TERRASEM FERTILIZER siewnik do siewu w mulcz

TERRASEM FERTILIZER siewnik do siewu w mulcz

Siew z podsiewem nawozu

PÖTTINGER oferuje znane i sprawdzone siewniki TERRASEM również w wersji z podsiewem nawozu. W jednym przejeździe roboczych jednocześnie następuje siew ziarna i podsiew mikro i makroskładników odżywczych.  Podsiew startowej dawki nawozu zapewia ziarnu optymalne warunki do rozwoju. Jeden przejazd to nie tylko oszczędność paliwa, ale przede wszystkich mniejsze szkodliwe ugniecenie gleby.

Pracuj bardziej ekonomicznie i elastycznie dzięki nowu systemowi rozdzielania nasion IDS (Intelligent Distribution System) 

Specjalna głowica rozdzielacza zawsze zapewnia stałą dawkę wysiewanych nasion, co ma decydujący wpływ na równomierność wschodów. Zwrotne prowadzenie nasion do strumienia powietrza odbywa się tu przez opatentowany system lejków. IDS (każdy rząd może być włączony indywidualnie) steruje automatyczną redukcją ilości wysiewu podczas dozowania nasion przy ścieżkach technologicznych lub przy wyłączonej połowie siewnika. Nadmiar nasion prowadzony jest przez system lejków z powrotem do rury wznoszącej. TERRASEM daje możliwość łatwego zakładania ścieżek specjalnych lub ścieżek podwójnych dla rolników wykorzystujących swój siewnik również poza gospodarstwem. Korzyści jakie wynikają z zastosowania tego siewnika to również: stała liczba nasion w każdym rzędzie, równomierny rozwój łanu i oszczędność nasion.

Dobrze dobrane narzędzia dla zapewniania dobrych wschodów

Wysiew nawozu w siewniku TERRASEM następuje przez redlice Dual-Disc. Po uprawieniu gleby przez zintegrowaną w siewniku krótką bronę talerzową, nawóz jest wprowadzany przez redlice w rząd zawsze pomiędzy dwa rzędy wysiewu nasion. Głębokość odłożenia jest regulowana. Następnie odbywa się ugniecenie wtórne na całej powierzchni przez Packer  i na koniec siew nasion. Redlica Dual-Disc odkłada startową dawkę nawozu pod ziarno jako bazę dla rozwoju korzeni. Prowadzi to nie tylko do oszczędności nawozu i zmiejszenia jego strat, ale przede wszystkim tworzy bazę do szybkiego rozwoju masy korzeniowej i przez to uzyskania optymalnego plonu. 

Decyzja czy i jaki proces podsiewu nawozów należy zastosować zależy przede wszystkim od właściwości gleby, rodzaju nasion i lokalnej ilości opadów. Pöttinger podąża za coraz siniejszym trendem: wzrastające ceny nawozów,  ich nowe formy, jak również powstające przepisy dotyczące nawożenia i opłaty środowiskowe wymuszą w przyszłości precyzyjne zarządzanie dawką nawozu oraz bilansowanie nawozów. Siewniki PÖTTINGER TERRASEM z podsiewem nawozów dają już dziś możliwość dopasowania dawki do indywidualnych warunków i potrzeb rolnika.

Dokumenty prasowe:

Pobierz artykuł