Pöttinger: Vihreää valoa St. Georgenin tehdasinvestoinnille

Pöttinger: Vihreää valoa St. Georgenin tehdasinvestoinnille

Pöttingerin hallintoneuvosto päätti näyttää heinäkuun 5. päivänä 2019 vihreää valoa uuden kokoamislinjan käsittävälle tehdasinvestoinnille St. Georgenissa, Itävallassa. Alueen viranomaisilta saatiin rakennuslupa, joten omistajat Heinz ja Klaus Pöttinger ja hallintoneuvosto tekivät sitovan investointipäätöksen ilomielin. Rakentaminen alkaa keväällä 2020. Suunnitelman mukaan tehtaassa tullaan kokoamaan pyöröpaalaimia ja karhottimia viimeistään vuoden 2021 lopulla.

Vahvaa kasvua tukemassa
Pöttinger haluaa kasvattaa tuotantoaan tasaisesti ja johtoryhmä onkin aina keskittynyt siihen, että toimintoja kehitetään terveellä tavalla, työntekijät pysyvät sitoutuneina ja että yrityksen kaikella toiminnalla on positiivinen alueellinen vaikutus. Nyt tehty uusi investointipäätös vahvistaa edelleen yrityksen pitkäjänteistä sitoutumista Itävaltaan.

Sijoitus tulevaisuuteen 
St. Georgeniin syntyvä uusi tehdas sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Pöttingerin Grieskirchenin pääkonttorista. Pöttingerillä on aina ollut selkeä näkemys maatalouskonemarkkinoiden tulevaisuudesta, vaikka siihen luonnollisesti sisältyy markkinaheilahteluita. Tästä syystä St. Georgenin tehdasta tullaan laajentamaan vaiheittain. 

"Tällä hetkellä teemme töitä täydellä höyryllä, jotta saamme tehtaan lopulliset suunnitelmat ja rakennusurakan käyntiin. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin 6 300 neliömetriä käsittävä kokoomahalli, mitä voidaan myöhemmin joustavasti laajentaa", selittää tuotanto- ja materiaalilogistiikan johtaja Jörg Lechner. Uusi tehdasrakennus tulee olemaan pyöröpaalainten ja suurempien karhottimien uusi kokoamispaikka. Pöttinger sijoittaa tähän vuonna 2020 alkavaan investointiin noin 25 miljoonaa euroa. Uudessa tehtaassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että noin 60 työntekijän työskentelyolot tulevat olemaan todella modernit ja ergonomiset.

Menestyksen polulla Pöttingerin kanssa
Pöttingerin tehtaiden lähialueet ja siellä asuvat ihmiset on aina otettu tarkasti huomioon yrityksen toimia suunnitellessa. "Nyt alkavassa tehdasinvestoinnissa panostamme korkeaan 'tehty Itävallassa'-laatuun. Kuten aina aiemminkin, haluamme valmistaa koneita kestävällä tavalla, koska todellisuudessa vain sillä tavalla päästään parhaaseen lopputulokseen ja yritys pystyy kasvamaan tasaisesti", sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Gregor Dietachmayr.

PR Dokumentit:

Lataa artikkeli