Přichází čas kombinací lisu s baličkou

Přichází čas kombinací lisu s baličkou

17.12.2018

Ačkoli běžným způsobem konzervace zavadlé píce na senáž je silážní žlab, tak celá řada podniků využívá technologii senážování do válcových balíků. Není ovšem tento způsob nákladný a nadměrně pracný, když je třeba slisovat, ovinout a odvézt z pole více než tisíc balíků každým rokem? Nejlepší odpověď na tuto otázku poskytne praxe. V tomto příspěvku přinášíme zkušenosti uživatelů z České republiky i ze zahraničí, kteří jsou ve svém oboru zkušenými profesionály.

Krátká prezentace - nesené pluhy SERVO 45 S / 45 S N / 45 S P / 45 S NP

Krátká prezentace - nesené pluhy SERVO 45 S / 45 S N / 45 S P / 45 S NP

28.11.2018

Na základě velice dobrých zkušeností se stroji značky Pöttinger zakoupili v ZD Podchlumí Dobrá Voda v roce 2018 také nesený pětiradličný pluh SERVO 45 S PLUS. Pluh je vzhledem k půdním podmínkám dobře vybavený, disponuje mimo jiné variabilním nastavením pracovního záběru, plnými odhrnovačkami 46 Wc Durastar, zahrnovacími límci, tvarovanými krojidly, dvojitým pneumatickým opěrným kolem či systémem TRACTION CONTROL pro přídavné nerovnoměrné dotížení zadní nápravy traktoru. Redukce prokluzu snižuje spotřebu PHM.

IMPRESS v Rakove zlisuje aj 700 balíkov slamy denne

IMPRESS v Rakove zlisuje aj 700 balíkov slamy denne

09.11.2018

Majiteľ spoločnosti Július Velitš pozná lis veľmi dobre a rozprávanie postavil na praktických skúsenostiach. „Na IMPRESSe musím vyzdvihnúť rezacie ústrojenstvo z pohľadu vkladania a rezu. Lis sa nastavuje priamo z kabíny jednoducho a pohodlne, vrátane veľkosti balíkov. Pre nás je dôležité, že lisovanú hmotu veľmi dobre utužuje, čo zvyšuje kvalitu trávnych a lucernotrávnych senáží. Za dva roky prevádzky zlisoval asi 14 000 balíkov.“

Šťavnaté a čisté krmivo pro zdravá zvířata

Šťavnaté a čisté krmivo pro zdravá zvířata

12.10.2018

Pěkným příkladem zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Nečín. Podnik hospodaří na celkové výměře 2390 ha zemědělské půdy, z nichž tvoří celkem 600 ha trvalé travní porosty a 1763 ha orná půda. Šťavnatou vojtěšku či jinou čerstvou píci plnou vitamínů a dalších látek vozí každý den od května do října dojnicím v ZD Nečín souprava traktoru John Deere 6330 se samosběracím návěsem Faro 4010 D firmy Pöttinger. Jedna fůra pojme pět až šest tun hmoty.

Flexibilní koncept pro rodinné farmy

Flexibilní koncept pro rodinné farmy

17.09.2018

V expozici společnosti Agrozet České Budějovice na letošním veletrhu Techagro byl značný prostor věnován strojům pro zpracování půdy a setí firmy Pöttinger. A to včetně podmítačů Terradisc, které jsou univerzálně využitelné pro podmítku i k úpravě osevních ploch přímo před setím. Multiline je flexibilní koncept, který dovoluje využití podmítače Terradisc a secího stroje v jedné soupravě s relativně lehkým traktorem, anebo i samostatné nasazení těchto strojů.

Technika z Rakouska se osvědčuje

Technika z Rakouska se osvědčuje

05.09.2018

V okresu Semily v Libereckém kraji má v nadmořské výšce 500 metrů nad mořem své sídlo ZEFA Levínská Olešnice a. s. V čisté přírodě podhorské oblasti je tento zemědělský podnik zaměřený na chov masného skotu za účelem produkce zástavu. Stádo tří set kusů matek plemene aberdeen angus je přes zimní období, které není nijak krátké – od listopadu do května, ustájené. Jinak žije na pastvinách. Luk a pastvin má tento podnik celkem 640 hektarů. A z této výměry se zároveň i sklízí píce za účelem výroby konzervovaného krmiva pro zimní období.

Specialista na zelené krmení

Specialista na zelené krmení

03.09.2018

ZEPO Bořitov, družstvo, obhospodařuje na Blanensku zhruba 1 380 ha zemědělské půdy, z toho je 100 ha luk a 25 ha pastvin. Živočišná výroba se nachází na dvou farmách. V Bořitově je stádo 400 dojnic převážně plemene holštýn s průměrnou roční užitkovostí kolem 9 000 kg mléka a 10 000 nosnic. V Jabloňanech je ustájeno 55 krav bez tržní produkce mléka a výkrm prasat pro vlastní jatka, celkem 300 kusů za rok ve třech turnusech. V chovu dojnic družstvo uplatňuje přikrmování zelenou pící od jara do podzimu více než patnáct let.

Řešení pro velký pracovní záběr

Řešení pro velký pracovní záběr

20.08.2018

V expozici společnosti Agrozet České Budějovice, a. s., bylo na výstavě Techagro možné zhlédnout celou řadu novinek a inovací techniky firmy Pöttinger. SYNKRO 4030 T NOVA se třemi řadami šípových radliček a řezacím válcem Packer dokáže zabezpečit podmítky či zpracování půdy do hloubky 15–18 cm. Po osazení úzkými radličkami je možné i kypření do větších hloubek. Secí stroj TEGOSEM dovoluje souběžné setí meziplodin.

Prospekt - univerzální secí stroje TERRASEM

Prospekt - univerzální secí stroje TERRASEM

10.08.2018

Univerzální secí stroj TERRASEM je promyšleným konceptem od závěsu až po prutové zavlačovače. S dvouřadým diskovým podmítačem, pneumatikovým válcem a nosníkem botek spojuje PÖTTINGER kroky předseťové přípravy půdy, tvorby seťového lůžka, uložení osiva a zpětného utužení. Pracovní záběry strojů jsou od 3 m do 9 m. TERRASEM FERTILIZER umožňuje současně dávkování a ukládání osiva i organického hnojiva.

Kvalitní práce s nízkou spotřebou

Kvalitní práce s nízkou spotřebou

30.07.2018

Společnost AGROCHOV SOBOTKA, a. s., obhospodařuje celkem 3566 hektarů zemědělské půdy a zabývá se intenzivní živočišnou výrobou. Pro dosažení kvality krmiva využívají v podniku stroje na sklizeň pícnin od firmy Pöttinger. Píci sečou nesené žací stroje NOVACAT. Podnik využívá také dva senážní návěsy Pöttinger. Tyto stroje se vyznačují nízkou energetickou náročností a spolehlivostí. Pneumatický secí stroj TERRASEM C6 se osvědčil svou kvalitou setí a rovnoměrnou vzcházivostí všech založených porostů, včetně ozimých řepek.

Pro maximální výkonost

Pro maximální výkonost

27.07.2018

Firma Pöttinger stále doplňuje svůj sortiment samosběracích vozů tak, aby dokázala co nejlépe vyhovět požadavkům zákazníků. Velkoobjemový vůz FARO 10010 L pro sklizeň sena a slámy si zachovává významnou přednost - nízkou energetickou náročnost. I přes velký objem ložné plochy lze vůz agregovat s traktorem s minimálním výkonem 90 k. S širokou nabídkou Pöttinger opětovně potvrzuje pozici světové jedničky v segmentu samosběracích vozů.

Mimořádná prezentace techniky od specialistů z Rakouska

Mimořádná prezentace techniky od specialistů z Rakouska

25.07.2018

Firma Pöttinger je v České republice vnímána jako tuzemský výrobce, a tomu také odpovídal rozsah její prezentace na veletrhu Techagro. Na stánku společnosti Agrozet České Budějovice, a.s. v pavilonu V a na volné ploše M bylo prezentováno velké množství strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Tradičně byly k vidění i novinky, které mají za sebou již testovací provoz v našich podmínkách.

Veľkoplošná technika v horských podmienkach

Veľkoplošná technika v horských podmienkach

13.06.2018

„Pred nákupom novej techniky na zber krmovín pred dvoma rokmi sme si v prvom rade urobili prieskum trhu a na základe dopredu stanovených pravidiel prebiehalo výberové konanie. Medzi hlavné kritériá patrila kvalita, potom cena a servisné podmienky. Celkom sme vtedy zakúpili osem moderných výkonných strojov a nebola náhoda, že sme zvolili značku Pöttinger,“ uviedol Ing. Július Gašpír, konateľ spoločnosti VJARSPOL, s.r.o., Nitrianske Pravno.

 Krátká prezentace - nesené pluhy SERVO 25 / 25 NOVA

Krátká prezentace - nesené pluhy SERVO 25 / 25 NOVA

16.04.2018

„Při zpracování půdy a setí se orientuji na značku Pöttinger. Vlastním také dva nesené pluhy s nonstop jištěním proti kamenům SERVO 25 NOVA. První jsem pořídil v roce 2008 a po dobrých zkušenostech i druhý v roce 2010. V extrémních mokrých podzimních podmínkách zpracovával pluh také vlhké pozemky s velkým množstvím polehlé slámy. Pluh bez problémů zaorává také hnůj a meziplodiny,“ uvedl Karel Heřmanovský z Litochovic nad Labem na Litoměřicku.

Hlad po výkonu? Řešení existuje

Hlad po výkonu? Řešení existuje

23.03.2018

V posledním ročníku veletrhu Agritechnica přivítala firma Pöttinger všechny své příznivce na stánku se zcela novým otevřeným pojetím. S mottem „Zaměřeno na budoucnost“ představil tento rakouský výrobce řadu nových strojů a inovací i v oblasti zpracování půdy a setí. Nepřehlédnutelným gigantem a magnetem pro všechny příchozí byly talířové brány Terradisc 10001 T v doposud nepoznaném pracovním záběru deset metrů.

Linka prispela k vyššej úžitkovosti

Linka prispela k vyššej úžitkovosti

21.03.2018

Spoločnosť AGROLUK, s.r.o., Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné obhospodaruje 1 800 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 600 ha ornej, na ktorej pestuje ozimnú pšenicu, jarný jačmeň, ovos, ozimnú repku, kukuricu na siláž a tento rok prvý krát i sóju. Z kŕmnych plodín pestujú lucernu, ďatelinu a trávne miešanky. Trvalé trávne porasty slúžia na pastvu, výrobu senáže a sena pre 700 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté, z toho je 300 dojníc.

Novinky pro náročné uživatele

Novinky pro náročné uživatele

16.02.2018

Firma Pöttinger jako rakouský specializovaný výrobce si zakládá na stálých inovacích svého sortimentu. Nejinak tomu bylo na podzimním veletrhu Agritechnica. V rozlehlé expozici byly prezentovány jak stroje stávající, tak i novinky, které vycházejí vstříc současným vývojovým trendům. Další novinkou je kombinace lisu s ovíječkou na jednom podvozku IMPRESS 155 VC PRO s variabilní komorou, ale možná je i kombinace ovíječky a lisu s komorou pevnou.

NOVACAT A10 - provozní spolehlivost a variabilita

NOVACAT A10 - provozní spolehlivost a variabilita

03.01.2018

Srdcem žacích kombinací NOVACAT je osvědčená žací lišta. Tradičními vlastnostmi všech diskových žacích strojů od firmy Pöttinger jsou prvotřídní kvalita řezu, lehkost a stabilita. Konstrukční detaily (plochý tvar lišty, velký přesah nožů, vyměnitelná protiostří, ozubená kola se třemi zuby v záběru, rychloupínání nožů…) významně přispívají ke kvalitě sklízeného krmiva a spolehlivému provozu.

Loading...