Pöttinger je celosvětově spojen s kvalitou a spolehlivostí. V nabídce „Za názory uživatelů“ Vám zprostředkováváme některé praktické informace našich uživatelů z celého světa. Názory se kterými je nutné počítat!

Zkušenosti z praxe

OBLÍBENÁ ZNAČKA NA FARMĚ V MILNÉ
Rodinná farma sídlící v jihočeské obci Milná se specializuje na chov masného skotu. Téměř veškerou výměru zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty, a tak stěžejní technikou na farmě jsou kromě traktorů stroje na sklizeň píce. Majitelé společnosti vsadili v roce 1996 na značku Pöttinger a ani po téměř čtvrt století nemají důvod měnit.

V nejsušší oblasti České republiky
Statek v Březně u Chomutova převzal Marcel Lískovec v roce 2000 od otce Jiřího a jemu ho předali rodiče, kteří hospodařili nepřetržitě od roku 1945 až do roku 1990. S provozem statku mu vypomáhá bratr Michal. V oblasti srážkového stínu Krušných hor obhospodařují 255 hektarů zemědělské půdy, z toho asi 1,3 hektaru jsou travní porosty. Největší plochu zaujímá ozimá pšenice, dále ozimý ječmen, luskovinoobilná směska pro výkrm 80 býků, hořčice na zrno a zbytek výměry je vojtěška. Na snímku vlevo je Marcel Lískovec společně s Petrem Barcou, vedoucím provozu AZ Centrum Chomutov, Agrozet České Budějovice, a. s.

Technika z Rakouska v českých rukou
Jedna z úspěšných rodinných farem má své sídlo v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. V jejím čele stojí Ing. Ladislav Chmelík, který hospodářství převzal od svého otce, jenž ji založil v roce 1992. Tehdy začínal na sedmdesáti hektarech. Výměra zemědělské půdy se postupně zvětšovala až na současných 538 hektarů. Podmínky jsou dány polohou farmy v Podkrkonoší na okraji okresu Trutnov v nadmořské výšce 450 m. S tím souvisí i nemalá výměra 94 hektarů luk a pastvin.

Láska na první pohled
Farmu Na Gruntě v Lučanech nad Nisou zdědil Martin Jiřička po tátovi. V současnosti má čtyři zaměstnance a o chod farmy se stará společně s manželkou, sestra vede účetnictví.

Kvalitní krmivo není náhoda
Rodinná farma Vyjídáčkových z Líšnice­ - Vyšehorky u Mohelnice je poměrně novým uživatelem techniky Pöttinger. Nicméně v posledních čtyřech letech pořídila výkonné stroje na sklizeň pícnin i zpracování půdy a setí. O provoz farmy se stará Radomír Vyjídáček s manželkou Janou a v současné době už hospodářství přebírá mladší syn Jiří.

Na přípravu půdy SYNKRO
Rodinná farma Jiřího Čapka obhospodařuje 300 hektarů zemědělské půdy, z toho pět hektarů jsou trvalé travní porosty. Celou výměru zvládá se synem Jiřím, kterému farmu postupně předává.

Neskutečný lis!
„Hospodaříme zhruba na 130 hektarech zemědělské půdy, z toho 50 hektarů je orná, na které pěstujeme tradiční plodiny – obiloviny a kukuřici, ostatní jsou trvalé travní porosty nebo cíleně pěstovaná vojtěška a jílek. V živočišné výrobě chováme 45 dojnic českého strakatého skotu s užitkovostí 6 500 kg mléka,“ představil zaměření rodinné farmy Jan Musil z Chlumu u Hořic na Jičínsku.

Lis, anebo kombinaci s baličkou?
Chovatelé skotu, kteří sklízí zavadlou píci pomocí svinovacího lisu, stále častěji řeší otázku: Bude se zavadlá píce sklízet pomocí kombinace lisu s baličkou, anebo budou procesy lisování a ovíjení vzájemně časově oddělené? Abychom získali odpovědi přímo z praxe, navštívili jsme zemědělský podnik v jižních Čechách, který se touto technologií profesionálně zabývá.

FOX řeší přísevy a obnovu
Na rodinné farmě Šedých v Jiříkově na Bruntálsku hospodaří celá rodina. Začínali v roce 1995 se třemi hektary, třemi býky a použitou technikou nebo využívali služby. Postupně výměru rozšířili na současných 300 hektarů a stádo skotu bez tržní produkce mléka na 80 krav. Zvyšovaly se i nároky na stroje s větším záběrem, aby všechny práce zvládali rychleji a v optimálních termínech.

Výkonnost a spolehlivost
Farma u řeky Orlice, s.r.o., se sídlem v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku, hospodaří na 410 hektarech zemědělské půdy, z toho je 380 hektarů trvalých travních porostů. Pozemky jsou tam převážně rovinaté či mírně svažité v nadmořské výšce kolem 200 metrů, z nichž většina se rozkládá kolem řeky Orlice.

Farmaření jako hobby
V podhůří Jeseníků obhospodařuje Martin Chyla 170 hektarů zemědělské půdy, z toho 67 hektarů je orné. Jeho původní a vlastně i současná profese je úplně jiná, ale zemědělství ho baví, proto se mu před několika lety začal ve volném čase věnovat. Je to jeho hobby a jak říká, ve farmaření nachází relaxaci a životní sílu. Martin Chyla (vlevo) s partnerkou Andreou Frankovou a zetěm Lukášem Plochem, kteří tvoří tým rodinné farmy v Jindřichově ve Slezsku.

Výběr byl promyšlený tah
Společnost AGRO LIPNO, spol. s r.o., na Lounsku založil její majitel a jednatel Charles Douglas Everett před více než dvaceti lety. Hospodaří na 1 400 hektarech orné půdy v katastru asi deseti obcí. Všechny činnosti na uvedené výměře zvládne šest pracovníků včetně majitele. Charles Douglas Everett (vpravo), jednatel a majitel společnosti AGRO LIPNO, spol. s r. o., na snímku s Jaroslavem Boučkem, který pracuje s diskovým podmítačem TERRADISC 8001 T.

Základem je spolehlivá sklízecí technika
Společnost MEFAS se zabývá chovem krav bez tržní produkce mléka. Zvířata jsou od jara do podzimu na pastvě, celkem se jedná o základní stádo 67 krav plemene limousin. Jednatelkou společnosti MEFAS, s. r. o., ze Sudína nedaleko Dobrušky je Vladimíra Mrkvičková.

Minimální ztráty a sklizeň čisté hmoty
Společnost WEKUS, spol. s r. o., hospodaří na Chomutovsku a její hlavní činností je produkce biomasy pro bioplynovou stanici a výroba objemných krmiv pro chov krav bez tržní produkce mléka. Na orné půdě pěstuje plodiny cíleně pro biomasu, většinou žito, pelušku nebo ozimou pšenici a hrách.

Finta je v kvalitním objemu
Rodinná farma Kateřina se nachází v městě Hora Svaté Kateřiny v malebném prostředí Krušných hor. „Hospodaříme od roku 1995, tehdy jsme začínali na necelém hektaru a s jednou krávou. Postupně jsme výměru rozšiřovali až na současných 213 hektarů, všechno jen trvalé travní porosty,“ vzpomenul na začátky majitel farmy Adolf Loos.

Nové kombinace lisu a baličky v praxi
Obhospodařování pozemků ve vyšších nadmořských výškách vyžaduje zkušenosti a šikovné ruce. Své o tom vědí pracovníci Farmy Olešenka, spol. s r.o., jejíž pozemky se nacházejí v nadmořské výšce nad pět set metrů. Jedná se výhradně o louky a pastviny s celkovou výměrou přesně 339,7 hektaru. Píce z luk se sklízí klasicky na seno či na senáž, které slouží kromě pastvy jako krmivo pro základní stádo devadesáti kusů krav. Stádo s uzavřeným obratem čítá čtyřicet jalovic a tři plemenné býky.

Vše se točí kolem skotu
Společnost Farma Dolina, s.r.o., z Ostružné na Jesenicku tvoří dvě rodiny a všichni členové se věnují zemědělství při svém hlavním zaměstnání. Obhospodařují 130 hektarů luk a pastvin se zaměřením na chov masného skotu plemene galloway.

U Českého ráje se drží mléka
Akciová společnost AGROCHOV SOBOTKA, a. s., hospodaří v Královéhradeckém kraji na 3 500 hektarech zemědělské půdy, z toho je asi 500 hektarů luk a pastvin. Zabývá se výrobou mléka, chová 3 700 kusů skotu v uzavřeném obratu stáda. Dojnic červenostrakatého skotu je kolem 1 000 kusů s průměrnou roční užitkovostí 7 700 kg mléka.

Obr pro maximální nasazení
„Agropodnik Mašovice, a. s., na Znojemsku hospodaří na 5 000 hektarech zemědělské půdy. Pozemky společnosti se nacházejí na poměrně rozsáhlém katastru třinácti obcí a tomu odpovídají velké dojezdové vzdálenosti. Pěstujeme tržní i krmné plodiny. Z tržních je to zhruba 2 500 hektarů ozimé pšenice, 500 hektarů ozimé řepky, 800 hektarů kukuřice na zrno, 800 hektarů slunečnice, mák a případně cukrovka,“ představil stručně společnost její ředitel Ing. Pavel Vybíral.

Vepředu díky novým technologiím
Vést rodinný zemědělský podnik je činností, která přináší notnou dávku hrdosti na svou činnost. Včetně možnosti samostatného rozhodování o směřování hospodaření, výběru techniky atd. Takovým plně samostatným a zároveň úspěšným soukromým zemědělcem je i Rudolf Král, který spolu se svým synem v obci Velké Svatoňovice hospodaří na výměře 150 hektarů zemědělské půdy. 100 hektarů činí půda orná a padesát pak trvalé travní porosty.

Ekologický chov masného skotu
Nosným programem ve společnosti AGRO Huzová, s.r.o., na Olomoucku je chov masného skotu plemene charolais v ekologickém režimu. Základní stádo představuje 260 krav, plus další kategorie, takže celkem asi 600 kusů. Půlroční býčky prodávají jako zástav o hmotnosti 280 kg, později také chovné a užitkové jalovice. Farma produkuje rovněž plemenné býky.

Vhodná technika pro rodinnou farmu
Farma Pešta, hospodařící v obci Bor u Sedlčan, je podnikem s dlouhou historií. Rozrůstá se od roku 1992 a v současnosti se stará o 75 hektarů orné půdy a 25 hektarů trvalých travních porostů, které spolu s pícninami z orné půdy slouží k produkci kvalitního krmiva pro stádo padesáti kusů dojnic holštýnského skotu.

Rychleji, lépe a efektivněji
Rodinná farma Vepřekových v Ondřejově na Bruntálsku funguje od roku 1992. Ze 152 hektarů zemědělské půdy jsou jen tři hektary orné, ostatní jsou trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí na náhorní plošině v nadmořské výšce 650 až 710 metrů. Asi 50 hektarů je na pastvu pro stádo 56 krav masného plemene charolais, zbývající výměru sklízí na výrobu senáže a sena. Zvířata jsou polovinu roku na pastvě a přes zimu volně ustájena s výběhem.

Spolehlivá linka pro přípravu půdy a setí
Soukromý zemědělec Jaroslav Kuchař z Výčap na Třebíčsku se zaměřuje jen na rostlinnou výrobu. Obhospodařuje 160 hektarů, na kterých pěstuje ozimou řepku, loni s výnosem 4,1 tuny, dále ozimou pšenici s průměrným výnosem 8 tun, kukuřici na siláž do BPS pro družstvo Výčapy a jetel nachový na osivo.

Všechno se točí kolem koní
Pozemky rodinné farmy Pejosových se sídlem ve Svobodě nad Úpou se rozkládají na pomezí tohoto města a městyse Mladé Buky na Trutnovsku. „Více méně hospodaří otec a já jsem jeho tichý společník,“ říká Alex Pejos, který má na starosti sklizeň travních porostů a záležitosti okolo zemědělské techniky. Kromě toho se rodina věnuje hipoterapii a agroturistice a všechno jak říká, se točí kolem chovu koní.

Tandem otec a syn
„Soukromě hospodařit jsme začali v roce 1990, kdy rodiče už odcházeli do důchodu. Zpočátku v malém rozsahu, ale postupně jsme přibírali více půdy. V současnosti obhospodařujeme se synem něco málo přes 100 hektarů a rádi bychom výměru rozšířili asi na 150 hektarů, aby se nám nasazení výkonné techniky vyplatilo,“ uvedl soukromý zemědělec Jiří Klouda z Mikulovic na Znojemsku.

Video - Ing. Vladimír Pešta, Bor u Sedlčan
Zemědělci na rodinné farmě si musí poradit sami ve všech oborech, které s hospodařením souvisejí, včetně mechanizace. Ing. Vladimír Pešta jako hlava rodiny má v nabídce techniky na trhu přehled a když si vybíral nový secí stroj, jednoznačně upřednostňoval značku Pöttinger.

Úspěchy díky čerstvému krmení
Příkladem pokrokového zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Nečín. Hospodaří na celkové výměře 2390 hektarů zemědělské půdy, z nichž tvoří celkem 600 hektarů trvalé travní porosty a 1763 hektarů orná půda. Samozřejmostí je pestrý osevní postup, v němž mají své místo obilniny, ozimá řepka, lupina a brambory. Pro potřeby živočišné výroby se pěstují také luskovinoobilné směsky, kukuřice a víceleté pícniny.

Farma drží rodinu pohromadě
Na rodinné farmě v Jevišovicích na Znojemsku začali Auerovi hospodařit v roce 1992. Tehdy začínal otec Karel Auer na 56 ha společně se synem Karlem, který později farmu převzal. V současnosti obdělávají 193 ha orné půdy. Vypomáhá už také vnuk Karel, který studuje střední zemědělskou školu, i ostatní členové rodiny.

Víceúčelový návěs řeší sklizeň pícnin a slámy
V obci Záhoří u Miličína má své sídlo zemědělský podnik KLAS a.s. Jedná se o typický podnik se smíšeným zaměřením: hospodaří celkem na 884 hektarech zemědělské půdy, z níž tvoří celých 144 hektarů trvalých travních porostů. Píce z luk, stejně jako jetelová a jetelotravní senáž a siláž z kukuřice slouží jako krmivo pro stádo, čítající sto kusů skotu s produkcí mléka a 150 kusů skotu ve výkrmu.

Hlavním požadavkem je výkonnost a spolehlivost
Milan Dubský má farmu v obci Královec na Trutnovsku, nedaleko polských hranic. Jedná se o rodinnou farmu a v současnosti na ní vypomáhá už i syn, který zatím ještě navštěvuje střední školu. Farmář hospodaří přibližně na 80 hektarech zemědělské půdy a kromě vlastní výměry zvládá ještě asi 40 hektarů ve službách.

TORRO šetří farmáři nervy
Soukromý zemědělec Vladimír Pechan i ve svých pětaosmdesáti letech stále ještě hospodaří na rodinné farmě ve Vlčicích u Trutnova. O farmu se však stará celá rodina – nejstarší syn Vladimír má na starosti stroje a prvovýrobu, mladší Jaroslav ekonomiku a provoz bioplynové stanice.

Na vlastních pozemcích i ve službách
Soukromý zemědělec Martin Kellner hospodaří společně s otcem Andělínem Kellnerem na Znojemsku. V současné době obdělávají 102 ha a zaměřují se na rostlinnou i živočišnou výrobu.

Jak zaseješ, tak sklidíš
Sídlo rodinné farmy Peštových je v Boru u Sedlčan. Na plný úvazek pracují na farmě čtyři rodinní příslušníci, tři bratři a ještě vypomáhá matka, otec už je v důchodu. Farmu po něm převzal nejstarší z bratrů, Ing. Vladimír Pešta, který má na starosti výrobu, provoz a ekonomiku.

Video - od A do ZET - pan Kadlec z Velkého Boru u Netolic
Za názory uživatelů - rotační brány LION 3002 a pneumatický secí stroj AEROSEM 3002 ADD s inteligentním distribučním systémem IDS.

Video - od A do ZET - SERVO 6.50 NOVA v ZD Opařany
Rozšířená flotila polonesených pluhů SERVO.

Do čtyřlístku chyběl jen lis
Rodinná farma ZPZ, s. r. o., z Valašské Bystřice na Vsetínsku hospodaří na 210 hektarech trvalých travních porostů v CHKO Beskydy v nadmořské výšce 380 až 600 metrů. Většina pozemků je svažitých s průměrnou velikostí dva hektary. V nejvyšších polohách jsou jen pastviny, které upravují mulčováním.

Video - farma František Opluštil, Skalice nad Svitavou
V současnosti obhospodařují na farmě 340 ha zemědělské půdy, z toho většina je orná půda, jen 6 ha jsou trvalé travní porosty. Zabývají se výhradně rostlinnou výrobou se zaměřením na tržní plodiny, na dvou třetinách ploch je to pšenice ozimá v potravinářské kvalitě.

Rychle a v optimální době
Společnost FARMERS, spol. s r. o., Trutnov vznikla na začátku devadesátých let minulého století. Založil ji Lubomír Burkoň, který je stále majitelem a dodnes firmu řídí. Kombinace NOVACAT A10 CF představuje zase další pokrok, co se týká rychlosti, výkonnosti a kvality sklizně.

Výkonná a spolehlivá technika základem úspěchu
Podmínky pro zemědělskou výrobu na Příbramsku nejsou zrovna jednoduché – členité pozemky v kopcovité krajině s kamenitou půdou. Jedním ze soukromě hospodařících zemědělců v tomto okrese je také Ing. Karel Kloud.

Vynikající výsledky v obtížných podmínkách
Hospodaření v Povltaví není jednoduchá záležitost, jak potvrzuje Zemědělská společnost Kosova Hora a.s. Z celkové výměry 3335 hektarů zemědělské půdy se podnik stará o 960 hektarů TTP a z důvodu příznivých přírodních podmínek má firma rozvinutý chov skotu. Na středisku Doublovičky-Kamenice pracuje dvojice senážních návěsů firmy Pöttinger - starší JUMBO 6600 D z roku 2002 (vlevo) a větší JUMBO 7210 D z roku 2018.

Přichází čas kombinací lisu s baličkou
Ačkoli běžným způsobem konzervace zavadlé píce na senáž je silážní žlab, tak celá řada podniků využívá technologii senážování do válcových balíků. Není ovšem tento způsob nákladný a nadměrně pracný, když je třeba slisovat, ovinout a odvézt z pole více než tisíc balíků každým rokem? Nejlepší odpověď na tuto otázku poskytne praxe. V tomto příspěvku přinášíme zkušenosti uživatelů z České republiky i ze zahraničí, kteří jsou ve svém oboru zkušenými profesionály.

Velký pracovní záběr je pro nás důležitý
Soukromý zemědělec Ervín Schreiber má farmu u městysu Mladé Buky nedaleko města Trutnova. Martin Zvonek má na starosti výrobu a provoz.

Roky provozu potvrdily spolehlivost a výkonnost
ZD Hrotovice na Třebíčsku obhospodařuje zhruba 2 300 ha zemědělské půdy. Na trvalé travní porosty z toho připadá jen asi 60 ha, které sklízejí na seno, ostatní je orná půda.

Sklizeň senáže ve dvou krocích
Pro soukromého zemědělce Miroslava Trčku, který hospodaří na rodinné farmě v Katově v okrese Brno-venkov, je charakteristické, že s rozmyslem, kvůli urychlení a zefektivnění všech prací a snížení provozních nákladů, pořizuje jen moderní a výkonné stroje.

VIDEO - rodinná farma Peštových, Bor u Sedlčan
„Pěstujeme hodně pícnin a doposud jsme museli píci také na orné půdě nahrabovat, což samozřejmě znamenalo příměsi kamení a zeminy. Líbila se nám možnost, že bychom tuto jednu operaci vyřadili. Žací lišta se šnekovým dopravníkem dokáže hmotu shodit za traktor do jednoho pravidelného řádku, který lisujeme,“ vysvětlil farmář Vladimír Pešta.

Rychlost, spolehlivost, úspory
Zemědělské družstvo Újezd na Žďársku hospodaří na 300 ha zemědělské půdy, z toho je 250 ha orné, ostatní jsou louky a trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 580 metrů a velikost parcel u luk je 0,1 do 10 ha. V současné době v družstvu pracuje sedm stálých zaměstnanců, a to včetně živočišné výroby, která obnáší chov 110 holštýnských dojnic a výkrm býků.

Video - od A do ZET - kompletní linka na sklizeň pícnin v AGRO Svoboda
První lis s variabilní lisovací komorou kombinovaný s ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO v ČR spolehlivě slouží při sklizni senáže v Agro Svoboda Dolní Dvořiště.

Roli hraje záběr žací kombinace v lince
Společnost AGRO – BESKYD z Bystřičky na Vsetínsku obhospodařuje 295 ha luk a pastvin. Z techniky Pöttinger využívají v podniku čelní žací stroj NOVACAT 301 F alpha motion v kombinaci se zadním žacím strojem NOVADISC 305.

Specialista na zelené krmení
ZEPO Bořitov, družstvo, obhospodařuje na Blanensku zhruba 1 380 ha zemědělské půdy, z toho je 100 ha luk a 25 ha pastvin. Živočišná výroba se nachází na dvou farmách. V Bořitově je stádo 400 dojnic převážně plemene holštýn s průměrnou roční užitkovostí kolem 9 000 kg mléka a 10 000 nosnic. V Jabloňanech je ustájeno 55 krav bez tržní produkce mléka a výkrm prasat pro vlastní jatka, celkem 300 kusů za rok ve třech turnusech. V chovu dojnic družstvo uplatňuje přikrmování zelenou pící od jara do podzimu více než patnáct let.

ZD Mojné, Radek Mráček, okres Český Krumlov
Za názory uživatelů.

Krmivo pro skot v dobrých rukou
Zemědělským podnikem se smíšeným zaměřením s rozsáhlým regionem působnosti je ZD Podchlumí Dobrá Voda. Pozemky podniku sahají od Dobré Vody až po Chomutice, tedy do oblasti Podkrkonoší. Z celkové výměry 1100 hektarů zemědělské půdy činí jen 100 hektarů trvalé travní porosty a 1000 hektarů připadá na ornou půdu.

Video - od A do ZET - TERRASEM C8 FERTILIZER v Červených Janovicích
V tomto dílu seriálu Agrozet jsme se vydali do Červených Janovic, kde mají nového pomocníka na setí TERRASEM C8 FERTILIZER. To že jsme se rozhodli natáčet právě zde, určil fakt, že se jedná o první stroj v takovéto výbavě v Čechách.

Pöttinger – to je spolehlivý a ekonomický provoz
Společnost ZEMSPOL, a. s., Sloup na Blanensku jsme s magazínem navštívili před více než pěti lety. Na jejích pozemcích pracovaly už tehdy linky na pícniny a stroje na přípravu půdy Pöttinger. Jejich výkonnost, kvalitu práce, provozní spolehlivost a ekonomický přínos nezpochybňuje vedení společnosti ani dnes, naopak, od naší návštěvy pořídili další techniku této značky.

Video - Ing. Kamil Surovík, SABAS spol. s r.o. Javorník
Firma založená v roce 1993 patří mezi dlouhodobé uživatele techniky pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí značky Pöttinger.

Úspěšný podnik díky moderní technice
Vhodně zvolené zaměření v podnikání v zemědělství je předpokladem úspěšného rozvoje podniku. S tím souvisí i vybavení moderní zemědělskou technikou, které je pro efektivitu práce nezbytností. Takovým příkladem je DS Agro Libštát s.r.o.

Technika z Rakouska v českých podmínkách
V okrese Semily v Libereckém kraji má v nadmořské výšce 500 metrů nad mořem své sídlo ZEFA Levínská Olešnice a.s. V čisté přírodě podhorské oblasti je tento zemědělský podnik zaměřený na chov masného skotu za účelem produkce zástavu.

Skvělá kvalita řezu a lisování
VOS zemědělců Velké Opatovice, a. s., na Blanensku hospodaří celkem na 2 632 ha zemědělské půdy ve dvanácti katastrech s nadmořskou výškou 350 až 550 metrů. Orné půdy má 2 283 ha, ovocných sadů 70 ha a trvalých travních porostů 279 ha.

ZD Brloh, Ing. Václav Jungwirth, okres Český Krumlov
Za názory uživatelů.

Praktický koncept se osvědčuje na rodinné farmě
V obci Vinice u Hořic v Podkrkonoší má své sídlo rodinná farma Ing. Petra Chmatila. Byla založena v roce 2011 a vhodně navázala na rodinnou tradici zemědělského hospodaření. Pěstování obilnin, olejnin a okopanin na výměře 43 hektarů orné půdy vyžaduje flexibilní koncept zpracování půdy a setí, který redukuje nutnost pořizování většího počtu strojů samostatně.

Nástavbový secí stroj pro menší farmu
Soukromý zemědělec Michal Burian provozuje rodinnou farmu v Ocmanicích na Třebíčsku.

Úspěšná výroba uprostřed krásné přírody
Severní Čechy jsou místem, kde lze nalézt krásnou přírodu. Platí to i o okolí Jičína, a právě patnáct kilometrů od Jičína – na začátku Českého ráje - má své sídlo společnost AGROCHOV SOBOTKA, a.s.

FARO 10010 L – velký objem, vysoká výkonnost
ZOD Čáslavice na Třebíčsku hospodaří na 1 174 ha zemědělské půdy, z toho je většina orné, trvalé travní porosty tvoří asi 120 ha. V živočišné výrobě se zabývá chovem českého strakatého skotu se stádem 400 dojnic a výkrmem býků, takže v rostlinné výrobě se kromě tržních plodin zaměřuje na produkci krmiv.

Zelené krmení a bio mléko
Společnost RUBELIT, s.r.o., Rožná na Žďársku od roku 2009 hospodaří v ekologickém režimu na necelých 1 200 ha zemědělské půdy, z toho asi 680 ha je orné. V živočišné výrobě chová 300 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí 6 000 kg mléka a 45 krav bez tržní produkce mléka.

Pícniny i zpracování půdy
Společnost AGROTECH, spol. s r. o., Poličná hospodaří na Vsetínsku v pěti katastrech na 1 280 ha zemědělské půdy, z toho orné je asi 1 050 ha, na zbývající ploše jsou trvalé travní porosty.

Přínos je v provozní jistotě
Momentální výměra zemědělské půdy v Agro Záblatí, a. s., v okrese Žďár nad Sázavou je přibližně 1 830 ha, z toho na trvalé travní porosty připadá asi 330 ha. Hospodaří v oblasti s nadmořskou výškou 550 až přes 600 metrů, přičemž půdy jsou tam méně úrodné a převážně písčité.

Krávy se zdravým životním stylem
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a. s., který patří do holdingu AGRO Měřín, je společnost specializovaná na zemědělskou výrobu v režimu ekologického zemědělství s chovem dojnic i krav bez tržní produkce mléka.

Shrnovač TOP 762 C je stroj mých snů
Na 430 ha zemědělské půdy, z toho 397 ha je orné, hospodaří firma BROSSA s.r.o. se sídlem v Býškovicích na Přerovsku.

Video - VOS zemědělců Velké Opatovice
VOS zemědělců Velké Opatovice, a. s., na Blanensku hospodaří celkem na 2 632 ha zemědělské půdy. IMPRESS je univerzální lis, který šetří provozní náklady, čas a nabízí široké uplatnění při sklizni slámy, senáže i sena. Lis s variabilní komorou IMPRESS 155 V PRO zpracovává hmotu do balíků o průměru 0,80 až 1,55 metru.

Výkonné univerzální stroje urychlují všechny operace
Zemědělské družstvo Budišov na Třebíčsku patří mezi tradiční uživatele techniky PÖTTINGER.

Video - ZEPO BOŘITOV
Šetrná manipulace s pící při nízké energetické náročnosti jsou charakteristickými znaky samosběracích vozů s hrabicovým vkládacím ústrojím BOSS ALPIN. Vůz je ideálním pomocníkem pro denní zelené krmení také v podniku ZEPO Bořitov na Blanensku.

Video - ZEMSPOL Sloup
“Variabilní lisy IMPRESS jsou vybavené třemi nekonečnými pásy a lisovací tlak je možno variabilně nastavit podle požadavků sklizně a vlastností materiálu,“ uvedl Ing. Josef Sedlák ze společnosti ZEMSPOL Sloup v okrese Blansko.

Výborně kopíruje nerovnosti a čistě obrací
Rodinná farma Jaroslava Zezuly hospodaří na přibližně 180 hektarech v Tasově na Žďársku.

Klasické výroby se nevzdali
Agro družstvo Sebranice u Litomyšle na Svitavsku hospodaří na 1 204 hektarech orné půdy a na 150 hektarech má TTP. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 400 až 500 metrů s průměrnými srážkami kolem 600 mm. Hospodaří v katastru tří obcí na středně těžkých půdách, které se za určitých podmínek hůř obdělávají a představují zvýšené nároky na techniku a spotřebu pohonných hmot.

Video - Farma Bernarda Lainky ve Zdoňově
Ekologická farma Bernarda Lainky se nachází v chráněné krajinné oblasti Teplicko-Adršpašských skal. Vzhledem k výměře luk a pastvin se farmář rozhodl pořídit kompletní linku na sklizeň pícnin od firmy Pöttinger. Nebál se jít do velkých záběrů, které šetří čas, naftu a zvyšují produktivitu práce. Pícninářskou techniku doplňuje i radličkový podmítač SYNKRO a polonesený pluh SERVO.

Mechanizátor Jiří Fišar, Družstvo Vysočina Polná
Za názory uživatelů.

Rodinná farma je jistota
Soukromý zemědělec Zdeněk Široký už sice hospodaření formálně předal synovi – Zdeňku Širokému mladšímu, prakticky se však na dění na rodinné farmě v Ocmanicích na Třebíčsku stále podílí a zapojeni jsou i další rodinní příslušníci.

Ing. Ladislav Chmelík, Vlčkovice v Podkrkonoší - secí stroj TERRASEM C6
Video - za názory uživatelů.

TERRASEM C6 nahradil dva secí stroje
Zemědělské družstvo Mostek hospodaří v oblasti Chocně na Ústeckoorlicku a část pozemků se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Linka na sklizeň pícnin na malé farmě
Soukromý zemědělec Jan Martinek ze Zubří na Vsetínsku využívá techniku PÖTTINGER od roku 2012.

Pícniny, setí i zpracování půdy
Společnost ZÁLESÍ agro, a. s., Luhačovice na Zlínsku hospodaří na 1 500 hektarech zemědělské půdy, z toho orné je 250 hektarů. Ostatní plochy jsou louky a pastviny. Pozemky se nacházejí v podhorské oblasti s nadmořskou výškou od 250 do 550 metrů v katastru sedmi obcí. Některé pozemky jsou svahovité s průměrnou velikostí 10 hektarů, ale výjimkou nejsou ani parcely kolem hektaru.

Výkonné stroje, které nám přinášejí zisk
Dlouholetým uživatelem techniky PÖTTINGER je Hynek Marek, který hospodaří na rodinné farmě spolu s manželkou a se synem v příměstské části Svitavy-Lány.

MULTILINE = univerzální využití
Josef Tměj ze Sebranic u Litomyšle na Svitavsku začal podnikat v zemědělství hned po roce 1990.

Ing. Stanislav Dvořák - efektivní výroba a kvalitní sklizeň není náhoda
V DVP Pyšel dobře vědí, že získat kvalitní úrodu a dosahovat vysoké výnosy není náhoda, ale vedle tvrdé práce a péče o porosty během vegetace o tom rozhoduje i výkonná a kvalitní technika.

ZD Myslejovice - velké záběry jsou výhodou
Družstvo hospodaří na Prostějovsku v podhůří Drahanské vrchoviny, kde už nejsou podmínky jako na úrodné Hané, ale na více jak polovině katastru jsou slínovité, písčité i kamenité půdy a svahovité pozemky.

Rozhoduje ekonomika a úspora času
Soukromý zemědělec Miroslav Houdek z Dobříkova u Vysokého Mýta hospodaří na 130 ha zemědělské půdy, z toho je 70 ha orné, zbytek tvoří pastviny a trvalé travní porosty. Specializuje se na výrobu mléka, takže většina rostlinné produkce je pro krmný fond.

Petr Pavlata, Zásada, okres Jablonec nad Nisou
Vůz BOSS ALPIN 251 s hrabicovým vkládacím ústrojím je při sklizni senáže vybavený 16 noži. 8 nožů je nasazeno pro sklizeň denního krmení. Kvalita řezanky plně vyhovuje požadavkům pana Pavlaty.

Vůz má vyhovující objem i otevřený strop
V Zárybničné Lhotě u Tábora má sídlo Farma Basík, jejíž současný majitel, Ing. Milan Basík, stojí v čele rodinné farmy od roku 2004.

Větší objem, rychlejší sklizeň a kratší řezanka s EUROPROFI COMBILINE
První senážní vůz EUROPROFI 3 L pořídil soukromý zemědělec Ing. Pavel Mrtka v roce 2004 a vůz pořád slouží, i když už jinému majiteli.

Řešením je vlastní univerzální secí stroj
Rodinnou farmu v Radošovicích na Benešovsku založil Jan Gut v roce 1990, tehdy na rozloze tří hektarů.

Soukromý zemědělec Pavel Krobot hospodařící v Písařově na Šumpersku
Stroje Pöttinger jsou nenáročné na tahovou sílu, dostačující je agregace s traktory 70 až 80 koní, lis s traktorem 100 koní. Také větší shrnovač pracuje bez problémů s traktorem 70 koní, jeho výkonnost nám v daných podmínkách vyhovuje, má dobrou manévrovatelnost, pěkně načechrá a nachystá hmotu do středového řádku.

Nepostradatelný podmítač TERRADISC
Univerzální čtyřmetrový secí stroj TERRASEM 4000 K, který měli ve společnosti Agrostyl, spol. s r.o. Kuřim v okrese Brno-venkov zapůjčený ve zkouškách, se jim natolik osvědčil, že už v podniku v roce 2008 zůstal. Na základě dobrých zkušeností si pořídili další techniku na zpracování půdy a v současné době využívají kompletní linku Pöttinger.

Za názory uživatelů - Petr Miksa, Dobrohostov, okres Havlíčkův Brod
Dobře vybavený poskytovatel služeb odvede své úkoly rychle a v požadované kvalitě. K takovým profesionálům patří i Petr Miksa, jehož podnik Farma Miksa se věnuje poskytování služeb již mnoho let.

Zelené krmení od jara do podzimu
ZEAS Březná, a. s., na Šumpersku se zabývá klasickou prvovýrobou se zaměřením na chov skotu. Celkem chovají kolem 1 600 kusů, z toho je 640 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou roční užitkovostí více než 6 650 kg mléka, dále 105 krav bez tržní produkce mléka a asi 100 býčků.

Technika, která splnila požadavky a očekávání
Hlavní činností akciové společnosti Kameníček, a. s., se sídlem v Hosticích u Rudy nad Moravou, je zemědělská prvovýroba. V rostlinné výrobě se zaměřují na produkci kvalitních objemných krmiv pro chov skotu.

Když funguje technika, je radost chodit do práce
Některé podniky na jednotnou barvu techniky tolik nehledí a pestrost strojů různých značek je pro ně běžná. U jiných je patriotismus ke značce silně zakořeněný. Jedním z takových je Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě se sídlem v samém srdci Vysočiny. Na jeho polích, loukách a pastvinách můžete vidět především červenožlutou techniku od firmy Pöttinger.

Zemědělská společnost KLM Míškovice
V posledních letech jsme hledali náhradu za dosluhující stroje pro sklizeň pícnin, rozhodli jsme se pro značku PÖTTINGER a to především z důvodu vysoké užitné hodnoty této techniky. Do budoucna plánujeme pořizování strojů na sklizeň pícnin pouze od jedné značky,“ vysvětlil na úvod Ing. Petr Kurovec, jednatel Zemědělské společnosti KLM s.r.o. Míškovice na Kroměřížsku.

Josef Tyma, Svojkovice, okres Jihlava
Za názory uživatelů

Zemědělská společnost Jedlí na Šumpersku
Úspora lidí při využití vozů JUMBO je podle vedení Zemědělské společnosti Jedlí jeden z pozitivních vlivů na ekonomiku sklizně pícnin. Oba návěsy JUMBO posbírají také velké množství slámy a využití mají i při odvozu silážní kukuřice. Sezonu začínají v květnu sklizní senáže a sena a končí v říjnu odvozem kukuřice.

Akciová společnost Agro Sázava - první stroje Pöttinger před dvaceti lety
Specializací podniku je výroba mléka a s tím samozřejmě úzce souvisí zajištění kvalitních objemných krmiv v požadovaném množství. Princip je zcela jednoduchý – sklizeň pícnin musí být dobře organizovaná a provozně spolehlivou techniku s vysokou výkonností nasazují tehdy, když je potřeba.

Vrcha Jedlá, a. s. - na pícniny jen jedna značka
Všechny stroje na pícniny máme od firmy Pöttinger. Nic jiného u nás nejezdí, a to už od roku 1997. Technika této značky se osvědčila, máme s ní jen ty nejlepší zkušenosti,“ řekl hned na úvod Jaroslav Poborský, ředitel společnosti Vrcha Jedlá, a. s., na Havlíčkobrodsku.

Šetrná a čistá sklizeň na farmě Josefa Koliby
Když jsme před osmi lety navštívili rodinnou farmu Josefa Koliby v Dobrné u Děčína, už tehdy využíval několik sezon stroje PÖTTINGER. Až do současnosti jich na farmu pořídil celkem šestnáct. Od prvních strojů s menším pracovním záběrem přešel postupně k větší technice s vyšší výkonností.

ZF Michlovka, Jan a Iva Novákovi, Michlova Huť, okres Prachatice
Za názory uživatelů.

Miroslav Diviš, Láz, okres Strakonice
Za názory uživatelů.

Dvouřadý radličkový podmítač / kypřič SYNKRO 4020 K NOVA
Video - za názory uživatelů.

Jaroslav Bastl z Vlásenice na Táborsku
Za názory uživatelů.

Josef Tměj - TERRADISC 3001 multiline + VITASEM 301 A
Video - za názory uživatelů.

Kvalitní setí – vyšší výnos
Hlavní farma soukromého zemědělce Karla Heřmanovského se nachází v Litochovicích nad Labem na Litoměřicku, kde obhospodařuje 120 ha orné půdy a druhou farmu vlastní na Chrudimsku, ke které patří 60 ha orné půdy.

Ferdinand Kopačka z Posobic na Sušicku
Za názory uživatelů.

Pavel Škrabal, Příkazy, okres Olomouc
Za názory uživatelů.

Zemědělské družstvo Smržice na Prostějovsku - rychle, úsporně a bez poruch
ZD Smržice hospodaří na 875 ha orné půdy na úrodné Hané, takže většina jeho pozemků je rovinatých s kvalitní černozemí. Pěstuje na ní obiloviny, řepku, cukrovku, kukuřici na siláž i na zrno, jetel a některý rok žito na zeleno a tritikale. V živočišné výrobě se zabývá chovem skotu se zaměřením na produkci mléka.

Václav Barbořík s manželkou Evou hospodaří na farmě v Březí u Malečova v okrese Ústí nad Labem
Letos už šestnáctou sezonu budou na farmě v Březí sklízet pícniny technikou PÖTTINGER.

Obraceč HIT 10.11 T je pro nás strojem roku
Rodinná farma Miroslava Hlaváčka a jeho synů se nachází v Boleboři na Chomutovsku. Zabývá se rostlinnou výrobou, chovem prasat, masného skotu plemene hereford a poskytováním služeb v zemědělské a lesnické výrobě. Hospodaří zhruba na 610 ha zemědělské půdy, z toho orná je 210 ha, ostatní jsou louky a pastviny.

Příště určitě zase do červené
Úchvatný výhled je na zříceninu hradu Šumburk, která leží na skalním ostrohu nedaleko obce Perštejn. Kolem rozlehlá krajina v údolí řeky Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami. Právě tyto svahy obhospodařuje soukromý zemědělec Jiří Dušek, jehož farma se nachází v Černýši, části obce Perštejn na Chomutovsku.

Ing. Ladislav Chmelík, Vlčkovice v Podkrkonoší - za názory uživatelů [cz]
Video - za názory uživatelů.

Ing. Stanislav Jaša, ZD Budišov - za názory uživatelů [cz]
Video - za názory uživatelů.

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích na Vyškovsku - dvě žací kombinace na 2 000 hektarů pícnin
ZOD Haná hospodaří na 5 500 ha orné půdy. Největší plochu zaujímají obiloviny, dále řepka a objemná krmiva pro chov skotu, celkem chovají 900 dojnic plemene holštýn.

SERVO 6.50 NOVA znamená orbu bez prostojů
Společnost AGRA Droužkovice, s.r.o., na Chomutovsku obhospodařuje zhruba 950 hektarů orné půdy, na které pěstuje obiloviny a řepku.

Akciová společnost AGRAS Želatovice na Přerovsku, Ing. Jakub Stojan
„Vysokou výkonnost má obraceč HIT 10.11 T. Obrací píci velmi kvalitně, stébla se na stroji nezachytávají a hmota je rovnoměrně a vzdušně rozmístěna po celém řádku. Stroj pěkně kopíruje terén, což v našich podmínkách oceňujeme, a jeho manipulace s pící je šetrná,“ pozitivně hodnotí Ing. Jakub Stojan.

Soukromý zemědělec Milan Doležal z obce Místo na Chomutovsku hospodaří se synem Jakubem
„Dovolím si tvrdit, že čelní lišta alpha-motion má bezkonkurenční odpružení a dlouhodobě spolehlivé jištění vinutými pružinami. Perfektně kopíruje terén a všechno čistě vyseče. Tento žací stroj každému doporučuji,“ popsal přednosti Jakub Doležal.

Hubert Silný, Raspenava, okres Liberec
Za názory uživatelů

HIT 12.14 T - video z praxe, Petr Miksa z Dobrohostova
„S dvanáctirotorovým HIT 12.14 T jsem velmi spokojený. I při svém velkém záběru je to kompaktní stroj, který je jednoduše ovladatelný a má vynikající manévrovatelnost. Lze s ním zajet do všech koutů pozemků, do každého rohu. Obraceč má nízké energetické nároky – dle možností pracuje s traktory o výkonu 52 k nebo 95 k a funguje dobře,“ řekl Petr Miksa.

Stanislav Studený - optimální linka pro velikost našeho provozu
Specializací firmy Studený s.r.o. Tušimice u Kadaně je pěstování širokého sortimentu okrasných dřevin a zahradnické centrum s nabídkou květin, zahradnických potřeb a služeb.

Rychle, kvalitně a v termínech
Rodinná farma Bednářových v Pesvicích na Chomutovsku hospodaří na 550 ha zemědělské půdy, z toho je 520 ha orné. Její pozemky se rozkládají v okolí obce, a také v katastrech Chomutov a Otvice, ve vzdálenosti od farmy zhruba do 10 kilometrů.

Ladislav Porubän, mechanizátor a podpredseda RD Liptovská Kokava v okrese Liptovský Mikuláš
„Hospodárime v nadmorskej výške 800 metrov, takže v daných podmienkach je problematické vyrábať obilniny. Viacmenej sa snažíme a výsledky ako v rastlinnej, tak v živočíšnej výrobe nám vychádzajú pomerne veľmi dobre,“ uviedol Ladislav Porubän, mechanizátor a podpredseda RD Liptovská Kokava.

Ing. Igor Hlavatý, predseda PD Veľký Kýr v okrese Nové Zámky
„Z techniky Pöttinger využívame sejací stroj TERRASEM C4 a na prípravu pôdy diskový podmietač TERRADISC 6000 T. Oba stroje sme zakúpili v roku 2011. Ešte pred nákupom sme si TERRASEM vyskúšali v našich podmienkach. Sejací stroj nás presvedčil hlavne kvalitne pripraveným osivovým lôžkom, presným výsevom do nastavenej hĺbky a vysokou výkonnosťou,“ uviedol Ing. Hlavatý.

Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací