Twój specjalista w osiąganiu najlepszych efektów pracy: siew zbóż ozimych

Twój specjalista w osiąganiu najlepszych efektów pracy: siew zbóż ozimych

Baza pod przyszłoroczny plon

Aby umożliwić zbożom dobry start decydujące są: właściwe przygotowanie gleby do siewu, precyzyjna i prawidłowa głębokość siewu, dobór właściwej odmiany i oczywiście warunki pogodowe. Na wiele czynników rolnik nie ma wpływu, a jednak plony na sąsiadujących ze soba polach z porównywalnymi warunkami mogą się znacząco od siebie różnić. Koszty nakładów w rolnictwie są przewidywalne, dlatego należy się kupić na elementach, na ktore można wpłynąć i je zoptymalizować. 

Już na początku ważne jest, aby podstawowe przygotowanie gleby przebiegało w prawidłowy sposób. W przypadku pól mokrych istnieje zagrożenie, że ciężkie maszyny uszkodzą strukturę gleby. Negatywne skutki będą miały wpływ nie tylko na wielkość plonu w przyszłym roku, ale również w kolejnych latach. Organizmy żywe i struktura gleby mogą zostać uszkodzone na wiele lat.

Dobre przykrycie ziarna i równomierne wschody

Stosując właściwe rozwiązania techniczne rolnik może pozytywnie wpływać na niektóre czynniki plonowania. Nowoczesne systemy redlic utrzymują nacisk i głębokość odłożenia ziarna na stałym poziomie, również wówczas, gdy warunki pracy się zmieniają czy też przy dużej prędkości jazdy. PÖTTINGER oferuje do każdego systemu redlic,a więc do podwójnej redlicy talerzowej, redlicy jednotalerzowej, jak i redlicy ciąganej rolki dociskowe. To rozwiązanie gwarantuje równomierną i stałą głębokość odłożenia ziarna  oraz dobre przykrycie ziaren glebą. W konsekwencji wschody są szybkie i równomierne – dalej może się rozwijać homogeniczny łan. W przypadku podwójnej redlicy talerzowej w siewnikach (ADD) PÖTTINGERa ustawienie nacisku i głebokości odłożenia ziarna odbywa się w komfortowy sposób centralnie i płynnie. Przejrzysta skala pomaga w ustawieniu.

Optymalne rozdzielenie ilości ziarna 

System dozowania siewnika musi zapewniać optymalne rozdzielenie ziarna. Niezależnie od tego czy mowa o dozowaniu mechnicznym czy pneumatycznym, PÖTTINGER zapewnia obydwa rozwiązania. Pod względem dokładności pod względem ilości i poprzecznego rozłożenia ziarna, mechaniczne siewniki VITASEM  należą do najlepszych w swojej klasie. Łatwa próba kręcona, jak również możliwość szybkiego i prostego przestawienia z siewu normalnego na siew nasion małych to cechy wyróżniające tej maszyny. Siewniki pneumatyczne AEROSEM i TERRASEM są przeznaczone do pracy z większymi prędkościami i na większych powierzchniach. Nie bez powodu siewnik AEROSEM został wybrany ,,Maszyną Roku 2013".

Większy komfort podczas siewu 

Temat komfortu pracy jest w firmie PÖTTINGER ważną kwestią. Elektroniczny włącznik ścieżek technologicznych uruchamiany przy pomocy terminala umożliwia optyczną i akustyczną kontrolę aktywnych ścieżek. Szerokie, wygodne pomosty do obsługi siewnika zapewniają bezpieczne i szybkie napełnienie zbiornika na ziarno, niezależnie od jego wielkości. Duża pokrywa zbiornika umożliwia bezproblemowe i wygodne napełnianie przy pomocy urządzenia Big-Bag.

Lista wyposażenia dodatkowego spełnia prawie wszystkie życzenia, jakie może mieć gospodarstwo: elektroniczna regulacja ilości siewu, znaczniki przedwschodowe, różne warianty zagrabiaczy, elektroniczny napęd dozowania, sterowanie ISOBUS i wiele innych.

Czas zamówień zimowych już się rozpoczął – życzymy sukcesów i dobrych ,,wzrostów".