S PÖTTINGEREM pro kvalitní přípravu seťového lůžka

S PÖTTINGEREM pro kvalitní přípravu seťového lůžka

Pevná provedení rotačních bran LION dostávají nový facelift

Rotační brány hrají v zemědělské koncepci společnosti PÖTTINGER významnou roli. Předností tohoto všestranného stroje pro zpracování půdy je vynikající rozdrobení a dobré promísení. Žádný jiný stroj se nedá tak flexibilně použít - do orby nebo do minimálně zpracované půdy. Kombinace se secími stroji umožňuje ekonomicky uvažujícímu zemědělci racionální objednávku. S rotačními bránami LION s pracovním záběrem od 2,5 m do 4,0 m nabízí Pöttinger řešení na míru. Mnoho variant výbavy pro všechny půdy a různé velikosti farem.

Nejlepší výsledek práce
Dokonale připravené seťové lůžko se vyznačuje rovným horizontem zpracování, zpětným utužením a vhodným podílem jemné půdy. Díky uspořádání rotorů probíhá aktivní zpracování půdy po celém záběru. To vytváří optimální podmínky pro klíčení a rovnoměrný proces růstu rostlin. Unašeče nožů jsou integrované do převodové vany. To zajišťuje vysokou úroveň provozní spolehlivosti, protože nad rotory nedochází k proudění půdy. Zbytky sklizně se nemohou namotat a není nutná žádná samostatná ochrana proti kamenům.

Nože pro každé nasazení
LION s 3,3 rotory na metr pracovního záběru lze použít jako rotační brány i jako rotační kultivátory. Se 4 rotory na metr pracovního záběru lze LION použít pouze jako rotační brány. Ke změně způsobu práce stačí jednoduché přemístění nožů. Vlečná poloha nožů pro tvorbu drobtovité struktury půdy. Jemné půdní částice se koncentrují v horizontu uložení osiva a chrání půdu před erozí. 
Předběžné nože pro velmi dobré zpracování a promíchání půdy s rostlinnými zbytky v celém profilu. Pro obě možnosti použití existuje jeden tvar nožů. Nože rotačních bran LION mají dlouhou životnost a zajišťují tak rovnoměrné zpracování půdy s intenzivním kypřením a rovnoměrným drobením. Pro ještě delší životnost lze na přání zvolit nože DURASTAR.
Novinka: Pracovní záběr se rovná dopravní šířce
Pro větší pohodlí se stranové kryty nyní nemusí vyklápět samostatně. Nože jsou v povolené dopravní šířce a plně využívají maximální pracovní záběr. To znamená, že není potřeba přestavovat stroje s pracovní šířkou 3,0 m, 3,5 m a 4,0 m pro silniční přepravu (přípustná přepravní šířka se v jednotlivých zemích liší). To přináší úsporu času.
Čelní stabilní profil pro ochranu před vymrštěnými kameny. Profil umožňuje také snadnou dodatečnou montáž kypřičů stop traktoru.

Promyšlené detaily
Při změně provozních podmínek je nutné rychle a snadno reagovat. Pracovní hloubku pevných rotačních bran LION lze flexibilně nastavit jednoduchým přemístěním čepů v 9 polohách. Hydraulické nastavení výšky je ve výbavě na přání.
Výška zadní srovnávací lišty (základní výbava) je při změně polohy válce automaticky přestavená. Dodatečné nastavení hloubky není nutné.

Všestranné použití
Aby bylo možné pokrýt širokou škálu výkonových tříd traktorů a oblastí použití, nabízí Pöttinger více řad rotačních bran. Příslušné převodovky jsou optimálně přizpůsobené a garantují dlouhou životnost. V příslušných řadách jsou použité tři různé převodovky. 
Všechny modely pevných rotačních bran (LION CLASSIC do 150 k, LION do 200 k a LION MASTER do 270 k) se vyznačují velmi klidným chodem při práci.

Newsletter

NEWSLETTER

Receive important information periodically!

Zaregistrujte sa
Loading...