Pöttinger je stále na cestě vzhůru:

Pöttinger je stále na cestě vzhůru:

Tržby vzrostly na 641 milionů EUR

V hospodářském roce 2022/2023 (do 31. července) mohla rakouská rodinná společnost Pöttinger pokračovat ve své stabilní cestě růstu: S dalším nárůstem o 26,8 procent ve srovnání s předchozím rokem dosáhl výrobce zemědělských strojů tržby ve výši solidních 641 milionů EUR. Tento úspěch je dán především nasazením všech 2 166 zaměstnanců. Stroje a služby z Grieskirchenu (AT) se úspěšně používají po celém světě. To potvrzuje nezměněná vysoká míra exportu 90 procent.

 

Nejlepší výsledek práce

Při vývoji strojů pro rostlinnou výrobu a sklizeň travních porostů i digitálních řešení je vždy zcela jasně kladen důraz na potřeby zákazníka. „Nejlepší půda“ a „nejlepší krmivo“ jsou záruky, které výrobce zemědělských strojů poskytuje menším farmářům v alpských oblastech i velkým podnikům. Proto je společnost Pöttinger celosvětově nespornou jedničkou v segmentu samosběracích vozů po celá desetiletí a je jedním z mezinárodních průkopníků univerzálních secích strojů i žacích strojů.

 

Inovativní zemědělské stroje jsou motory pokračujícího růstu. Velmi dobře se nadále vyvíjel podíl strojů pro zpracování půdy a setí i pro mechanickou kultivaci. S více než třetinovým podílem na celkovém prodeji strojů roste tato oblast podle plánu.

Největší podíl na tržbách strojů nadále tvořila technika pro sklizeň pícnin. Mimořádně k tomu přispěly novinky - velkoobjemové sběrací vozy JUMBO 7000 a 8000 nebo menší BOSS s hrabicovým vkládacím ústrojím, jakož i žací stroje nebo nové pásové řádkovače MERGENTO.

 

Rychlá dodávka a dlouhodobá dostupnost náhradních a opotřebitelných dílů má velký význam pro spolehlivé nasazení strojů v zemědělství. Divize „Original Spare Parts“ dosáhla dvouciferný nárůst prodeje.

 

Silný výkon ve spolupráci

Potěšující vývoj tržeb z 506 milionů EUR v předchozím roce na 641 milionů EUR je možný pouze s velmi motivovanými spolupracovníky. Zaměstnanci společnosti Pöttinger jednají samostatně, podnikavě a cílevědomě ve spolupráci s globálním obchodem se zemědělskými stroji a partnery dodavatelských společností.

V uplynulém finančním roce bylo v 17 prodejních místech po celém světě a v šesti výrobních závodech v Evropě (3 x Rakousko, Německo, Česká republika, Itálie) zaměstnáno přibližně 2 170 lidí z 39 různých zemí. V předchozím roce to bylo kolem 2 000 zaměstnanců a 36 zemí.

 

V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě

AZ malé dílny založené před více než 150 lety v Grieskirchenu (AT) se vyvinul mezinárodní hráč v oblasti zemědělské techniky. Společnost vždy zůstala věrná svým kořenům a rakouskému zemědělství. Propojení s domácím trhem v Rakousku také vyjadřuje pozitivní vývoj: Podíl na celkových tržbách v uplynulém fiskálním roce činil 10 procent. Rakousko je tak stále na třetím místě v žebříčku zemí s nejvyšším obratem.

Německo je na prvním místě žebříčku jednotlivých zemí, následuje Francie.

Nešťastná válka na Ukrajině měla v některých zemích i nadále dopady.

Téměř na všech trzích v Evropě, Americe a Asii bylo dosaženo značného nárůstu prodeje.

 

Efektivita a udržitelnost se vyplatí

Naše tradiční společnost v posledních letech značně investovala do rozšiřování výrobních kapacit a optimalizací procesů. Aby společnost Pöttinger dále rozšířila svou specializaci, vyvinula v poslední době řadu inovativních a inteligentních strojů. Za tímto účelem byla v závodě secí techniky v Bernburgu (DE) a v kompetenčním centru strojů pro zpracování půdy ve Vodňanech (CZ). Jako logický důsledek vyvíjejících se potřeb zákazníků byl náš vstup do kultivační technologie krokem tím správným směrem: Od roku 2021 je závod ve Stoitzendorfu v Dolním Rakousku jedním z míst Pöttingeru, kde se vyrábí inovativní a perspektivní zemědělská technika. S expanzí na podzim 2022 se závazek k této udržitelné formě zemědělství dále zintenzivnil.

Další výchozí bod pro budoucnost v moderním zemědělství: S akvizicí MaterMacc Spa. ze San Vito al Tagliamento v severní Itálii bylo v listopadu 2022 portfolio doplněno o přesné secí stroje.

Rozšiřování nového montážního závodu lisů, shrnovačů a řádkovačů v St. Georgenu nedaleko Grieskirchenu samozřejmě také rychle postupuje. V dubnu 2023 byl oficiálně zahájen druhý expanzní krok s novou lakovnou.

 

Pro co nejlepší výsledek práce jsou stroje podrobovány průběžné kontrole a rozsáhlým testům. Pöttinger na to klade velký důraz a nedávno investoval do rozšíření svého testovacího centra. Nové TIZ 3 (technologické a inovační centrum) je domovem konstrukce prototypů, praktického testování v terénu i stacionárního měření.

K udržitelnosti přispívá také dlouhá životnost a funkční spolehlivost. Toto je hlavním úkolem pracovníků v Pöttingeru. Při výstavbě, rozšiřování a přebírání výrobních a prodejních míst je věnována pečlivá pozornost ochraně zdrojů, ekologické kompatibilitě a udržitelnosti obecně. Dodržování směrnic ESG (životní prostředí - sociální záležitosti - správa) je pro výrobce zemědělské techniky velmi důležité.

 

Zemědělství potřebuje každý!

Úspěch firmy je vždy úzce spojen s pozitivním prostředím v zemědělství a z toho vyplývající ochoty uživatelů investovat. Heslo „Zemědělství potřebuje každý!“ je nedílnou součástí komunikace ve společnosti Pöttinger již po desetiletí. Uznáváme naše partnery, kteří pracují v zemědělství. Protože právě oni zajišťují výrobu vysoce kvalitních potravin. Výrobce zemědělských strojů zde přispívá vývojem a nabídkou strojů i služeb, které umožňují udržitelné hospodaření a usnadňují práci.

 

Pevný základ úspěšného modelu

„V uplynulém finančním roce jsme byli schopni dobře uspokojit potřeby mezinárodních trhů, což se odráží v potěšujících prodejních výsledcích. S dovednostmi a dodatečným výkonem jsme se dokázali vypořádat s nepředvídatelnými výkyvy poptávky a výzvami v dodavatelském řetězci. Díky mimořádnému nasazení celého našeho týmu, inovativním zemědělským strojům, vysoce inteligentnímu digitálnímu vývoji a důslednému sledování a implementaci podnikové strategie jsme uspěli v tomto růstovém trendu.“ Gregor Dietachmayr, mluvčí za správní radu, je potěšený současnými obchodními výsledky.

Společnost rozhodně nemůže a neusne na vavřínech, jak pokračuje Dietachmayr: „V nadcházejícím roce očekáváme ve většině trhů nižší poptávku. Známky toho jsou patrné již několik měsíců. Bez ohledu na to existuje dostatečný potenciál pro další rozvoj a pokračování růstového kurzu. S dostatečnými výrobními kapacitami, silným týmem, vylepšenými procesy, dále rozvinutou distribucí a produktovým portfoliem, které se neustále přizpůsobuje potřebám trhu, dokážeme dobře reagovat na nadcházející výkyvy trhu a jsme připraveni na všechny další výzvy.“

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...