Zarządzanie zasobami wody przy uprawie gleby

Zarządzanie zasobami wody przy uprawie gleby

22. marca to Światowy Dzień Wody

Woda jest jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem produkcji w rolnictwie. Woda to życie, bo ma wpływ na płodność gleby. Bez wody wzrost roślin jest niemożliwy. Celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi ludzkości na to, jak ważną rolę pełni w naszym życiu. Przez zmiany klimatyczne coraz częściej pojawiają się długie okresy suszy. Miejsce, pogoda i klimat są czynnikami, na które nie możemy wpływać. Możemy jednak mieć wpływ na gospodarkę wodną w glebie przez sposób uprawy i płodozmian. Poniższe wskazówki pokazują, jak można wpływać na zasobność gleby w wodę oraz jakie czynniki odgrywają rolę przy zarządzaniu zasobami wody w glebie.
 

Wskazówki dotyczące uprawy gleby

 

1. Tradycyjna i konserwująca uprawa gleby.

Stosowanie pługa może prowadzić to powstania podeszwy płużnej, która utrudnia przepływ wody w glebie. Przy uprawie konserwującej do pracy używa się narzędzi, które nie odwracają gleby, dzięki czemu struktura i nosność gleby, a także przepływ wody są lepsze. (kultywator SYNKRO, brona talerzowa TERRADISC)
 

2. Unikaj uprawy gleby na terenach podmokłych.

Jeżeli gleba jest wysycona wodą jej stabilność spada, co ma negatywny wpływ na jej nośność. Jeżeli w takich warunkach gleba jest uprawiania, dochodzi do jej zagęszczenia i w konsekwencji do niekorzystnych zmian w jej strukurze, zaburzeń w gospodarce wodnej , a także szkodzi życiu glebowemu .
 

3. Głęboka uprawa gleby powinna być połączona z procesem mieszania w górnej warstwie

gleby i ugnieceniem wtórnym.

W tej uprawie należy używać wąskich narzędzi, ponieważ szerokie narzędzia powodują złe zamykanie gleby. (kultywator SYNKRO, szerokość robocza 15-30 cm)
 
Horyzont glebowy
 

4. Unikaj odkrytego, czarnego pola.

Na polach po orce nie ma masy zielonej, przez co życie glebowe jest pozbawiane substacnji odżywczych. Odkryte, czarne pole redukuje udział humusu w glebie. Na powierzchniach bez przykrycia wzrasta zagrożenie erozją. Po żniwach należy niezwłocznie wysiać wielogatunkowy poplon. PÖTTINGER oferuje do siewu poplonów TEGOSEM, który pozwala na redukcję ilości przejazdów.  
 

5. Obniż ciśnienie, zastosuj regulator ciśnienia w oponach.

Przez obniżenie ciśnienia w oponach zwiększa sie powierzchnia kontaktu opony z glebą, przez co ciężar maszyny zostaje rozłożony na większą powierzchnię. Zagrożenie zagęszczeniem gleby jest zmniejszone i nie pogarsza się transport wody i powietrza w glebie.
 

6. W warunkach suszy zrezygnuj z uprawy.

Wilgoć powinna zostać w glebie. Uprawa w warunkach suszy powoduje, że takie składniki gleby jak glina są rozpylane, przez co część wody i skadnikow odżywczych są tracone.
 

7. Pierwsza podorywkę zrób zaraz po żniwach.

Przez podsiąkanie wody w kapilarach przez pdoorwykę gleba traci wiele wody. Głębokość obróbki powinna wynosić 5-7cm. Im głębiej wchodzimy z narzędziem, tym więcej gleba traci wilgoci. (brona talerzowa TERRADISC)
 

8. Zachowaj płodozmian.

Planując płodozmian należy zadbać, aby był on możliwe róznorodny. Należy unikać mononokultur. Duża zmienność poplonów pozytywnie oddziałuje na glebę. Wzbogaca życie glebowe i poprawia strukturę gleby. Zwiększa też chłonność wody przez glebę .
 

9. Podsiew przez pokrycie wolnych przestrzeni działa przeciw erozji gleby i parowaniu.

Siewnikiem pneumatycznym AEROSEM PCS (Precision Combi Seed) można dodatkowo przy wysiewie kukurydzy zrobić podsiew. Podsiew jest źródłem azotu i humusu, które pozytywnie oddziałują na plonowanie. Podsiew również poprawia nośność gleby, co ma znaczenie przy późniejszych żniwach.
 
 

10. Środki agronomiczne: tylko nienaruszona gleba jest w stanie zgromadzić wodę.

W odniesieniu do tego wapno ma duże znaczenie. Przeciwdziała zakwaszaniu gleby. Organizmy glebowe unikają zakwaszonych gleb, a w glebie bez życia organicznego nie powstanie gruzełkowata struktura i nie pojawią się składniki odżywcze. Tylko gleba z bogatym życiem organicznym jest zdolna kumulować wodę.
 

11. Ustabilizuj glebę i pozwól jej na większą absorbcję wody.

Wzbogacenie gleby w substacje organiczne przez sztuczne nawożenie, kompost czy resztki pożniwne w połączeniu z zredukowaną uprawą gleby poprawia jej strukturę. Dzięki temu powstają stabilne frakcje gleby, które odgrywają ważną role absorbując większe ilości wody.
 

12. Zwiększ infiltracje.

Zredukowana uprawa gleby pozostawiająca mulcz na powierzchni zapewnia wyraźnie lepszą infiltracje w porównaniu z uprawą tradycyjną.
 

13. Dobór roślin: różne kultury mają różną zdolność transpiracji.

Kukurydza może np. z daną ilościa wody wytworzyć więcej suchej masy, przez co stopień wykorzystania opadów atmosferycznych jest większy.
 
 

Nasze nowe wirtualne targi

Wejdź teraz bezpłatnie

Podobne artykuły

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Państwa potrzeb. Przechodząc na stronę zgadzacie się Państwo na stosowanie plików cookies, z wyłączeniem produktów geomarketingu google. Spersonalizowane produkty marketingowe google są stosowane tylko wówczas, gdy wyrażą na to Państwo swoją zgodę przez kliknięcie na ,,zgadzam się".

Spersonalizowane produkty marketingowe google są wykorzystywane tylko, gdy klikną Państwo na ,,zgadzam się".

Zgadzam się Korzystanie ze strony bez spersonalizowanych produktów marketingowych google.

Pozostałe informacje i możliwości ustawienia uzyskacie Państwo w naszych informacjach o polityce prywatności i plikach cookies. Cookies | Prywatność

Loading...