitelný pohon sběrače automaticky upravuje otáčky v závislosti na rychlosti pojezdu. Podélné vyčesávání píce je minimalizované a výsledkem je dokonalá kvalita řezu. Volitelná výkyvná kola umožňují ještě lepší skenování terénních nerovností.

Standardní řízení polohy sběrače udržuje konstantní průřez otvoru mezi sběračem a ojí a zajišťuje maximální průchodnost během celého procesu sběru. Prsty sběracího ústrojí jsou řízeny do dobíhavého pohybu, což způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a ani ke zbytečnému opotřebení prstů. Kola se dotýkají země přesně u záběru prstů a umožňují hladký průjezd sběracího ústrojí přes dolíky a vyvýšeniny. Prsty pak klesají v pravém úhlu, což eliminuje opětovné vtažení píce do prostoru sběrače a její mačkání.

Opěrná kola s hydraulickým stranovým výkyvem jsou ve výbavě na přání. Volitelný opěrný váleček sběrače zabraňuje tomu, aby se opěrná kola potápěla ve stopách traktoru. Středové uložení válečku za prsty sběrače. Paralelogramové vedení válečku pro kvalitnější vedení sběrače při zachování možnosti příčného výkyvu. Tím se výrazně snižuje kontakt prstů s půdou a eliminuje se kontaminace píce.

 

Nejlepší kvalita krmiva je základem pro váš úspěch

Dojnice s vysokou užitkovostí vyžadují velmi kvalitní krmivo s optimální strukturou. Řezací ústrojí POWERCUT s počtem 48 asymetricky uspořádaných nožů s roztečí 34 mm umožňuje sklizeň píce v nejvyšší kvalitě. Dlouhé nože řežou píci po celé délce ostří. Oboustranné vedení píce hvězdicemi válce přes nože pro kvalitní řez.  Kvalita krmiva s optimální strukturou jsou rozhodujícími faktory správné funkce trávicího traktu skotu.  Uvolnění nosníku nožů bez nutnosti použití nářadí a centrální odjištění nožů lze pohodlně ovládat pomocí bočního ovládacího panelu. Čistý komfort.

 

Přehodnocený koncept pohonu

Víceúčelový samosběrací vůz s vkládacím rotorem kombinuje základní výkonové vlastnosti sběru a dopravy: maximální výkonnost, čistá bezztrátová sklizeň, přesný řez, vysoká provozní spolehlivost, flexibilita a objem ložného prostoru. Nový koncept byl navržen pro agregaci s traktory od 200 do 500 koní. Jedná se tedy o první samosběrací vůz na trhu, který se odváží dosáhnout magického limitu výkonu 500 koní a dosahuje tak výkonu sklízecí řezačky.

Velká pozornost byla věnována modernímu a inovativnímu konceptu pohonu: Pohon se skládá s oboustranného širokoúhlého kloubového hřídele bez spojky a řemenů. Výkon pro pohon rotoru optimálně přenáší úhlová planetová převodovka. Pohon řemeny zajišťuje plynulý přenos energie za všech provozních podmínek. Konstrukce pohonu umožňuje plynulý chod a tlumicí účinek v měnících se podmínkách nasazení. Nároky na údržbu a opotřebení jsou snížené na minimum.

 

Plnicí rotor

75 procent šířky rotoru je osazené hvězdicemi z vysokopevnostní kalené oceli, což zajišťuje ještě větší odolnost proti opotřebení v podnicích s intenzivním využitím vozu. Tím je zajištěné prodloužení životnosti rotoru o 25 procent.

Díky novému konceptu pohonu rozdružovacích a dávkovacích válců s momentem 210 kW se rychlost vykládky zvýšila o třetinu: Potřebný čas vyprazdňování ložného prostoru je přibližně 1 minuta. Pohon je integrovaný v úhlovém převodu a aktivuje se napínací kladkou řemenu. Mírný rozběh chrání nejen prvky pohonu rozdružovacích a dávkovacích válců, ale také podlahový dopravník. Eliminace rázového zatížení prodlužuje životnost. Nový tvar rozdružovacích a dávkovacích válců pro rychlé vyprázdnění bez silových špiček. Spolehlivé rozdružení vysoce zhutněné píce z ložného prostoru. Rovnoměrný koberec krmiva je základním požadavkem pro následné dokonalé utužení na žlabu.

4,3 m³ většího nákladového prostoru díky pohyblivé přední stěně má za následek mnohem kompaktnější vůz se stejným objemem DIN. Díky tomu je lépe ovladatelný na malých strukturovaných parcelách a cestách.

Patentovaná, inteligentně ovládaná přední stěna umožňuje jedinečnou strategii nakládání a vykládání. Inteligentní přední stěna (výbava na přání) s délkou 830 mm je vybavená obzvláště velkou horní kompresní klapkou. V inteligentní přední stěně je zabudován další snímač pro měření síly, který umožňuje nový koncept ovládání. Plnicí tlak je zaznamenán na přední stěně. Kombinace všech měřicích bodů (snímač točivého momentu a čelní stěny, senzor na kompresní klapce) ovlivňuje stupeň komprese a požadované využití ložného prostoru. Inteligentní přední stěna může být přizpůsobena strategiím nakládání a vyprazdňování v závislosti na podmínkách použití. Aktivně ovladatelná kompresní klapka umožňuje v případě potřeby jedinečné hodnoty zatížení až 400 kg / m³ v závislosti na obsahu sušiny.

 

Inteligentní automatika plnění

K dispozici jsou tři předdefinované režimy plnění, od lehkého přes střední až po vysoké zhutnění. Strategie umožňují optimální přizpůsobení sklizně různým druhům píce, obsahu sušiny a úrovni plnění.

V závislosti na podmínkách a požadavcích sklizně umožňují tři režimy výběr správné strategie plnění. Řidič může svému nastavení snadno přiřadit předdefinované parametry, čímž se mnohonásobně zvýší celková hospodárnost. Pokud je podlahový dopravník ovládaný automatickým režimem, přední stěna aktivně stlačí píci a následně se automaticky přesune zpět do polohy plnění. Díky tomu dochází k maximálnímu využití ložného prostoru.

Dva stranové dvourychlostní hydromotory zajišťují maximální rychlost vyprazdňování. Sklopená klapka je vhodná pro čelní plnění vozu řezačkou přes traktor. Rovněž umožňuje výhled obsluhy do ložného prostoru vozu.

Podlahový dopravník je pro snížení energetické náročnosti přední části ložného prostoru snížený o 250 mm. Nová konstrukce podlahového dopravníku pro přídavný objem a rychlé vyprázdnění celého vozu. Široké ploché článkové řetězy dimenzované na 13 t zajišťují vysokou stabilitu, maximální provozní bezpečnost a klidný chod.

Příčníky podlahového dopravníku jsou dvakrát šroubované a jsou vedené vyměnitelnými lištami. Díky vysokému přenosu síly a kompaktní konstrukci nachází nyní JUMBO široké uplatnění jak při klasické sklizni senáží, tak i při odvozu kukuřice od řezačky.

Další výhodou při použití v dopravě je možnost demontáže sběrače. To znamená, že vlastní hmotnost vozu JUMBO lze snížit o 520 kg a demontovaný sběrač je chráněný před případným poškozením. Vyjmutý sběrač lze umístit na volitelně dostupný vozík.

V kombinaci s vysokou výkonností nabízí nový vůz JUMBO enormní hospodárnost a posiluje tak opět budoucí význam systémového sběracího vozu a dopravního prostředku. Díky demontovatelnému sběrači lze užitečnou hmotnost a přepravní kapacitu rychle a snadno zvýšit. Nově navržený kryt dopravního kanálu uzavírá ložný prostor vozu pro přepravu.

 

Provozní jistota důležitým faktorem

Hydropneumatické podvozky tandem a tridem s širokou roztečí podpěr 1100 mm nebo 856 mm na řízených nápravách pro výjimečnou stabilitu na svahu a bezpečnou dopravu i při vysokých rychlostech. Integrované široké pružiny podvozku, šroubované spojení náprav a velké rozestupy pružin podporují jedinečný účinek mechanického příčného stabilizátoru.

Hydropneumatické odpružení umožňuje výkyv náprav až o 270 mm. Zátěž spočívající na nápravě může být tím pádem rovnoměrně rozdělena. Odpružení zajišťuje velmi dobrý jízdní komfort i při vysokých rychlostech, nerovných pozemcích a vyprazdňování vozu na žlabu. Působivým zvýšením jízdního komfortu bylo dosaženo jemným doladěním povah odpružení. Paměťová charakteristika prázdného a naloženého vozu znatelně zvyšuje jízdní komfort.

 

Jistota je jistota

Nový stropní systém uzavírá ložný prostor pro silniční dopravu. Skládá se ze dvou podélných sklopných panelů s hydraulicky poháněným řetězovým kladkostrojem.

 

Originální výkyvný nosník nožů EASY MOVE podél vozu je komfortní řešení při výměně nebo otáčení nožů. S EASY MOVE je možné nože vyměnit ve vzpřímené poloze těla mimo vůz - žádné zašpinění, žádné úrazy na hlavě, žádné lezení pod vůz.


Nože jsou vyrobeny z kalené nástrojové oceli DURASTAR s prodlouženou životností o 20 procent. Pöttinger chrání srdce vozů patentovaným jištěním nožů. Kvůli časové tísni a provozním nákladům jsou přestávky v provozu strojů drahou záležitostí.

Rychlé otočení nožů TWIN BLADE pro zlepšení kvality řezanky v průběhu denního nasazení. Patentovaný tvar ostří zdvojnásobuje životnost nožů. Nemusíte brousit ani převážet druhou sadu nožů, jednoduše: Prosím otočte!

 

Díky patentovanému jištění každého nože je chráněný samosběrací vůz a hospodářská zvířata. Každý nůž je proti přetížení samostatně jištěný. Síla pro spuštění vypínacího mechanismu je nezávislá na velikosti a místě nárazu cizího tělesa.

 

S automatickou bruskou AUTOCUT umožňuje Pöttinger dosažení kvalitní řezanky i při vysokém denním nasazení. Přesný a rovnoměrný řez představuje základ pro nejlepší kvalitu senáže.  S trvale ostrými noži lze snížit spotřebu paliva až o 15 procent. Kromě toho lze čas potřebný pro údržbu snížit až o 45 minut denně. Proces broušení lze pohodlně provádět přímo na nosníku nožů během přestávky. Díky novému elektrohydraulickému pohonu lze dobu broušení opět výrazně zkrátit.

 

Inteligentní ovládání

Vůz lze volitelně ovládat panelem POWER CONTROL nebo terminály ISOBUS EXPERT 75 a CCI 1200. Obslužné terminály ISOBUS EXPERT 75 a CCI 1200 umožňují profesionální provoz všech ISOBUS kompatibilních strojů Pöttinger i dalších výrobců.

 

Levná sklizeň pro nejlepší kvalitu krmiva

Technologie sklizně pomocí samosběracího vozu zaručuje nejlepší kvalitu při dodržení nízkých nákladů. Pozornost praktiků se nyní zaměřuje na kvalitní sklizeň včetně optimalizace dopravy. Hodnotné krmivo pozitivně ovlivňuje zdravotní stav skotu a celkovou ekonomiku výroby.

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...