Własne pasze objętościowe poprawią opłacalność produkcji mleka

Własne pasze objętościowe poprawią opłacalność produkcji mleka

O produkcji mleka w dniu Światowego Dnia Mleka

Już teraz drożej płacimy za wyroby mleczne: mleko, masło, sery. Mleczarnie i handel windują ceny, a tymczasem rolnikom – producentom mleka odmawia się wyższych cen skupu białego surowca. Jakie możliwości poprawy efektywności produkowanego mleka ma hodowca krów?

 

Aktualna sytuacja na rynku mleka surowego jest kształtowana przez galopujący od wielu miesięcy wzrost kosztów produkcji w gospodarstwach oraz jeszcze większy wzrost cen detalicznych produktów mlecznych. W tym stanie rzeczy narasta przekonanie rolników-producentów mleka o krzywdzącym rozwieraniu się nożyc cenowych w tym segmencie.

Średnia cena skupu mleka surowego w trzecie dekadzie maja br. wynosiła 209,9 zł/100 kg netto, co odpowiada 2,038 zł/l netto, przy niewielkich różnicach regionalnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost cen skupu mleka wyniósł 38%, gdy równocześnie ceny masła wzrosły o 78%, ceny OMP o 67,5%, a ceny serów dojrzewających o 55%.

Należy zwrócić uwagę, że rolnicy w tym okresie żywili krowy paszami wyprodukowanymi „po starych”, zeszłorocznych cenach. Dotyczyło to zwłaszcza cen nawozów sztucznych i paliw.

Już od czerwca br. bydło mleczne zacznie być żywione paszami objętościowymi wytworzonymi z użyciem drogich nawozów i drożejącej energii, co jeszcze bardziej pogorszy opłacalność produkcji mlecznej. Wzrost kosztów paszy w przeliczeniu na pozyskany litr mleka będzie jeszcze bardziej gwałtowny. To powoduje niepokój hodowców o opłacalność produkcji w nadchodzącym roku gospodarczym, a w wielu gospodarstwach wręcz wymusi radykalne kroki dostosowawcze – w skrajnych przypadkach – nawet likwidację stada.

Dynamiczna sytuacja rynkowa po stronie kosztowej bardzo utrudnia prowadzenie kalkulacji opłacalności produkcji mleka. Już obecnie znaczący dostawcy mleka szacują, że ceny skupu powinny być wyższe o ok. 20%, na poziomie 2,40 – 2,50 zł/l. Równocześnie mleczarnie – jak to już bywało – twierdzą, że jest to niemożliwe. Zasłaniają się rosnącymi kosztami produkcji i energii oraz tłumaczą się, że mają bardzo niskie marże przetwórcze, a do tego dochodzi dyktat odbiorców sieciowych.

Ponieważ pozycja rynkowa hodowcy bydła mlecznego jest na ogół słaba, utrzymanie produkcji w sytuacji niepewności gospodarczej będzie zależne od jego decyzji gospodarczych. W produkcji mleka jest to przede wszystkim obszar ponoszonych kosztów pasz nietowarowych, objętościowych, z własnej produkcji.

W systemie żywienia TMR (total mixed ration – całkowicie wymieszana dawka), który jest dominujący w gospodarstwach towarowych, udział wartościowy pasz objętościowych, nietowarowych, w kosztach bezpośrednich wynosi 25-30%. Na te koszty rolnik ma duży wpływ.

Od wielu lat dominujące znaczenie w TMR miała kiszonka z kukurydzy jako pasza łatwa w produkcji, niekłopotliwa organizacyjnie i relatywnie tania – biorąc pod uwagę ceny nawozów i paliw oraz wysokie plony. Tegoroczne koszty bezpośrednie produkcji kukurydzy na zielonkę gwałtownie wzrosły i sięgają już 7 tys. zł/ha, co przy średnich plonach daje nawet koszt 130 zł za tonę kiszonki.

Do tego część rolników nastawia się na produkcję na ziarno, chcąc skorzystać z wysokich cen zbóż.

Taka sytuacja zmusza do nowego podejścia do produkcji zielonki z trwałych użytków zielonych (TUZ), jako opłacalnej alternatywy kukurydzy. Dodajmy, w gospodarstwach, gdzie to jest możliwe.

W aktualnej sytuacji cenowo-kosztowej produkcja siana i zielonki z TUZ jest bardziej opłacalna, niż produkcja zielonki z upraw polowych, ze względu na niższe koszty. Jednak nie bez powodu rolnicy w przeszłości odchodzili od TUZ na rzecz kukurydzy: uzyskanie dobrej jakości siana i zielonki z TUZ wymaga znacznie więcej uwagi organizacyjnej oraz wysokiej jakości zestawu maszyn – kosiarek, zgniataczy, przetrząsaczy, zgrabiarek, pras i przyczep specjalistycznych. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wysoką wydajność pracy, bo to oferuje wielu producentów sprzętu.

Produkcja pasz z TUZ musi być postrzegana przede wszystkim jako proces cykliczny, ale wieloletni, niedegradujący i nieniszczący runi. To zależy od jakości przyrządów tnących albo elementów roboczych maszyn, ale jeszcze bardziej od niskich nacisków jednostkowych na glebę.

Im mniejsza i krócej trwająca ingerencja maszyn w ruń, tym wyższej jakości zielonka, niezanieczyszczona ziemią i stabilne plony, dobre zdrowie zwierząt.

 

Wygląda więc na to, że w dobie skokowo rosnących cen energii i mocno drożejących zbóż, tam, gdzie jest to możliwe, powinno się rozważyć ponowne intensywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych. Niski jednostkowy koszt pozyskania tego typu paszy będzie możliwy jednak przy zastosowaniu najnowocześniejszego, profesjonalnego sprzętu.

 

W artykule wykorzystano dane Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej.

Pozostałe informacje

Podobne artykuły

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies Czas trwania pomocy
Cookie-akceptacja Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany. 6 Miesiące
Kraj (layer) i język (lang) Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język. 6 Miesiące
Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies Czas trwania pomocy
Google Analytics Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej. 6 Miesiące
Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies Czas trwania pomocy
YouTube Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki 6 Miesiące
Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...