Ekoschematy: oferta maszynowa PÖTTINGER

Ekoschematy: oferta maszynowa PÖTTINGER

Część 1: uprawa i siew

PÖTTINGER  posiada w swym parku maszynowym dobrze zaprojektowane agregaty uprawowe i uprawowo-siewne, pozwalające sięgnąć po dotacje z ekoschematów. Jednocześnie gwarantuje znaną na rynku: perfekcyjną agrotechnikę, długą żywotność sprzętu, niskie koszty eksploatacji i poszanowanie środowiska glebowego.

 

Płatności za #ekoschematy stały się nieodłącznym elementem wniosków o dopłaty bezpośrednie. Są w pełni dobrowolne i dają rolnikowi możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej UE za prowadzoną agrotechnikę. Poprzez taką finansową zachętę Komisja Europejska chce zwrócić uwagę, że w dobie postępujących zmian klimatycznych wywołanych m.in. rozwojem przemysłowym, każdy hektar orny może być wykorzystany jako bufor gromadzący niechciany nadmiar dwutlenku węgla. A poza tym, w tak zwariowanym świecie, gdzie w pogoni za zyskiem często zapomina się o tak oczywistych elementach, jak właściwe zmianowanie czy zadbanie o plan nawozowy – dobrowolne poddanie się rolnika zobowiązaniu ekoschematów może tylko wyjść na dobre. Zarówno stanowisku glebowemu, naszej planecie i… gospodarzowi.

Dlatego choć można zawsze ponarzekać na dodatkową biurokrację, to ekoschematów nie ma co się bać, ale je brać!

W zakresie uprawy najważniejszy jest ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Wybieramy z niego do dalszego omówienia praktyki w zakresie uprawy i siewu:

  • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;
  • Zróżnicowana struktura upraw;
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • Uproszczone systemy uprawy;
  • Wymieszanie słomy z glebą.

Przypomnijmy, że płatności do ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” są rozliczane według punktacji. Punkty zdobywa się za realizację co najmniej jednej z powyższych praktyk. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania płatności do „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” stanowi iloczyn 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz 5 pkt przyznawanych za hektar.

Poniżej przedstawiamy po kolei poszczególne praktyki ekoschematów i sugerowany dobór urządzeń z parku maszynowego Pöttinger.

 

►#Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (5 pkt za hektar)

Punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, na których:

  • po plonie głównym lub po ugorowaniu są uprawiane międzyplony ozime, które nie są uprawą w plonie głównym w roku następującym po wysiewie tego międzyplonu, lub
  • wykonano wsiewkę śródplonową w uprawę w plonie głównym.

Co należy wysiewać na polu, aby zyskać dotację z tego ekoschematu?

Cytowane rozporządzenie zakłada wsiew w plon główny albo roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych.

Dopuszczalny jest też międzyplon ozimy w formie mieszanki utworzonej co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobno- i grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

Do jednoczesnego siewu kilku gatunków podczas jednoczesnego przejazdu i uprawy roli nadają się szczególnie:

 

►#Zróżnicowana struktura upraw (3 pkt)

W tym ekoschemacie punkty zdobywa się do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik na gruntach ornych uprawia co najmniej trzy różne uprawy. W tym co najmniej jedną uprawę mającą pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej.

Uprawy co do doboru gatunków, mające pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej są określone w cytowanym rozporządzeniu.

Aby wykonać sprawnie siew na całym rozłogu swego gospodarstwa, polecamy siewniki i agregaty uprawowo-siewne:

Areał największej z upraw nie może być zajęty ani pod rośliny miododajne, ani pod zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym czy ugorem.

 

►#Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji (2 pkt)

Im szybsze wymieszanie obornika z glebą, tym mniejsze straty cennego azotu. W tym ekoschemacie punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik wymiesza obornik z glebą.

Co ważne: zabieg przyorania obornika uznaje się za równoważny z jego wymieszaniem z glebą.

 

Maszyny Pöttinger nadające się do płytkiego mieszania obornika z ziemią:

Do przyorania obornika polecamy zawieszane i półzawieszane pługi SERVO.

ARiMR wymaga przysłania geotagowanych zdjęć po realizacji praktyki. Zgodnie z rozporządzeniem, ma to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia nawożenia.

Przepisy nie definiują, na jaką głębokość ma nastąpić mieszanie gleby z obornikiem. Mówią jedynie o odległościach od cieków wodnych, terminach stosowania i bilansie azotowym – który ma być zgodny z planem nawożenia.

 

►#Uproszczone systemy uprawy (4 pkt)

Punkty w ramach tej praktyki są przyznawane do gruntów ornych, z wyjątkiem gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa zerowa lub na których są uprawiane trawy lub inne zielne rośliny pastewne.

Wymagane jest prowadzenie na tych gruntach uprawy roślin w formie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej. Dopuszczalnie jest pozostawienie całości resztek pożniwnych i wymieszanie ich z glebą. Pług musi być zastąpiony innymi narzędziami uprawowymi.

Oto narzędzia parku maszynowego Pöttinger idealne do tych prac:

 

►#Wymieszanie słomy z glebą (2 pkt)

W tym schemacie punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych. Po zbiorze plonu głównego słoma ma być w całości rozdrobniona.  Warunkiem jest jej wymieszanie z glebą lub ją przyoranie.

Za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy, oleistych i bobowatych.

Maszyny PÖTTINGER  zalecane do mieszania słomy z glebą:

Do przyorania słomy nadają się zawieszane i półzawieszane pługi SERVO.

 

Na koniec: ekoschemat bez punktów

Powyższe ekoschematy „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” mają naliczane punkty. Reszta ekoschematów ma przyznane płatności na hektar. Jednym z nich, do którego przydadzą się maszyny PÖTTINGER  jest schemat:

 

►Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi

Pieniądze za ten schemat można otrzymać do powierzchni gruntów ornych, na których wysiano rośliny miododajne. Zalecana jest mieszanka składająca się co najmniej z dwóch gatunków. Szczegółowa lista gatunków zawarta jest w rozporządzeniu.

Z tej racji, że siew tych roślin wymaga co najmniej 2 gatunków, polecamy nasze urządzenia, które można wyposażyć do trzech zbiorników na nasiona i zagregować to zarazem z uprawą gleby:

  • agregat uprawowo siewny TERRASEM DZ Fertilizer z dodatkowym siewnikiem TEGOSEM;
  • agregat uprawowo-siewny składający się brony wirnikowej LION z nabudowaną szyną wysiewającą i pneumatycznym dwukomorowym zbiornikiem zawieszanym na przednim TUZ ciągnika AEROSEM F;
  • agregat uprawowo-siewny ciągany AEROSEM VT.

 

Do klasycznego siewu już gotowej mieszanki polecamy nasze następujące siewniki:

 

Ruszaj po ekoschematy z dobrą maszyną

W dobie drożejących środków produkcji i coraz to trudniejszych warunków pogodowych, jedną z możliwości poprawy ekonomiki gospodarowania jest agregatowanie przejazdów po polu w czasie agrotechniki.

PÖTTINGER  oferuje całą gamę narzędzi biernych i aktywnych, które można użytkować pojedynczo lub w zespołach – w tym pozwalającym na siew i nawożenie. Daje to możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy, pozostając w zgodzie z poszanowaniem środowiska.

 

****

 

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

https://www.poettinger.at/pl_pl/newsroom/artikel/14014/ochrona-wegla-w-glebie-czyli-gospodarka-prochnica

https://www.poettinger.at/pl_pl/newsroom/artikel/14015/dlaczego-warto-chronic-glebe-przed-nadmiernym-nagrzaniem

https://www.poettinger.at/pl_pl/newsroom/artikel/13956/agrotechniczna-ochrona-zasobow-wody-glebowej

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska:

a) obszarów z roślinami miododajnymi,

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi,

c) integrowanej produkcji roślin,

d) biologicznej ochrony upraw,

e) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych

– zwane dalej „płatnościami w ramach ekoschematów”.

 


 

Podobne artykuły

Newsletter

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i technologię śledzenia


Przyjazność obsługi jest dla nas ważna, dlatego systematycznie rozwijamy naszą ofertę i usługi online na stronie internetowej. Chcemy przekazywać treści i reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Dalsze wykorzystanie strony spowoduje zastosowanie koniecznych do jej funkcjonowania Cokkies. Spersonalizowane produkty marketingowe google będą stosowane tylko wówczas, gdy wyrazisz na to swoją zgodę (,,zgadzam się na wszystko"). Możesz również dokonać indywidualnych ustawień przy pomocy pól wyboru.

Określone technologie internetowe i Cookies sprawiaja, że strona internetowa jest łatwo dostępna i przyjazna w użytkowaniu. To dotyczy zarówno istotnych podstawowych funkcjonalności, jak nawigacja na stronie, jak również prawidłowe wyświetlanie się strony w Państwa przeglądarce , czy też zapytanie o Państwa zgodę. Strona ta nie mogłaby funkcjonować bez użycia tych technologii i Cookies.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Cookie-akceptacja

Zapisuje, czy baner ,,Cookie-akceptacja" został zaakceptowany.

6 Miesiące

Kraj (layer) i język (lang)

Zapisuje wybrany przez użytkownika kraj i język.

6 Miesiące

Więcej informacji

Chcemy nieustannie podnosić jakość naszych usług na stronie interentowej pod względem przyjazności i prędkości obsługi. Z tego powodu korzystamy z narzędzi analitycznych (również Cookies), które anonimowo mierzą i analizują, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są przeglądane.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

Google Analytics

Analiza użytkowników tej strony internetowej, zob. poniżej.

6 Miesiące

Więcej informacji

Naszym celem jest przedstawianie Państwu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych dopasowanych treści , dlatego korzystamy z technologii internetowych (również Cokkies) od różnych dostawców. Dzięki temu dostarczane treści są dopasowane do Państwa potrzeb.

Cel Cookies

Czas trwania pomocy

YouTube

Na naszej stronie internetowej linkujemy YouTube Video i stosujemy rozszerzony moduł ochronny YouTube. Kanał YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach oglądających zlinkowane filmy z tej strony.Więcej informacji znajdziecie Państwo po adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nie kontrolujemy YouTube Cookies. Blokadę tych Cookies możecie Państwo aktywować w ustawieniach Panstwa przeglądarki

6 Miesiące

Więcej informacji
Więcej informacji
Loading...