Nazwa przedsiębiorstwa/wydawca:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Zarząd:
Dr. Markus Baldinger, Mag. Gregor Dietachmayr, DI (FH) Jörg Lechner, Mag. Herbert Wagner, Mag. Wolfgang Moser

Siedziba firmy:
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel: +43 (0) 7248 / 600-0
Fax: +43 (0) 7248 / 600-2511
E-Mail: info@poettinger.at

Numer identyfikacyjny firmy:
FN: 100969 i. Landesgericht Wels
UID: ATU22260005
DVR 0090786

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
produkcja, handel i dystrybucja maszyn i części

Przepisy mające zastosowanie:
Ustawa o działalności gospodarczej: www.ris.bka.gv.at
Obowiązej informacyjny zgodnie z. §5 prawa o E-Commerce, §14 Kodeksu spółki względnie §63 Ustawy o działalności gospodarczej i Obowiązku Informacyjnego zgodnie z §25 Prawa o mediach.

Urząd ds Działalności Gospodarczej:
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

Członkostwo w izbie:
Izba gospodarcza Górnej Austrii, Związek Przemysłu Maszynowego i Stalowego

Firma PÖTTINGER Landtechnik GmbH  cieszy się z Państwa odwiedzin na stronie internetowej i zainteresowania naszymi produktami.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Teksty, zdjęcia i animacje, jak również ich rozmieszczenie na stronie PÖTTINGER Landtechnik GmbH podlegają ochronie praw autorskich. Zawartość ten strony web nie może być kopiowana, rozprowadzana i zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim. Określone na stronie web znaki i logotypy stanowią markę i znak firmowy PÖTTINGER Landtechnik GmbH względnie jego licencjodawcy. Komercyjne zastosowanie tych znaków jest zabronione osobom trzecim.

 

Brak gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

Ta strona web została utworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Zawarte na niej informacje zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ich poprawności. Mimo to PÖTTINGER Landtechnik GmbH nie może zagwarantować, że informacje te są wolne od błędów, wyczerpujące i aktualne. Dostęp do strony internetowej, jak również wykorzystanie zamieszczonych na niej dokumentów odbywa się na ryzyko korzystającego. Dokumenty, które zostały upublicznione na tej stronie, mogą zawierać błedy techniczne. PÖTTINGER Landtechnik GmbH nie przejmuje tym samym odpowiedzialności w tym zakresie. PÖTTINGER Landtechnik GmbH wyklucza swoją odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony web, o ile nie wynikają one z zamiaru lub dużego zaniedbania ze strony PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Linki do innych stron web przekierowuja na nie i powodują opuszczenie strony PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Powiązane przez linki strony internetowe nie znajdują się pod kontrolą PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Są jedynie oferowane jako usługa. Za treści i zmiany na tych stronach PÖTTINGER Landtechnik GmbH nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązuje to równiez w równym stopniu dla innym form sieciowania ze stronami internetowymi osób trzecich.

 

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie poettinger.at (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PÖTTINGER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-333) przy ul. Skawińska 22 (dalej: PÖTTINGER).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez PÖTTINGER dane będą:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. PÖTTINGER przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes PÖTTINGER (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. promowania przez PÖTTINGER produktów l/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością PÖTTINGER, poprzez funkcjonalność Journalletter, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PÖTTINGER polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  1. podmiotom powiązanym w koncernie PÖTTINGER Landtechnik GmbH
  2. podmiotom współpracującym z PÖTTINGER,
  3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
  4. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  5. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  6. kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez PÖTTINGER, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. PÖTTINGER zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
 3.  

  Cookies

  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi. które zapisuja strony web przy ich otwieraniu na urządzeniu użytkownika i pozostawiają informacje o użytkowaniku i stronie web. Stosowane przez nas sesyjne pliki Cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne Cookies zapisują dane trwale i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia podczas kolejnej wizyty na naszej stronie i w ten sposób pozwalają nam na ulepszanie naszych usług. Poniższa tabela pokazuje z jakich trwałych plikow Cookies korzystamy i dlaczego.

   

  Cookie Cel Cookies Czas trwania
  Cookie-akceptacja Zapisuje czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany. 6 miesięcy
  Kraj (layer) i język (lang) Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język. 6 miesięcy
  Mój diler (mójdiler) Aktywuje funkcję ,,Zapisz dilera" dla PARTNERPORTAL. 6 miesięcy
  PARTNERPORTAL Login (pwd, usr) Aktywuje funkcję ,,Zapisz dane logowania" dla PARTNERPORTAL. 6 miesięcy
  YouTube

  Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem
  https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en
  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki.

   
  Google Analytics Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.  
  Pomiar skuteczności- Pixel Facebooka  Pomiar skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badań rynkowych, zob. poniżej. 6 miesięcy

   

   

  Jak mogę zablokować i usunąć Cookies?

  W przypadku, gdy chcecie Państwo zablokować lub usunąć Cookies, możecie to zrobić zmieniając ustawienia w Państwa przeglądarce – więcej informacji znajdziecie Państwo "Pomoc- funkcje" Państwa przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku musicie się Państwo liczyć z tym, że nie wszystkie funkcje na tej stronie będą działały poprawnie. Pod adresem http://aboutcookies.org/ ((w jezyku ang.) znajdziecie Państwo szczegółowe informacje, jak kontrolować Cookies w Państwa przeglądarce.  

   

  Warunki korzystania z Google Analytics

  „Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tak zwane. „Cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i służą do analizowania użytkowaników tej strony internetowej. Uzyskane przez Cookie informacje o Państwa korzystaniu ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do ocenienia stopnia korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, aby móc stworzyć raporty o aktywności na stronie dla operatora strony oraz móc rozwijać inne usługi związane z korzystaniem z tej strony i internetu. Google ponadto może te informacje przekazać osobom trzecim, o ile jest to dozwolone prawem lub w przypadku gdy Google zleca opracowanie takich danych osobom trzecim. W żadnym wypadku Google nie łączy Państwa adresu IP z pozostałymi danymi z Google. Możecie Państwo uniemożliwić instalację Cookies przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać w pełni z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez Google Państwa danych w w yżej opisany sposób i do określonych wyżej celów.“

  Gromadzenie i zapisywanie danych przez Google Analytics może zostać w przyszłości zakazane. W związku z dyskusją o korzystaniu z narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP-Adressen chcemy zwrócić Państwa uwagę, że ta strona Google Analytics jest stosowana z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i przez to adresy IP są przetwarzane w zredukowany zakresie, aby wykluczyć bezpośrednie powiązane z danymi osobowymi.“

  Więcej informacji o Google Analytics i ochronie danych znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

   

  Pomiar konwersji przy pomocy narzędzia analitycznego Pixel Facebooka

  Zgodnie z Państwa pozwoleniem, jakiego Państwo jak poniżej udzielili „Zgadzam się na zastosowanie narzędzia analitycznego Pixel Facebooka" stosujemy na naszej stronie "Pixel Facebooka" Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). W ten sposób możliwe jest śledzenie aktywności użytkowników, po tym jak nastąpi kliknięcia na reklamę facebooka na stronie internetowej reklamodawcy. Proces ten służy ocenie skuteczności reklam facebooka pod kątem statystycznym oraz badania rynku i może w przyszłości pomóc w optymalizacji działań reklamowych.
  Uzyskane dane są dla nas anonimowe, nie możemy więc zidentyfikować użytkownika. Jednakże dane te są przez Facebook zapisywane i opracowywane tak, że możliwe jest skojarzenie ich z profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je dla własnych celów reklamowych, zgodnie z przepisami Facebooka o użytkowaniu danymi (https://www.facebook.com/about/privacy/). Możecie Państwo umożliwić włączanie reklam Facebookowi jak również jego partnerom na stronach i poza stronami Facebooka. Dalej, na Państwa urządzeniu mogą zostać zapisane do tych celów cookies. Pozwolenie na zastosowanie narzędzia Pixel może być udzielone tylko od użytkowników, którzy ukończyli 12 rok życia. Jeżeli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów prawnych o udzielenie takiego pozwolenia.

   

  Proszę kliknąć  tutaj, jeżeli chcą Państwo odwołać swoje pozwolenie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Cookie-akceptacja

Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany.

6 Miesiące

Kraj (layer) i język (lang)

Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język.

6 Miesiące

Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Google Analytics

Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.

6 Miesiące

Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

YouTube

Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki

6 Miesiące

Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...