Pöttinger je celosvětově spojen s kvalitou a spolehlivostí. V nabídce „Za názory uživatelů“ Vám zprostředkováváme některé praktické informace našich uživatelů z celého světa. Názory se kterými je nutné počítat!

Zkušenosti z praxe

Prvý na Slovensku
Spoločnosť Agromarkt Nýrovce s.r.o. v okrese Levice obhospodaruje 1 026 hektárov ornej pôdy a k tomu asi pol hektára trávnych porastov. Je dlhoročným užívateľom techniky Pöttinger, prvý žací stroj NOVACAT 265 H ED tu slúži od roku 2003.

Pöttinger – spoľahlivý aj na krmoviny
Naše podhorské a horské oblasti boli už od dávna využívané na pastevný systém chovu oviec, produkciu ovčieho mlieka a výrobkov z neho. Nie je tomu inak ani na Farme Bešeňová, kde vedúcim prevádzky je Dávid Kozoň.

Spoľahlivosť a výkonnosť
PD Horná Lehota v okrese Dolný Kubín obhospodaruje 520 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je 157 hektárov. Rastlinná výroba je zameraná na výrobu objemových krmív a jadra pre chov mliečneho dobytka. V rámci osevného postupu sa na ornej pôde strieda pšenica ozimná, kukurica na siláž a na zrno CCM do vakov, ďalej lucerna a trávne miešanky.

So zameraním na živočíšnu výrobu
Poľnohospodárske družstvo Žaškov v okrese Dolný Kubín obhospodaruje 714 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho len 90 hektárov je ornej. V nadmorskej výške okolo 700 metrov, v náročnom svahovitom teréne, zberajú približne 120 parciel, prevažne trvalých trávnych porastov. Pre zberovú techniku to znamená veľké zaťaženie a časté prejazdy. Produkcia rastlinnej výroby slúži pre chov 420 kusov dobytka so stádom 200 dojníc a 800 oviec, rovnako so zameraním na produkciu mlieka.

Zhodnotiť čo nám chotár dá
„Našim hlavným zameraním je produkcia mlieka, ročne vyprodukujeme 1 250 000 litrov v najvyššej kvalite. Obhospodarujeme 420 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 220 hektárov je ornej, na ktorej pestujeme jarnú pšenicu, silážnu kukuricu a lucernu. Trvalých trávnych porastov máme približne 200 hektárov, z toho využívame okolo 50 hektárov na pastvu dobytka, ostatná výmera je na výrobu senáží a sena,“ predstavil spoločnosť AGRIFARM, s.r.o., Turčianska Štiavnička v okrese Martin jej konateľ a majiteľ Ing. Marián Kohút.

Rýchly zber krmovín prináša úspory
Bratia Anton a Patrik Polákovci hospodária na rodinnej farme v Oravskej Jasenici pri Námestove. Obhospodarujú výmeru 250 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej pôdy je len 6 hektárov, ostatné sú trvalé trávne porasty.

Pod hradom Likavka dominuje technika Pöttinger
PD Likavka obhospodaruje v blízkosti mesta Ružomberok približne 840 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je len 240 ha, ostatné plochy sú trvalé trávne porasty. Ide o podhorskú oblasť s nadmorskou výškou 500 až 850 metrov a prevažne svahovitým terénom. Čo sa týka veľkosti pozemkov, najväčšia parcela ornej pôdy má 58 ha, pri lúkach je veľkosť od jedného hektára až po najväčšiu 128 ha.

Firma MOREAU AGRI úspešná aj so značkou PÖTTINGER
Tanierový podmietač TERRADISC 6001 T má už svojho nového majitela na Južnom Slovensku.

Kosenie je ako tanec
PPD Orava Nižná v okrese Tvrdošín hospodári na 1 547 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho 177 hektárov je ornej, ostatné sú trvalé trávne porasty a pasienky. Prírodné podmienky v tejto oblasti s nadmorskou výškou od 600 do 800 metrov nie sú pre hospodárenie vôbec jednoduché. Predstavuje to veľká svahovitosť, prakticky len kopcovitý terén, prevaha menších parciel a prejazdy na väčšie vzdialenosti v katastroch štyroch obcí.

Tradičné ovčie výrobky z Farmy Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí
Farmu Okomáň nájdeme v katastri mesta Šurany, v oblasti miestnych slanísk. Toto územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou, s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Osada Okomáň sa v písomných zmienkach spomína už v 12. storočí, keď tu žili najmä roľníci a pastieri. Chov dobytka tu má niekoľko storočnú tradíciu. Za súčasným rozvojom Farmy Okomáň stojí práca Jozefa Raučinu s rodinou.

Žacia kombinácia príjemne prekvapila
Druhú sezónu budú tento rok v spoločnosti GGH, s.r.o., Kuchyňa v okrese Malacky využívať žaciu kombináciu NOVACAT S10 s čelnou žacou lištou NOVACAT 301 alpha motion. Staršiu čelnú žaciu lištu NOVACAT 301 alpha motion majú na farme od roku 2012, a práve dobré skúsenosti ich ovplyvnili pri výbere novej žacej kombinácie.

JUMBO 10010 L COMBILINE – to je výkonnosť!
Slovenské farmárske družstvo združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodári na viac ako 30 000 hektároch v rôznych podmienkach – od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky. V oblasti Myjavsko – Záhorsko sme s magazínom navštívili partnerské podniky Roľnícke družstvo Turá Lúka v Myjave, Roľnícke družstvo Vrátno Hradište pod Vrátnom a Poľnohospodárske družstvo Smolinské.

Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo
Historie rolnické rodiny Velitšů je velmi dlouhá, dnes už hospodaří na rodinné farmě šestá generace. Július Velitš je také tradičním uživatelem strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí od firmy Pöttinger. Pro zpracování půdy v podniku s úspěchem využívají polonesený pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA, radličkový kypřič SYNKRO 3030 NOVA i diskový podmítač TERRADISC 6001 T a pro zakládání porostů secí stroj TERRASEM C6 od roku 2013.

Ekonomicky efektívna linka
„Obhospodarovaná pôda v PD Lokca v katastrálnom území Lokca a Breza patria do územia Hornej Oravy. Hospodárime na 818 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 290 ha je ornej.

Po skúsenostiach vsadili i na spracovanie pôdy
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov v okrese Námestovo hospodári na zhruba 1 000 ha poľnohospodárskej pôdy. Na 540 ha ornej pôdy pestuje hlavne tržné plodiny, v živočíšnej výrobe sa zameriava na produkciu mlieka. Jedná sa o podhorskú až horskú oblasť v nadmorskej výške približne 600 metrov, pozemky sú v danom katastri väčšinou rovinaté, a to vrátane trvalých trávnych porastov.

Zber krmovín by vyriešil ďalší voz
Hlavným výrobným programom v Agrodružstve Dlhá nad Oravou v okrese Dolný Kubín je produkcia mlieka. Celkom chovajú asi 430 kusov slovenského strakatého dobytka, z toho je 200 dojníc s priemernou ročnou úžitkovosťou 6 000 kg mlieka. Tento rok v chove dojníc urobili zmeny, vrátane kŕmnej dávky, takže dojivosť by sa mala zvýšiť.

Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo
Historie rolnické rodiny Velitšů je velmi dlouhá, dnes už hospodaří na rodinné farmě šestá generace, ale rodokmen sahá až do roku 1250. Július Velitš je také tradičním uživatelem strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí od firmy Pöttinger. Posledním pořízeným stroje této značky je variabilní lis IMPRESS 155 V.

Pod Slanskými vrchmi v Kuzmiciach sejú novou kombináciou Pöttinger
Novou sejacou kombináciou rotačných brán LION 4002 a sejačky VITASEM 402 ADD zasiali v tomto roku približne 300 ha.

IMPRESS v Rakove zlisuje aj 700 balíkov slamy denne
Majiteľ spoločnosti Július Velitš pozná lis veľmi dobre a rozprávanie postavil na praktických skúsenostiach. „Na IMPRESSe musím vyzdvihnúť rezacie ústrojenstvo z pohľadu vkladania a rezu. Lis sa nastavuje priamo z kabíny jednoducho a pohodlne, vrátane veľkosti balíkov. Pre nás je dôležité, že lisovanú hmotu veľmi dobre utužuje, čo zvyšuje kvalitu trávnych a lucernotrávnych senáží. Za dva roky prevádzky zlisoval asi 14 000 balíkov.“

SYNKRO 3020 NOVA – viacúčelové použitie
Samostatne hospodáriaci roľník Ernest Papp z Farnej okr. Levice hospodári na 100 ha ornej pôdy. Pestuje na nej bežné plodiny ako obilniny, kukurica, slnečnica, repka. Druhým rokom je hrdým užívateľom radličkového kypriča SYNKRO 3020 NOVA. Primárnymi argumentami, ktoré vo finálnej fáze výberu rozhodli, bolo šetrenie nákladov na obrábanie pôdy, vyššia výkonnosť a šetrnosť k vlahe.

Jaroslav Bajcura, Brova, spol. s r.o., Chotča, okres Stropkov
So strojmi od firmy Pöttinger máme len dobré skúsenosti. Od roku 2006, kedy začala spolupráca, zakúpila spoločnosť Brova 23 strojov značky PÖTTINGER.

Pätnásť rokov s vozmi JUMBO
PD Liptovský Mikuláš hospodári približne na 1 420 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 800 ha je ornej, ostatné sú pasienky a trvalé trávne porasty. Pozemky sa nachádzajú v horskej oblasti, kde väčšina z nich je svahovitých a veľmi členitých, okolo Váhu sú kvalitnejšie pôdy vhodné pre pestovanie kŕmnych a tržných plodín.

AEROSEM – univerzálny stroj na sejbu obilnín a kukurice
PD Likavka v okrese Ružomberok obhospodaruje 964 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je 240 ha, ostatné plochy sú trvalé trávne porasty. Jedná sa o podhorskú oblasť s nadmorskou výškou 500 až 850 metrov. Čo sa týka veľkosti pozemkov, najväčšia parcela ornej pôdy má 58 ha, u trávnych porastov je veľkosť od jedného hektára až po najväčšiu 128 ha.

Veľkoplošná technika v horských podmienkach
„Pred nákupom novej techniky na zber krmovín pred dvoma rokmi sme si v prvom rade urobili prieskum trhu a na základe dopredu stanovených pravidiel prebiehalo výberové konanie. Medzi hlavné kritériá patrila kvalita, potom cena a servisné podmienky. Celkom sme vtedy zakúpili osem moderných výkonných strojov a nebola náhoda, že sme zvolili značku Pöttinger,“ uviedol Ing. Július Gašpír, konateľ spoločnosti VJARSPOL, s.r.o., Nitrianske Pravno.

Rýchlo a ohľaduplne k pôde
Roľnícke družstvo Podbranč hospodári v okolí Myjavskej pahorkatiny v nadmorskej výške okolo 400 metrov. Zamerané je výlučne na poľnohospodársku činnosť, a to chov dobytka a rastlinnú výrobu s pestovaním krmovín a tržných plodín. Družstvo hospodári na 820 ha, z toho 550 ha je orná pôda kde približne 50 ha zaberá lucerna. Ostatná výmera sú trvalé trávne porasty.

Linka prispela k vyššej úžitkovosti
Spoločnosť AGROLUK, s.r.o., Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné obhospodaruje 1 800 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 600 ha ornej, na ktorej pestuje ozimnú pšenicu, jarný jačmeň, ovos, ozimnú repku, kukuricu na siláž a tento rok prvý krát i sóju. Z kŕmnych plodín pestujú lucernu, ďatelinu a trávne miešanky. Trvalé trávne porasty slúžia na pastvu, výrobu senáže a sena pre 700 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté, z toho je 300 dojníc.

Úspešne pokračujúca tradícia na Záhorí
Ako dnes Jozef Rusňák hovorí: „Keď sa na to pozriem z pohľadu skúseností za tie roky, určite sme výberom techniky Pöttinger nešliapli vedľa.“ S novou sejačkou Pöttinger zaznamenali takmer zdvojnásobenie dosahovaných úrod. Na miestnych pozemkoch sa osvedčil diskový systém. Taktiež oceňujú vysokú presnosť nastavenia výsevku, čo je dôležité najmä pri sejbe hybridov repky.

Spoľahlivé stroje v každom teréne
V pomerne náročnom teréne využíva krmovinársku techniku PÖTTINGER MVDr. Rastislav Matiašovič zo Smoleníc v okrese Trnava. Asi 75 ha lúk a pasienkov, ktoré tvoria základ pre farmu s pastvovým chovom mäsového dobytka, zberajú v dvoch až troch kosbách.

Video - Ekologické PD Lehotka Rakovo
Historie rolnické rodiny Velitšů je velmi dlouhá, dnes už hospodaří na rodinné farmě šestá generace, ale rodokmen sahá až do roku 1250. Július Velitš je také tradičním uživatelem strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí firmy od firmy Pöttinger. Posledním pořízeným stroje této značky je variabilní lis IMPRESS 155 V.

Nemáme dôvod meniť značku
Oficiálny názov poľnohospodárskej oblasti, ktorú sme navštívili, znie Trnavská sprašová tabuľa. Na výmere viac ako 1 300 ha ornej pôdy tam hospodári PD Špačince, ktoré sa zaoberá pestovaním prevažne tržných plodín.

Kupujeme kvalitnú techniku
PD GADER Blatnica so sídlom v Karlovej je dlhoročný užívateľ strojov PÖTTINGER, ktorý hospodári na 3 151 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho je 1 931 hektárov ornej. Ostatné plochy sú trvalé trávne porasty, niektoré v nadmorskej výške až 800 metrov. Jedná sa prevažne o horské pasienky pre mladý dobytok v oblasti Národného parku Veľká Fatra.

Prispôsobujeme sa počasiu
Na Trnavskej sprašovej tabuli hospodári PD Zavar.

Postupné kroky k prosperite
Celková výmera pozemkov spoločnosti LK-Servis, s.r.o., Partizánska Ľupča v okrese Liptovský Mikuláš je 1 200 hektárov, z toho asi polovica je orná pôda, ostatné sú trvalé trávne porasty.

PD Ivanka pri Nitre - správne stroje na správnom mieste
Linku na zber krmovín v PD Ivanka pri Nitre tvorí v prvom rade nesená disková žacia kombinácia zložená z bočnej lišty NOVADISC 305 a čelnej lišty NOVACAT 301 F alpha motion, ktorá v tomto roku nahradila staršiu čelnú lištu.

Osvedčené a spoľahlivé
Poľnohospodárske družstvo Neverice v okrese Zlaté Moravce hospodári na výmere 3 620 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je asi 3 287 ha ornej, ostatné sú trvalé trávne porasty. Terén je v rozľahlom katastri družstva veľmi členitý a miestami svahovitý.

Video - názory užívateľov
Ing. Andrej Baran, vedúci technických služieb v PDP Veľké Uherce v okrese Partizánske - techniku Pöttinger využívame už od roku 2002.

AGROREÁL a.s., Streda nad Bodrogom, okres Trebišov
Názory užívateľov - so strojmi od firmy PÖTTINGER sme spokojní, presvedčili nás o svojej kvalite

Biofarma Jablonov - základom je výkonnosť a všestrannosť strojov
Sejacím strojom TERRASEM C4 sejú okrem kukurice všetky obilniny, lucernu a repku. Podľa situácie s ním poskytujú taktiež služby. Je to podľa majiteľa farmy perfektný stroj a jeho denná výkonnosť je vysoká. TERRASEM využívajú na biofarme taktiež na podsevy tráv.

Hnojivo súčasne s osivom
PD Senica v súčasnosti obhospodaruje 4 505 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je ornej približne 4 450 ha. Zatiaľ posledným strojom Pöttinger, ktorý v družstve zakúpili v minulom roku, je univerzálny sejací stroj s prihnojovaním TERRASEM C6 FERTILIZER.

Video - za názory uživatelů
Majer pod Horou - diskový podmítač TERRADISC 5001 T.

Video - za názory uživatelů
PDP Veľké Uherce, Juraj Balaška - univerzální secí stroj TERRASEM C6.

Šiesta generácia hospodárov
História roľníckej rodiny Velitš je veľmi dlhá, dnes už hospodári na rodinnej farme šiesta generácia, ale ich rodokmeň siaha až do roku 1250.

Dva vozy FARO 5010 L v Mosupo KFK
Spoločnosť Mosupo KFK, spol. s r.o., Stará Ľubovňa hospodári v siedmich katastroch v okrese Sabinov na výmere 1 570 hektárov, z toho je 530 hektárov ornej pôdy a zvyšok sú trvalé trávne porasty.

Ing. Peter Kiripolský, PD Kúty - Pöttinger využívame v družstve od roku 2005
Technika Pöttinger sa u nás osvedčila, preto sme nakupovali postupne ďalšie stroje, a to nielen na krmoviny, ale taktiež na hnojenie, spracovanie pôdy a sejbu.

V RD Pod Skalkou s novým typom podvozku
V horskej oblasti Žilinského kraja hospodári Roľnícke družstvo Pod Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke – časť mesta Tvrdošín.

Polonesený pluh SERVO 6.50, AGROVIA a.s. Hlohovec [SK]
Video - za názory uživatelů.

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča v okrese Banská Bystrica
Nosným programom je živočíšna výroba, i keď stavy zvierat má dnes nižšie ako napríklad pred desiatimi rokmi. V súčasnosti družstvo chová 1 000 oviec a 400 kusov hovädzieho dobytka, z toho je 200 kráv. Ďalších 400 kusov hovädzieho dobytka má v prenajatých ustajňovacích priestoroch.

PDP Veľké Uherce, Ing. Andrej Baran - za názory uživatelů
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce v okrese Partizánske hospodári na necelých 3 000 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej je 2 700 ha, ostatné sú trvalé trávne porasty.

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou, prof. Ing. Stanislav Becík - za názory uživatelů
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky hospodári v súčasnej dobe na výmere 5 450 hektárov ornej pôdy.

PD Javorinka v okrese Galanta
Sme osivárskym podnikom so špecializáciou na produkciu osív pšenice ozimnej a jačmeňa jarného. Plocha na osivo predstavuje zhruba tretinu našej výmery. Z ďalších plodín, ktoré pestujeme, je kukurica na zrno i na siláž, repka ozimná, slnečnica a cukrová repa,“ predstavil hlavné zameranie PD Javorinka v okrese Galanta mechanizátor Peter Ivan.

Prihnojovanie zvyšuje výnos
V nadmorskej výške 680 až 700 metrov, priamo pod panorámami Vysokých Tatier, sa rozkladajú pozemky PD Mlynica. Družstvo hospodári v katastroch troch obcí na 1 500 ha a zhruba 1 000 ha z tejto výmery je orná pôda.

Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací