Pásový řádkovač MERGENTO VT 9220

Pásový řádkovač MERGENTO VT 9220

Pöttinger uvádí odborníka pro všechny druhy píce.

Specialista pro zelenou sklizeň Pöttinger opět přidal nový produkt do svého rozsáhlého sortimentu strojů pro sklizeň travních porostů: Nový pásový řádkovač MERGENTO VT 9220 (s pracovním záběrem až 9,20 m při ukládání středového řádku a 8,70 m při ukládání stranového řádku) je určený jak pro sklizeň vojtěšky a jetele, tak i pro širokou škálu rostlin od trvalých travních porostů až po slámu. Nový specialista na všechny druhy krmiv bude dostupný od 1. srpna 2022.

 

Každý lístek se počítá

MERGENTO šetrně sbírá píci řízeným sběračem. Na zemi zůstávají nečistoty a kameny. Píce je šetrně bez dalšího kontaktu se zemí dopravována příčnými dopravníkovými pásy a ukládána do pravidelného řádku. Pásové řádkovače Pöttinger minimalizují ztráty odrolem, zejména u suchých nebo listnatých plodin, protože píce není dopravovaná po zemi. Výsledkem je energetické krmivo s nižším podílem popelovin.

 

Optimální tok

Srdcem pásového shrnovače MERGENTO je dopravníková jednotka sestávající ze sběrače, přítlačného válečku a příčného pásu. Tyto tři komponenty pracují jako dokonale sladěný systém a zajišťují rovnoměrný tok píce ze země na pás.  To zaručuje ideálně tvarované řádky a funkční spolehlivost. Maximální kapacitu sběru při minimálním znečištění píce umožňuje osvědčený šestiřadý řízený sběrač. Sklizená plodina je šetrně sbírána ze země aktivně řízenými prsty a urychlována směrem k příčnému dopravnímu pásu. Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy, což způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a ke zbytečnému opotřebení prstů. Příčný dopravníkový pás je umístěný o 120 mm níže než vodicí pruty sběrače. Výsledkem je, že během nasazení padá sklízený materiál snadno na pás. Následný přísun hmoty plní pás po celé šířce. Plná funkčnost je zajištěna jak při jízdě z kopce, tak při krátké píci. Pro ideální kopírování nerovností jsou opěrné válečky umístěné velmi blízko záběru prstů a s velkou kontaktní plochou po celé šířce sběrače. Plně pohyblivé centrální zavěšení pásových jednotek zajišťuje konstantní odlehčení po celém pracovním záběru. Základ pro trojrozměrné kopírování celé jednotky.  Důmyslná kinematika výložníku se třemi hydraulickými válci bleskově reaguje na jakékoli nerovnosti terénu. V režimu středového řádku je vertikální pohyblivost +475 mm až -195 mm a příčný výkyv +30 stupňů až -13 stupňů. Výkyv ve směru jízdy je v rozsahu od +11,5 do 0 stupňů. U MERGENTO se při zdvihu na souvrati příčný dopravní pás automaticky vypíná. Při další jízdě a opětovném spuštění jednotky do pracovní polohy se pás automaticky rozběhne. To zaručuje přesné dokončení i začátek následného řádku. Obsluha navíc těží ze značné úspory času, protože příčný dopravníkový pás nejede na konci řádku naprázdno. Dobu zpoždění běhu pásu lze snadno nastavit pomocí ovládacího terminálu v kabině traktoru.

 

Snadná ovladatelnost a maximální flexibilita použití

Směr otáčení a polohu dvou příčných dopravníkových pásů lze pohodlně nastavit z kabiny. Nové MERGENTO VT 9220 umožňuje v závislosti na tvaru pozemku, množství a druhu píce i následné sklizňové technice odkládat středový řádek, jeden stranový řádek vlevo nebo vpravo, dva jednotlivé řádky nebo dočasné naložení píce s krátkodobou dopravou.

 

S novým pásovým řádkovačem MERGENTO VT 9220 opětovně prokazujeme svoji kompetenci při zelené sklizni.

:

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...