Wydajność i precyzja z DUPLEX SEED

Wydajność i precyzja z DUPLEX SEED

Każdy rolnik zdaje sobie sprawę, jak istotnymi czynnikami w kontekście redukcji kosztów są ograniczenie czasu pracy i zwiększenie jej dokładności

System DUPLEX SEED w siewnikach pneumatycznych AEROSEM przeznaczony jest do wysiewu kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i na kiszonkę. Do głównych korzyści stosowania DUPLEX SEED należy przede wszystkim wzrost plonowania do 5,5% oraz zoptymalizowanie wydajności siewu dzięki możliwości zwiększenia prędkości jazdy. Ponadto podczas pracy można zastosować podsiew trawy lub nawozu.  To sprawia, że DUPLEX SEED stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego siewu punktowego. Z kolei siewniki AEROSEM PCS wyposażone w ten system są świetną propozycją szczególnie dla gospodarstw, w których uprawiane są zarówno zboża, jak i kukurydza.

Uniwersalny siewnik

Siewniki Pöttinger AEROSEM to maszyny wielofunkcyjne. Można je wykorzystać do siewu kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, podsiewu traw i nawozu. AEROSEM ADD z DUPLEX SEED jest wyposażony w podwójny rząd z odstępem 12,5 cm między obydwoma rzędami i podwójny odstęp w rzędzie. Odstęp między rzędami podwójnymi wynosi 75 cm, co pozwala na zbiór przy pomocy tradycyjnej sieczkarni.

Komfortowa obsługa

Przestawienie z siewu zbóż na siew kukurydzy odbywa się bardzo szybko i polega na przemieszczeniu przegrody, demontażu rolki dociskowej oraz formierza rowka wysiewu. Zmiana liczby nasion wysiewanych na daną powierzchnię odbywa się za pośrednictwem sterownika, co eliminuje konieczność wysiadania z ciągnika. Ustawienie możliwe jest w dwóch wariantach: na hektar lub na metr kwadratowy. Niezawodna kontrola wysiewu w każdym rzędzie kukurydzy następuje bezpośrednio na redlicy każdego pojedynczego rzędu  i centralnie przez czujniki stanu wypełnienia po obu stronach zbiornika.

Rezultaty przekonują!

Podwójny rząd stwarza roślinie idealne warunki przestrzenne do wzrostu, dzięki czemu zapewnia roślinie lepszy dostęp do światła, wody i substancji odżywczych. Zwiększenie odstępu między ziarnami powoduje ograniczenie konkurencyjności, a tym samym stwarza warunki do lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Duży wpływ na ten proces ma również  odłożenie pasów nawozu na boki, co stymuluje przestrzenny rozrost korzeni. Ponadto cała populacja roślinna w wyniku mniejszego wzajemnego zacieniania się roślin może bardziej korzystać ze słońca. W konsekwencji proces fotosyntezy jest efektywniejszy.

Dzięki większym odstępom między roślinami także faza dojrzewania przebiega lepiej, a zbierany plon charakteryzuje się niższą wilgotnością – przede wszystkim w kukurydzy na ziarno. W porównaniu z rzędem pojedynczym istnieje też mniejsze ryzyko powstania erozji wskutek optymalnego rozłożenia roślin w przestrzeni. Według badań, za sprawą podwójnego rzędu osiągane jest lepsze zacienienie gleby, co ogranicza straty wody do 10%.