Dlaczego warto chronić glebę przed nadmiernym nagrzaniem

Dlaczego warto chronić glebę przed nadmiernym nagrzaniem

Ekonomika kosztów na pierwszym miejscu

Zmiany klimatyczne, których doświadczamy, to nie tylko deficyt wody. To także silniejsze nagrzewanie gleb. To pociąga za sobą szereg zmian, które powinny znaleźć swe odbicie w odpowiednio dobranej agrotechnice.

 

Jakie są skutki wrostu temperatury dla upraw?

Zmiany klimatyczne są wynikiem przede wszystkim wzrostu średniej temperatury powietrza, a to z kolei jest spowodowane wzrostem intensywności operacji słońca. Gleba jako żywy kompleks biologiczno-fizyczny podlega ogólnym prawom przyrody. Jednym z nich zjawisko opisywane jako prawo van’t Hoffa, które mówi, że szybkość reakcji chemicznej wzrasta od 2 do 4 razy przy podwyższeniu temperatury o 10 °C. Gleba nagrzewa się bezpośrednio od promieniowania słonecznego i pośrednio od powietrza. Skutkiem wzrostu temperatury gleby jest wzrost parowania (ewaporacji) i jej przesuszenie. Zachodzą tu trzy procesy:

  • chemiczny,
  • fizjologiczny,
  • agrotechniczny.

 

W procesie chemicznym – następuje przyśpieszenie przemian związków próchnicznych w kierunku mineralizacji, co sprzyja odpływowi składników pokarmowych. Od strony fizjologicznej wzrost temperatury gleby przenosi się na rośliny, które szybciej odparowują wodę i przyśpieszają procesy fizjologiczne. Powoduje to skracanie okresu rozwoju i przyśpieszenie dojrzewania, co z kolei przyśpiesza zbiór i wydłuża czas ekspozycji gleby na wysokie temperatury. Natomiast od strony agrotechnicznej ograniczenie nadmiernego nagrzewania się gleby to stosowanie międzyplonów okrywowych oraz mulczowania. Szczególne znaczenie mają tutaj nowoczesne agregaty do siewu poplonów, które umożliwiają minimalną ingerencję w powierzchnię gleby, wymieszanie mulczu i zapewnienie nasionom optymalnych warunków wzrostu za jednym przejazdem.

 

Aspekty ekonomiczne działań proklimatycznych

Trzeba zaznaczyć, że namacalny problem suszy, już teraz wymusza zmiany w sposobie gospodarowania glebą. A także – patrząc w szerszym kontekście – wymusza zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dlaczego? Bo zmiany klimatyczne związane z niedoborami dostępnej rolniczo wody i wysokimi temperaturami nieuchronnie prowadzą do spadku plonów.

Teoretycznie, zgodnie z mechanizmami rynkowymi, niższe plony powinny przynieść wyższe ceny na produkty rolne. Jednak w Europie rolnictwo produktów masowych jest praktycznie wyłączone z mechanizmów rynkowych ze względów politycznych. Jeśli rolnik nie będzie mógł dostarczyć wody uprawom, będzie zbierać mniej plonu z hektara, a przez to – mniej zarabiać. To będzie wymuszać zmiany w dotychczasowym podziale systemów rolniczych – konwencjonalnego, ekologicznego czy integrowanego.

 

Ekonomika kosztów na pierwszym miejscu

Co zatem robić? Do czasu ukształtowania się w przestrzeni makroekonomicznej nowych bodźców ekonomicznych sprzyjających skutkom zmian klimatycznych w rolnictwie, pozostaje indywidualne poszukiwanie optymalizacji kosztów zabiegów agrotechnicznych.

Kluczowym kosztem w rolnictwie staje się koszt energii – tutaj głównie oleju napędowego zużywanego w ciągnikach i maszynach rolniczych. Ograniczenie zużycia paliwa w produkcji polowej jest możliwe poprzez:

  • zmianę technologii,
  • zmianę skali produkcji,

 

optymalizację wielkości zestawu maszyn oraz właściwy dobór maszyn uprawowych. Najszybszy efekt, przynajmniej w układzie kilkuletnim, w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa, dają technologie bezpłużne. W technologiach tradycyjnych oszczędności mogą powstać przez właściwe agregatowanie maszyn, zmniejszenie ilości przejazdów oraz zastosowanie maszyn pracujących dobrze z minimalną głębokością roboczą. Jednak w kontekście klimatycznym, największe efekty ekonomiczne przyniesie połączenie rozwiązań technicznych z właściwą agrotechniką, przyjazną glebie i chroniącą ją przed nagrzewaniem się.

 

****

Inne powiązane tematy:

Agrotechniczna ochrona zasobów wody glebowej

Ochrona węgla w glebie, czyli gospodarka próchnicą

 

Podobne artykuły

Newsletter

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Cookie-akceptacja

Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany.

6 Miesiące

Kraj (layer) i język (lang)

Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język.

6 Miesiące

Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Google Analytics

Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.

6 Miesiące

Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

YouTube

Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki

6 Miesiące

Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...