Twój specjalista od najlepszych efektów pracy: siew rzepaku

Twój specjalista od najlepszych efektów pracy: siew rzepaku

Zadbaj o fundament wysokiego plonu

Rzepak ozimy należy do jednych z ważniejszych roślin uprawnych w całej Europie. Ta roślina oleista zapewnia stabilne dochody i jest wysoko ceniona jako przedplon w płodozmianie zbóż i do produkcji wysokoproteinowej paszy. W uprawie rzepak ma większe wymagania niż zboża. Siew rozpoczyna się od optymlanego przygotowania gleby. Źle rozdrobnione resztki pożniwne są tak samo do wyeliminowania, jak zbyt gruba lub zbyt rozpylona struktura gleby przygotowanej do siewu. Najważniejsza przesłanką jest dobrze przygotowane łoże siewne o drobnogruzełkowatej strukturze. Przy intensywnych opadach deszczu zbyt rozdrobniona gleba może się zamulać, natomiast zbyt gruba struktura może prowadzić do nierównomiernych wschodów. Niezależnie od tego czy mechaniczne czy pneumatyczne dozowanie, siew po pługu czy siew w mulcz, oferta siewników PÖTTINGER oferuje na każde warunki pracy i na gospodarstwa różnej wielkości optymalne rozwiązanie.

 

Dozowanie mechaniczne (VITASEM)

Głównie małe nasiona jak rzepaku czy maku stawiają duże wymagania systemowi wysiewu. System wysiewu Multi mechanicznych siewników VITASEM zapewnia precyzję dozowania od 0,7 kg do 400 kg/ha. System 3w1 nadaje się również idealnie do siewu Dinkel i innych rodzajów nasion zbóż z duża ilością nasiona na ha. Dwa niezależne wałki dozujące w obrębie jednej obudowy umożliwiają szybkie przestawienie dozowania z siewu nasion normalnych na małe. Zaletą tego innowacyjnego rozwiązanie jest wyraźna poprawa dokładności wysiewu małych nasion i dodatkowo ułatwienie samego procesu przestawiania.
(1 - rano zboża, 2 - w południe rzepak, 3 - wieczorem mak)

Redukcja ilości wysiewu i optymalne rozłożenie przestrzenne dają się wyraźnie zauważyć.

Siew nasion normalnych, siew nasion małych

Osobne zasuwy wlotowe dla ziarna drobnego i ziarna normalnego umożliwiają przestawianie z siewu nasion małych na normalne przez zasunięcie lub wysunięcie poszczególnych zasuw. Zapewnia to prostą i błyskawiczną regulację dozowania. Zoptymalizowany kształt zapadek dozujących zapewnia najwyższy stopień ochrony materiału siewnego. Siew rzepaku z małą liczbą nasion na metr kwadratowy przy optymalnym rozdzieleniu przestrzennym jest realizowany przez specjalne koło dozujące do nasion małych ze specjalnym ząbkowanym profilem.

 

Dozowanie pneumatyczne (AEROSEM, TERRASEM)

 

Dozowanie przy pomocy głowicy rozdzielacza IDS w siewnikach AEROSEM i TERRASEM idealnie nadaje się do siewu małych nasion.  W przypadku wykorzystania siewnika do pracy w róznych gospodarstwach i w usługach, każda redlica wysiewająca może być sterowana indywidualnie, żeby móc szybko zmieniać ścieżki w różnych szerokościach i rozstawach śladu.Nowy system IDS(Intelligent Distribution System) steruje wszystkimi wylotami przez system BUS. Otwiera to nowe możliwości włączania rzędów wysiewu i ścieżek technologicznych. W połączeniu z POWER CONTROL lub ISOBUS w ciągniku oraz elektrycznym napędem dozowania praca tym siewnikiem otwiera nieograniczone możliwości. W siewniku AEROSEM jest dodatkowo dostępny włącznik szerokości częściowych SECTION CONTROL w 1 m segmentach.

Dowolny wybór:

  • rozstaw rzędów

  • szerokość ścieżek technologicznych

  • szerokość śladu

  • włącznik specjalnych ścieżek technologicznych

  • podwójny system ścieżek

  • wyłączanie połowy strony siewnika lewej i prawej

IDS steruje automatyczną redukcją ilości nasion w dozowaniu przy włączonyych ścieżkach technologicznych lub wyłączonej połowie siewnika. Nadmiar ziarna jest prowadzony z powrotem przez system lejków do rury wznoszącej.Dzięki temu w każdym rzędzie jest absolutnie stała ilość nasion, zapewniony jest równomiernu rozwój łanu i oszczędność ziarna do 6 %.

PÖTSEM

Dzieki aplikacji PÖTSEM App można szybko wybrać optymalne ustawienia.

Wyboru właściwego wałka dozującego możesz dokonać szybko i sprawnie dzięki PÖTSEM na swoim smartphonie, tablecie lub komputerze stacjonarnym. Skorzystaj z aplikacji w App-Store (dla systemu operacyjnego iOS).  

Przejdź do PÖTSEM: https://www.poettinger.at/poetsem/#/

Przejdź do aplikacji iOS-App: https://itunes.apple.com/de/app/p%C3%B6tsem/id1434048370?mt=8

Systemy redlic

Nie wymagające konserwacji redlicy jednotalerzowe i podwójne redlice talerzowe (DUAL DISC) zapewniają w każdym typie siewnika optymalne rozłożenie nasion w wilgotnym łożu siewnym. Centralna regulacja nacisku redlic daje dodatkowy komfort pracy. Aby umożliwić dobry start rzepakowi, decydujace są przygotowanie gleby do siewu, dokładna i dopasowana głębokość wysiewu, odpowiednia odmiana i oczywiście pogoda. Na wiele czynników rolnik nie ma wpływu, jednak wielkości plonów z sąsiadujących ze sobą pól o porównywalnych warunkami mogą znacząco od siebie odbiegać. Już na samym początku podstawowe przygotowanie gleby do siewu powinno perzebiegać w dobrych warunkach. Na mokrym polu istnieje zagrożenie, że ciężka maszyna uszkodzi strukturę gleby. To stanowi zagrożenie nie tylko dla kolejnych plonów, ale może również mieć negatywne skutki na wiele lat. Życie glebowe i struktura gleby mogą zostać zniszczone na wiele lat.

 

Dobre przykrycie nasion i równomierne wschody

Stosując właściwe rozwiązania techniczne rolnik może pozytywnie wpływać na niektóre czynniki plonowania. Nowoczesne systemy redlic utrzymują nacisk i głębokość odłożenia nasion na stałym poziomie, również wówczas, gdy warunki pracy się zmieniają czy też przy dużej prędkości jazdy. PÖTTINGER oferuje do każdego systemu redlic, a więc do podwójnej redlicy talerzowej, redlicy jednotalerzowej, jak i redlicy ciąganej rolki dociskowe. To rozwiązanie gwarantuje równomierną i stałą głębokość odłożenia nasion  oraz dobre przykrycie ich glebą. Dopasowanie do konturów pola dodatkowo wpływa na precyzję odłożenia nasion. Szczególnie w przypadku siewnika do siewu w mulcz TERRASEM o szerkościach roboczych do 9 m perfekcyjne dopasowanie wzdłuż i w poprzek kierunku jazdy jest bardzo istotne. To znów ma wpły na szybkośći i równomiernośc wschodów– może rozwijać się homogeninczy łan. 

 

 W przypadku podwójnej redlicy talerzowej w siewnikach (ADD) PÖTTINGERa ustawienie nacisku i głebokości odłożenia ziarna odbywa się w komfortowy sposób centralnie i płynnie. 

 

 


VITASEM DUAL DISC

 

Dla zwiększenia efektywności działania nawozu i zmniejszenia ilości przejazdów siewniki TERRASEM są dostępne również w wersji FERTILIZER.

Przy pomocy nowej redlicy FERTILIZER PRO można odłożyć obok nasiona depozyt nawozu. Dzielony zbiornik na nasiona może być odpowiednio do potrzeb dzielony na część na nawóz i nasiona lub tylko na nasiona.

Większy komfort podczas siewu 

Temat komfortu pracy jest w firmie PÖTTINGER ważną kwestią. Elektroniczny włącznik ścieżek technologicznych uruchamiany przy pomocy terminala umożliwia optyczną i akustyczną kontrolę aktywnych ścieżek. Szerokie, wygodne pomosty do obsługi siewnika zapewniają bezpieczne i szybkie napełnienie zbiornika na ziarno, niezależnie od jego wielkości. Duża pokrywa zbiornika umożliwia bezproblemowe i wygodne napełnianie przy pomocy urządzenia Big-Bag.

Lista wyposażenia dodatkowego spełnia prawie wszystkie życzenia, jakie może mieć gospodarstwo: elektroniczna regulacja ilości siewu, znaczniki przedwschodowe, różne warianty zagrabiaczy, elektroniczny napęd dozowania, sterowanie ISOBUS i wiele innych.

Niezależnie od wyboru rozwiązań technicznych  – życzymy sukcesów i dobrych plonów. 

Nasze nowe wirtualne targi

Wejdź teraz bezpłatnie

Podobne artykuły

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Państwa potrzeb. Przechodząc na stronę zgadzacie się Państwo na stosowanie plików cookies, z wyłączeniem produktów geomarketingu google. Spersonalizowane produkty marketingowe google są stosowane tylko wówczas, gdy wyrażą na to Państwo swoją zgodę przez kliknięcie na ,,zgadzam się".

Spersonalizowane produkty marketingowe google są wykorzystywane tylko, gdy klikną Państwo na ,,zgadzam się".

Zgadzam się Korzystanie ze strony bez spersonalizowanych produktów marketingowych google.

Pozostałe informacje i możliwości ustawienia uzyskacie Państwo w naszych informacjach o polityce prywatności i plikach cookies. Cookies | Prywatność

Loading...