Sposób na ekoschematy:

Kultywatory TERRIA z możliwością podsiewu i nawożenia

Uprawa bezorkowa, płynne sterowanie głębokością pracy, a do tego siew i nawożenie. Kultywator PÖTTINGER TERRIA to sposób na oszczędność nakładów w rolnictwie, a przy tym zgodność z wymogami norm GAEC i warunkowości. Ekoschematy są już Twoje!

 

Komisja Europejska nie kryje się z tym, że w stosunku do Wspólnej Polityki Rolnej obowiązującej w poprzednich okresach 2007-2014 i 2015-2022, od 2023 r. dużemu wzmocnieniu uległa tzw. Zielona Architektura WPR. W miejsce znanych rolnikom zasad wzajemnej zgodności czy zazieleniania, wchodzi tzw. warunkowość. Składa się na nią 8 norm dobrej kultury rolnej (ang. GAEC), obowiązkowych dla wszystkich biorących dofinansowanie z UE. Ich spełnienie daje szansę na bazową wypłatę dopłat. Dodatkowe pieniądze będą z tzw. ekoschematów. Trzeba będzie o nie zawnioskować dobrowolnie przy wniosku do ARiMR, godząc się przy tym na dodatkowe kontrole. Do tematów agrotechniki będzie więc trzeba podejść wyjątkowo starannie, chcąc uzyskać podobny przynajmniej zastrzyk finansowy z dopłat, jak przed 2023 r.

PÖTTINGER od kilku lat przygotowywał ofertę sprzętu uprawowego, który doskonale wpisuje się w wymagania nowej WPR. To m.in. systemowe i uniwersalne rozwiązanie kultywatorów uprawowych biernych rodziny TERRIA. Omawiamy je poniżej.

 

TERRIA a warunkowość

System TERRIA na rynku jest obecny już trzeci sezon. To rodzina trzy- i czterobelkowych kultywatorów, z szerokością od 4 do 6 m. Do tego dochodzi opcja jednoczesnego podania nawozów i nasion podczas uprawy gleby z wykorzystaniem urządzenia AMICO F.

Użycie maszyn systemu TERRIA umożliwi w gospodarstwie realizację norm dobrej praktyki rolniczej (GAEC) obowiązujących od stycznia 2023 r. w zakresie Krajowego Planu Strategicznego:

 • GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę nachylenie terenu;
 • GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach.

Idzie tu o utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego na co najmniej 80% GO w gospodarstwie poprzez mulcz, resztki pożniwne, ściernisko, okrywę roślinną.

 

TERRIA a ekoschematy

Niezależnie od norm GAEC, użycie maszyn z grupy TERRIA pozwoli na realizację ekoschematów w KPS 2023-2027, przykładowo:

 • Rolnictwo węglowe – uproszczone systemy uprawy
 • Rolnictwo węglowe – wymieszanie słomy z glebą”.

Unikalna budowa systemu TERRIA

Dlaczego TERRIA jest sprzętem tak zalecanym do konserwującej uprawy gleby? Wynika to z jej niespotykanej na rynku konstrukcji.

Podstawowym elementem kultywatorów TERRIA jest dwusekcyjna, składana hydraulicznie rama belkowa kultywatora, o dużej masie. Jest ona osadzona na 2 lub 4 (opcja) kołowym podwoziu transportowym.

W układzie poprzecznym, każda sekcja niezależnie kopiuje nierówności gleby.

W czasie pracy kultywator opiera się z przodu na dwóch ogumionych kołach kopiujących, o dość dużej średnicy i niskim nacisku jednostkowym na glebę. W wersji 6-cio metrowej są to koła bliźniacze. Koła kopiujące umożliwiają płynną i stabilną regulację hydrauliczną głębokości pracy zębów w przedziale 5 – 35 cm, z niewielką wrażliwością na uwilgotnienie gleby. Natomiast na końcu urządzenia znajduje się wał uprawowy, na którym również spoczywa część masy kultywatora. Tu kończy się ewentualna zbieżność tego typu rozwiązań z innymi maszynami na rynku. PÖTTINGER poszedł jeszcze dalej. TERRIA to spójny układ hydrauliczny, w skład którego wchodzą:

 • przedni układ kół kopiujących, których wychył jest sterowany hydraulicznie oraz
 • tylny wał uprawowy – siła jego nacisku na glebę jest również sterowana hydrauliką.

Sekcja robocza kultywatora z zębami (i redlicami wysiewającymi – w opcji) jest więc zawieszona między „podwoziami” sekcji przednich kół kopiujących i tylnego wału. Ten spójny układ hydrauliki jest montowany seryjnie. Siłowniki hydrauliczne koła kopiującego i wału są w tym samym czasie zaopatrywane w odpowiednią do warunków, identyczną ilość oleju. Ten pomysł pozwala w praktyce płynnie sterować całym kultywatorem i jego pracą.

Poprawnie przygotowana TERRIA – w zakresie głębokości roboczej – będzie zawsze utrzymywała równoległe ustawienie ramy z zębami do powierzchni pola. Nastaw będzie zachowany nawet przy zmianie głębokości pracy podczas jazdy. Duża i łatwa w odczycie skala umieszczona jest z przodu na ramie. Pozwala ona na szybką kontrolę przez operatora.

Ustawienia są sterowane z kabiny ciągnika. Operator nie musi więc zatrzymywać się podczas pracy i dokonywać ręcznych regulacji i wypłycać kultywator, jeśli trafi np. na większe opory gleby. To oznacza wymierne oszczędności czasu. Aktywny nastaw kultywatora w czasie jazdy oznacza też, że gleba uprawiona jest w sposób perfekcyjny i na żądaną głębokość. Również z podaniem nawozów czy nasion – o czym piszemy dalej.

 

Płynny przepływ masy mulczu

Nie zapominajmy, że TERRIA pracuje na powierzchni pokrytej również mulczem, co tworzy dodatkowe opory pracy. Dlatego:

 • prześwit pomiędzy powierzchnią gleby a ramą wynosi 82 cm, co zapewnia swobodny przepływ bardzo dużej ilości masy organicznej;
 • swobodnemu przepływowi masy sprzyja ustawienie zębów kultywatora w układzie klinowym, patrząc na nie z góry.

Dodajmy, że dla pól pokrytych dużą ilością resztek roślinnych, dobrym rozwiązaniem wspierającym przepływ biomasy pomiędzy zębami jest większa TERRIA, wyposażona w czwartą belkę. Ma ona zwiększoną odległość wzdłużną pomiędzy zębami roboczymi w maszynie, co dodatkowo redukuje ryzyko spiętrzenia resztek podczas jazdy.

 

Sprzęg „na sztywno” czy „pływająco”?

TERRIA jest maszyną doczepianą do ciągnika w różnych konfiguracjach sprzęgowych dolnych ramion podnośnika, od układu kat. III lub IV, aż do sprzęgów na sworzeń w dolnej listwie zaczepowej, w kilku wymiarach średnicy sworzni.

Dodajmy, że dzięki nowemu rozwiązaniu dyszla z siłownikiem hydraulicznym oraz klipsom, operator maszyny może łatwo przestawić dyszel z pozycji „pływającej”, w której maszyna dobrze kopiuje kontur pola do pozycji sztywnej.

Wybór pracy „na sztywno” umożliwia:

 • przeniesienie części masy maszyny na tylne koła ciągnika;
 • poprawę siły uciągu;
 • zmniejszenie poślizgu kół.

Jednak najoptymalniejszym rozwiązaniem, sprzyjającym glebie i kopiowaniu nierówności przez kultywator, jest oczywiście ustawienie „pływające”.

Stabilność utrzymania głębokości pracy jest zapewniona poprzez dużą masę własną kultywatora z wałem, a także dzięki optymalnemu kształtowi elementów roboczych.

 

Zęby systemu TERRIA

Najważniejszymi elementami roboczymi systemu TERRIA są zęby mocowane do ramy, w rozstawie 31 cm dla 4 m maszyny lub 29 cm dla wersji 5 i 6 m. Dla utrzymania osiowości pracy maszyny względem ciągnika – co zapobiega ściąganiu kultywatora – układ zębów w obu ramach jest lustrzany. PÖTTINGER montuje w urządzeniu:

 • zęby dwuelementowe (8 cm) z częściami roboczymi CLASSIC i DURRASTAR w wariantach ze skrzydełkami lub bez skrzydełek oraz
 • jednoelementowe wąskie dłuto (4 cm) DURRASTAR do głębokiego spulchniania (do 35 cm).

 

 


Narzędzia robocze są uporządkowane symetrycznie wzdłuż linii ciągu

 

 

Szerokość zębów powinna być dobierana również do rodzaju uprawianej gleby i spodziewanych oporów pracy.

Skrzydełka elementów roboczych są łatwo wymienne i mogą być w warunkach polowych ustawiane w pozycji dolnej do pracy płytkiej lub w pozycji górnej, do pracy głębszej. Zęby są standardowo zabezpieczone przed kamieniami bezobsługowymi bezpiecznikami sprężynowymi. Siła wyzwalania zabezpieczenia to 600 kg na ząb – lub opcjonalnie z bezpiecznikami hydraulicznymi z regulowaną siłę do 650 kg na ząb. Wybór rodzaju zabezpieczenia zależy od typu gleby. Tam, gdzie ryzyko zakamienienia jest znikome, zwykle polecany jest tańszy system sprężynowy.

 

Wał do TERRIA

Ważnym elementem TERRIA jest wał dwusekcyjny mocowany do ram kultywatora przy pomocy sprzęgu mechanicznego. Wał właściwy jest poprzedzony pojedynczą sekcją wyrównującą złożoną z osadzonych na osi par przeciwstawnych talerzy zębatych.

Wzajemna pozycja wału i sekcji talerzy wyrównujących jest ustawiana ręcznie za pomocą podciągów śrubowych z korbą. Natomiast pozycję pionową wału z sekcją wyrównującą względem ramy, a więc głębokość pracy, ustala się hydraulicznie, z kabiny ciągnika – tak, jak opisaliśmy to wyżej.

Do systemu TERRIA w ofercie PÖTTINGER znajdują się różne rodzaje wałów. Wyróżniamy:

 • wał tnący,
 • wał gumowy oraz
 • wał tandem CONOROLL lub tzw. U-Profil.
Wał tnący pozostawia po sobie pasowo ugniecioną glebę
Wał gumowy idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby
Wał CONOROLL charakteryzuje się dużą nośnością
Wał tandem profil U
 

 

Dobór wałów należy do rolnika, który powinien uwzględnić przede wszystkim wilgotność gleby, jej typ agronomiczny oraz zakamienienie.

Wzajemne ustawienie kół kopiujących kultywatora oraz ustawienie wału względem ramy zapewnia utrzymanie prawidłowej głębokości pracy zębów w układzie podłużnym oraz właściwe wyrównanie powierzchni pola i ugniecenie mulczu.

System TERRIA jest więc uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla dużych gospodarstw towarowych z zastosowaniem w tradycyjnej uprawie orkowej pożniwnej i przedsiewnej. Nadaje się przede wszystkim do energooszczędnej uprawy w systemach bezorkowych i utrzymania mulczu zgodnie z wymogami GAEC.

 

TERRIA z podsiewem nawozu oraz AMICO F

Maszyny z serii TERRIA mogą być podstawą do nabudowy systemu nawożenia. W tym celu do każdego zęba kultywatora mocowany jest aplikator. Ma on formę komory z wyjściem dla przewodu elastycznego.

Na ramie kultywatora znajduje się rozdzielacz, który jest połączony wężami elastycznymi z każdym aplikatorem. Na przednim TUZ ciągnika zawiesza się zbiornik na nawóz AMICO F. Ma on pojemności 1700 lub 2400 l. Pod nim znajduje się napędzany elektrycznie dozownik.

Nawóz z 1 lub 2 aparatów (opcja) dozujących jest transportowany pneumatycznie jedną rurą elastyczną o dużej średnicy do rozdzielacza, a następnie do każdego aplikatora na redlicach. Punkt wylotu nawozu można ustawić ręcznie poprzez odpowiednie ustawienie kierownic przepływu w aplikatorach.

Dzięki różnym punktom podawania nawozu, poszczególne warstwy gleby są zaopatrywane w nawóz w zależności od potrzeb. Łącznie można ustawić trzy sposoby (głębokości) odkładania nawozu:

 • górny, na głębokość od 0 do 5 cm;
 • dolny, na 25 – 30 cm;
 • mieszany, np. 50/50.

 

 
Wysiew dolny  down placement. Cały materiał jest wysiewany w dolnej warstwie gleby. 
Wysiew mieszany  mixed placement. Rozłożenie nawozu na całej głębokości pracy.
Wysiew górny – top placement. Cały materiał jest wysiewany w górnej warstwie gleby.
 

 

W czasie jazdy podawany z aplikatora nawóz jest intensywnie mieszany w górnej warstwie gleby, co zapobiega stratom emisyjnym. 

W układzie mieszanym można dobierać dawki w zależności od potrzeb rośliny i zasobności gleby w profilu uprawnym.

W dozowaniu dolnym eliminuje się niedobory składników odżywczych w niższych warstwach gleby. To prowokuje szybszy rozwój korzeni w głąb gleby, gdzie zwykle do dyspozycji jest więcej wilgoci.

Istotą rozwiązania jest precyzyjne umieszczanie nawozów w glebie za jednym przejazdem równolegle z mechaniczną uprawą. Sterowanie dawką nawozu odbywa się komputerowo w oparciu o standardowy interfejs ISOBUS ciągnika lub na interfejsie dedykowanym, z czujnikiem radarowym prędkości umieszczonym na agregacie.

W obu przypadkach urządzenie może współpracować z systemem mapowania pól i GPS, co spełnia wszelkie wymogi dawkowania nawozu w ramach rolnictwa precyzyjnego. System podsiewu nawozów pozwala także na wysiew równoległy nawozów i nasion, np. poplonów w mulcz w pozycji górnej aplikatorów, na głębokość 0-5 cm.

W tym celu dobrze jest wybrać wersję zbiornika AMICO F z dwoma aparatami dozującymi, gdzie zbiornik jest podzielony na dwa przedziały w proporcji 40/60:

 • w mniejszym przedziale można zasypywać nasiona;
 • w większym – nawóz.

Regulacja dawkowania nawozów i nasion w tym przypadku odbywa się niezależnie od siebie.

 

TERRIA + AMICO = zyskuje środowisko i rolnik

Połączenie w jednym przejeździe systemu TERRIA/AMICO kilku czynności uprawowych oraz precyzyjnej aplikacji nawozów i nasion zapewniają:

skrócenie okresów agrotechnicznych;

 • oszczędności w zużyciu paliwa w rachunku ciągnionym;
 • mniejszą ilość przejazdów i niższe koszty robocizny;
 • ograniczenie ugniatania gleby.

System TERRIA, poprzez swoją uniwersalność i dopracowanie techniczne, może zaspokajać różne potrzeby uprawowe gospodarstw rolnych w różnych warunkach glebowych. TERRIA, przy zachowaniu norm warunkowości GAEC i wymogów dla ekoschematów związanych z rolnictwem węglowym, dobrze oddziałuje na glebę i… kieszeń rolnika.

Pozostałe informacje

Podobne artykuły

Newsletter

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Cookie-akceptacja

Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany.

6 Miesiące

Kraj (layer) i język (lang)

Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język.

6 Miesiące

Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Google Analytics

Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.

6 Miesiące

Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

YouTube

Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki

6 Miesiące

Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...