Jakość siewu wpływa na warunki kiełkowania ziarna

Jakość siewu wpływa na warunki kiełkowania ziarna

W przypadku wiosennej suszy precyzyjne odłożenie ziarna jest kluczowe

Soja ze względu na swoje walory w żywieniu zwierząt, jak również ludzi będzie w przybierała w Europie na znaczeniu. Największe uprawy tego gatunku znajdują się w w Ameryce Północnej i Południowej. Rozwój odmian i możliwości przetwórczych sprawiają, że soja stała się interesująca również do rolników Unii Europejskiej. Popyt na niemodyfikowanje genetycznie odmiany soi może przyczynić do dużego wzrostu uprawy tej rośliny.
 
Znaczenie soi w Polsce również wzrasta. Jeszcze do niedawna uprawa tego gatunku była możliwa wyłącznie w Polsce Południowej. Dziś mamy odmiany, które z powodzeniem można uprawiać nieomal w całym kraju. Uprawa soi ma pozytywny wpływ na glebę przez poprawę jej właściwości fizyczno - chemicznych, prowadzi do wzrostu próchnicy i łamie niekorzystny płodozmian. Do produkcji soi zużywa się nawet 4-5 razy mniej wody niż do produkcji zbóż, w tym kukurydzy. Soja, dzięki współpracy z bakterami browkowymi Bradyrhizobium japonicum potrafi zasymilować z powietrza niezbędną jej do rozwoju ilość tego pierwiastka. Soja jest również dobrym materiałem paszowym.
 

 

 

Szczególną uwagę podczas suchej wiosny należy zwrócić na równomierne rozłożenie ziarna w wilgotnym horyzoncie wysiewu 

Ziarno soi w porównaniu z innym gatunkami ma duże wymagania co do warunków kiełkowania. Wysiew powinien nastąpić, gdy gleba osiągnie odpowiednią tempertaurę i nie powinien być prowadzony przed okresem złej pogody. Dzięki równomiernemu i precyzyjnemu odłożeniu ziarna oraz dociśnięciu w wilgotne łoże siewne, zostają zapewnione optymalne warunki do kiełkowania. Jednolite wschody w dobrze ogrzanej glebie zapewniają soi przewagę konkurencyjną wobec chwastów.

 

Dokładność odłożenia ziarna przez redlice talerzowe pojedyncze i podwójne stosowane w siewnikach VITASEM, AEROSEM i TERRASEM może być optymalnie dopasowana do wymogów i warunków w odniesieniu do rośliny i pola. Dzięki precyzyjnemu prowadzeniu przez rolkę docisową rónomierna głebokość odłożenia ziarna jest zawsze utrzymana i ziarno jest odkładane w wilgotną glebę. Jeżeli ze względu na suszę nie można uzyskać gruzełkowatej struktury gleby pod siew, dokładność odłożenia ziarna jest tym bardziej istotna.

 


Siewy wiosenne w całej Europie przebiegają w warunkach ekstremalnej suszy

 

W technice siewu wysiew punktowy jest z wielu punktów widzenia korzystniejszy. Aspekty agrotechniczne takie, jak szybkie zamykanie rzędów, lepsze rozłożenie przestrzenne roślin, szybsze pokrycie gleby (zmniejszenie erozji wietrznej i wodnej) są równie ważne i pozytwne jak aspekty ekonomiczne. Sprzęt techniczny jakim dysponuje gospodarstwo musi być wykorzystany w możliwie szerokim zakresie i w pełni jego możliwości.  Hasło „Wczoraj jęczmień jary, dzisiaj soja a jutro trawa“ można z powodzeniem realizować przy pomocy każdego siewnika PÖTTINGER.

Ziarno niezależnie od tego czy jest to siewnik pneumatyczny czy mechaniczny jest bezpiecznie transportowane ze zbiornika na ziarno aż do rowka wysiewu, nie obniżając w żaden sposób jego zdolności kiełkowania .

 


D
UAL DISC podwójna redlica talerzowa

Centralna regulacja docisku redlic do 50 kg
 
Więcej informacji o uprawie soi w Polsce możecie Państwo uzyskać np. pod linkiem: