Nowe video: siew w podwójnym rzędzie z DUPLEX SEED

Nowe video: siew w podwójnym rzędzie z DUPLEX SEED

Siew kukurydzy w podwójnym rzędzie daje większe plony

Siewniki AEROSEM PCS wyposażone w nowy system DUPLEX SEED zwiększają plon do 10 procent a także podwyższają wydajność siewu przez większą prędkość jazdy. Siew w podwójnym rzędzie kukurydzy na kiszonke i ziarno zwiększa wydajność plonu, efektywność i komfort pracy. 

Siewnik AEROSEM PCS DUPLEX SEED oferuje czysty komfort pracy: jedna maszynya do siewu zbóż i kukurydzy dzięki szybkiemu i łatwemu przestawieniu z siewu rzędowego na siew kukurydzy. Ponadto maszyna ta daje możliwość bezpośredniej regulacji ilości nasion jak również jak również możliwości kontrolowania, o czym możecie się Państwo przekonać oglądając najnowszy film produktowy.